Ευχαριστήρια επιστολή για την άψογη λειτουργία των Κοινωνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, απέστειλε η Διοίκηση του Νοσοκομείου
Παπαγεωργίου, στον Δήμαρχο, Διαμαντή Παπαδόπουλο. Όπως αναφέρεται στην
επιστολή, οι υπηρεσίες του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να
μεταφερθούν, να νοσηλευτούν και στη συνέχεια να τοποθετηθούν δύο
ασθενείς, δημότες Παύλου Μελά.

Συγκεκριμένα, η επιστολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου
αναφέρει τα εξής; "Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη
συνεργασία και άμεση κινητοποίηση των κοινωνικών σας υπηρεσιών,
σχετικά με τους κ.κ. Π.Γ. και Π.Κ., ασθενείς του νοσοκομείου μας και
κατοίκους του Δήμου σας. Οι αναφερόμενοι προσήλθαν στο νοσοκομείο μας
κατόπιν εισαγγελικής εντολής στις 24 Μαρτίου του 2011, και παρέμειναν
ως τις 5 Ιουλίου του 2011, όταν και μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Κοινωνικής
Φροντίδας "Άγιος Παντελεήμων". Στο διάστημα της νοσηλείας τους, η
κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου σας συνεργάστηκε με τις κοινωνικές
υπηρεσίες του Δήμου σας (πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτική Ενότητα
Πολίχνης), προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για
την τοποθέτησή τους σε οργανωμένο χώρο φροντίδας".
Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Διαμαντής Παπαδόπουλος,
ανέφερε ότι "Πιστεύουμε στην ενεργή διασύνδεση των φορέων και
υπηρεσιών σε διαφορετικά επίπεδα, προκειμένου να υπάρχει αγαστή
συνεργασία σε κρίσιμους τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, ο Πολιτισμός
κλπ. Πάνω απ΄όλα, βρίσκεται το συμφέρον και η ασφάλεια των πολιτών και
οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά δρουν απρόσκοπτα προς αυτή την
κατεύθυνση

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέσπιση Συστηματικού Προγράμματος Επιβολής Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Υποβολής Δηλώσεων – ΑΠΑΦΣ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/6/2010

1. Την  1η Ιουνίου 2011 και μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του Α΄ e-mail εντοπισμού  που στάλθηκε στις 18-19/5/2011, «ξαναέτρεξε» η διαδικασία για να εντοπισθούν εκ νέου οι φορολογούμενοι  που δεν συμμορφώθηκαν και στους οποίους  (πλήθος 16.392) στάλθηκε  το Β΄ e-mail εντοπισμού. Αφορούσε φορολογούμενους υπαγόμενους σε ΦΠΑ που τηρούν Γ ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2011. Μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών συμμορφώθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμα δήλωση :1.170 επιχειρήσεις.

2. Την 1η Ιουνίου 2011 συνεργασθήκαμε με το Στ ΄ Τμήμα Δ30, για να μας διατεθούν τα στοιχεία του τελευταίου διαθέσιμου έτους των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να εμπλουτίσουν τα αρχεία των φορολογουμένων, που στέλνονται στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες προς έλεγχο.

3. Την ίδια ημέρα στάλθηκε στη Σ.Ο.Υ.Δ.Ε. η με αρ. πρωτ. 597/1-6-11 μελέτη της Ομάδας ΑΠΑΦΣ και αφορούσε στα Αποτελέσματα των δράσεων της ομάδας για τον πρώτο ολοκληρωμένο κύκλο ενεργειών για τα Γ’  κατηγορίας Βιβλία του Κ.Β.Σ.  και συγκεκριμένα για τη φορολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2011.

4. Την Ιουνίου 2011 ολοκληρώθηκε και η αντίστοιχη (με παρ.1) αποστολή του Β΄ e-mail εντοπισμού και αφορούσε φορολογούμενους υπαγόμενους σε ΦΠΑ που τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. για τη φορολογική περίοδο του Α΄ τριμήνου 2011. Στάλθηκαν 142.398 e-mail. Μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών συμμορφώθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμα δήλωση :17.782 επιχειρήσεις.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2012.

ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/05/2011

Υλοποίηση εγκεκριμένου action plan 

Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δρομολογούμενες βάσει ύψους οφειλής, για όλες τις κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν. Μηνιαία παρακολούθηση και αποτίμηση αποτελέσματος, συμπληρωματικές ή νέες ενέργειες:

Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από κατόχους αξιόλογης ακίνητης περιουσίας.

 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές από φόρο κληρονομιάς χωρίς εισπρακτικά μέτρα.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και Α/Π σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης.
 • Κατάσταση οφειλετών της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.

 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των €200χιλ. & μεγάλη ακίνητη περιουσία.
 • Ιδιοκτήτες μισθωμένων από το Υπ. ΠΟΛ ακινήτων, με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των 200 χιλ., προμηθευτές φερέγγυων επιχειρήσεων.
 • Μεγάλοι φορολογουμένοι της Ειδικής Ομάδας 3( ΜΕΦΟ), με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων Super Market, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Προμηθευτές πολυκαταστημάτων  και αλυσίδων λιανικού εμπορίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Υλοποίηση  στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων

 • Φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Έλεγχος εφαρμογής διαδικασίας αποπληρωμής οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

 • Προμηθευτές Υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές.

Αντίκρουση αιτήσεων αναστολής, ανακοπών και προσφυγών φορολογουμένων υπό την διαχείριση της Ειδικής Ομάδας.

Ανάλυση προφίλ μεγάλων οφειλετών

Σταδιακή ανάλυση προφίλ μεγάλων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές – εκκαθάριση χαρτοφυλακίου - εντοπισμός εναλλακτικών πηγών αποπληρωμής.

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης

Πρόταση δημιουργίας διαδικτυακού τόπου ανάρτησης στοιχείων επισπευδόμενων από το Δημόσιο πλειστηριασμών – υποβλήθηκε.

Σύσταση μονάδων είσπραξης οφειλών στα πλαίσια αναδιοργάνωσης 

Κατατέθηκε σχετική πρόταση.

Ανάπτυξη MIS συστήματος πληροφόρησης

Υλοποιείται αυτοματοποιημένη μηχανογραφική εφαρμογή για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη. Οριστικοποίηση δεικτών απόδοσης.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2011

Κατάστρωση σχεδίου είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσδιορισμός στόχων είσπραξης

1. Σχεδιασμός νέων εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.

 • Μεγάλοι φορολογούμενοι (ΜΕΦΟ) με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των €200χιλ, προμηθευτές μεγάλων εταιρειών.

2.     Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Κατάσταση προμηθευτών   εταιρειών καταναλωτικών αγαθών και φαρμακευτικών ειδών.

3.     Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων.

 • Κατάσταση προμηθευτών φερέγγυων  εταιρειών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4.     Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Κατάσταση συνεργαζομένων με Οργανισμό εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο.

5.     Σχεδιασμός διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

6.     Μηνιαία παρακολούθηση αποτελεσμάτων, αποτίμηση αποτελέσματος, δρομολόγηση νέων ενεργειών, για όλες τις ήδη δρομολογημένες δράσεις.

 

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης

Πρόταση περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων – προς υποβολή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Από την 3η Ιουνίου και μέχρι το τέλος του μήνα, η Ομάδα ΑΠΑΦΣ ασχολήθηκε επιπλέον και με τον έλεγχο των  30 επιχειρήσεων, των τριών Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, υπό την καθοδήγηση του ορισμένου Προϊσταμένου αυτών, κ. Κωνσταντόπουλου (Επόπτη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών). Επιδόθηκαν και στις 30 επιχειρήσεις προσκλήσεις του Ν.3610/2007 και μετά τη λήξη της προθεσμίας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες ελέγχου. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε 11 επιχειρήσεις και παραδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου.

6. Κατά το πρώτο 10ήμερο Ιουνίου η Ομάδα ΑΠΑΦΣ συνεργάσθηκε με την Δ/νση Μητρώου, επί του προσχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για το «ξεκαθάρισμα» του Μητρώου TAXIS και έστειλε παρατηρήσεις επ’ αυτού.

7. Στις 10/6/2011 κοινοποιήθηκε προς τους εμπλεκόμενους – συνεργάτες τεχνικούς της ΓΓΠΣ, προγραμματισμός δράσεων της Ομάδας ΑΠΑΦΣ για τους καλοκαιρινούς μήνες 2011, με σκοπό την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η εφαρμογή.

8. Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ – Απριλίου 2011 (Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ) και αποστολή σε αυτούς Α΄ e-mail εντοπισμού. Η αποστολή των e-mail αυτών πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2011. Στάλθηκαν 18.885 e-mail  και δόθηκε προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή των δηλώσεων.

9. Από 17/6/2011 και μέχρι τέλους του μήνα η Ομάδα ΑΠΑΦΣ, σε συνεργασία με την Ομάδα Ευέλικτης Ανάπτυξης της ΓΓΠΣ, ασχολήθηκε με την διαδικασία ελέγχου των τροποποιήσεων της εφαρμογής διασταυρώσεων και    συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:  1. έλεγχοι καλής λειτουργίας των παλαιότερων ειδών διασταυρώσεων (πλην ΦΠΑ), 2. έλεγχοι καλής λειτουργίας της νέας λειτουργικότητας που προσφέρεται για τις διασταυρώσεις ΦΠΑ, 3. έλεγχος των λεκτικών που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, 4. έλεγχος παρεχόμενης λειτουργικότητας. Επίσης η ομάδα προετοίμασε τις απαραίτητες οδηγίες προς τους ελεγκτές των Δ.Ο.Υ. για τη χρήση  της βελτιωμένης εφαρμογής.

10. Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ (για τους υπόχρεους Γ΄ κατηγορίας βιβλίων), και στους  οποίους στάλθηκε στις 20/6/2011, ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Μαϊου 2011 - Γ΄ κατηγορία- καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 30/6/2011). Στάλθηκαν 24.999 e-mail. Επιλέχθηκε προς ενημέρωση στοχευμένο πλήθος επιχειρήσεων.

11. Την  27η Ιουνίου 2011 και μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του Α΄ e-mail εντοπισμού  που στάλθηκε στις 14/6/2011, «ξαναέτρεξε» η διαδικασία για να εντοπισθούν εκ νέου οι φορολογούμενοι  που δεν συμμορφώθηκαν και στους οποίους  (πλήθος 17.682) στάλθηκε  το Β΄ e-mail εντοπισμού. Αφορούσε φορολογούμενους υπαγόμενους σε ΦΠΑ που τηρούν Γ ΄ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. και για τη φορολογική περίοδο Απριλίου 2011. Μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών συμμορφώθηκαν και υπέβαλαν εκπρόθεσμα δήλωση :1.203 επιχειρήσεις.

12. Εντοπίσθηκαν οι  φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Απριλίου 2011 και στάλθηκαν στις 27/6/2011 στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.

13. Ποσοτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των δράσεων της ομάδας (για κάθε δράση χωριστά). Ενημέρωση του παραδοτέου «Μελέτη αποτελεσμάτων – τεύχος 3ο – φορολογούμενοι Β΄ κατηγορίας βιβλίων» μετά την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις ανωτέρω δράσεις, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν/δράση, το πλήθος των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τα ποσά που εισπράχθηκαν σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής, τις εκπρόθεσμες διακοπές δραστηριότητας κλπ.

14. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα η ομάδα παρείχε διευκρινίσεις τόσο σε Δ.Ο.Υ. σχετικά με το αρχείο των φορολογουμένων προς έλεγχο, όσο και σε μεμονωμένους φορολογούμενους που είχαν παραλάβει e-mail εντοπισμού. Ειδικά για τις συχνότερες ερωτήσεις των φορολογουμένων δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΗΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 • Μετά την πάροδο 5 εργασίμων ημερών από την αποστολή του  Β΄e-mail, θα εντοπισθούν οι φορολογούμενοι που τελικά δεν συμμορφώθηκαν. Θα ακολουθήσει επεξεργασία του αρχείου για τους φορολογούμενους Γ΄ κατηγορίας Βιβλίων του Κ.Β.Σ.  (φορολογικής περιόδου Απριλίου 2011) και αποστολή τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μαζί με τις σχετικές οδηγίες.  Το αρχείο που θα σταλεί θα έχει και στοιχεία ιστορικότητας (ως προς την μη υποβολή της δήλωσης) για τις φορολογικές περιόδους :  Φεβρουαρίου- Μαρτίου και Απριλίου 2011 για τα Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, καθώς και το Α΄ τρίμηνο 2011 για τα Β΄ κατηγορίας ΚΒΣ. Τα δεδομένα που αφορούν σε επιχειρήσεις που λόγω τζίρου είναι αρμοδιότητας ΠΕΚ, θα σταλούν και στις υπηρεσίες των ΠΕΚ. Επίσης όλο το αρχείο των προς έλεγχο επιχειρήσεων θα σταλεί και στο Σ.Δ.Ο.Ε.
 • Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που θα δημιουργηθεί με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ, για τους οποίους θα σταλεί ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Ιουνίου 2011- Γ΄ κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ, καθώς και Β΄ τρίμηνο 2011 – Β΄ κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 31/7/2011.
 • Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ – Μαϊου 2011 (Γ΄ κατηγορίας Βιβλίων Κ.Β.Σ.) και αποστολή σε αυτούς Α΄ e-mail εντοπισμού. Μετά την πάροδο των 10 ημερών θα επαναληφθεί η διαδικασία και θα σταλεί το Β΄e-mail εντοπισμού.
 • Θα εντοπισθούν οι  φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Μαϊου 2011 και θα σταλούν  στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.
 • Συνέχεια της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή όλης της Ομάδας ΑΠΑΦΣ στα 3  Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Προγραμματίζεται η ολοκλήρωση ελέγχου των υπολοίπων 19 επιχειρήσεων και η αποστολή των αντίστοιχων Εκθέσεων Ελέγχου.
 • Ποσοτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των δράσεων της ομάδας (για κάθε δράση χωριστά). Ενημέρωση του παραδοτέου «Μελέτη αποτελεσμάτων – τεύχος 3ο – φορολογούμενοι Β΄ κατηγορίας βιβλίων» μετά την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις ανωτέρω δράσεις, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν/δράση, το πλήθος των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τα ποσά που εισπράχθηκαν σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής, τις εκπρόθεσμες διακοπές δραστηριότητας κλπ.
 • Προετοιμασία της νέας δράσης της Ομάδας που αφορά στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων ως προς την υποβολή της δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, για το Οικονομικό έτος 2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2011

 • Νόμος 3943/2011. Ολοκλήρωση καταγραφής και πινακοποίησης των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών διατάξεων και αποφάσεων. Συσχέτιση με ν.3842/2010 και εντοπισμός τυχόν κενών.
 • Υποκεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων. Ολοκληρώθηκε μελέτη και παραδόθηκε σχετική νομοθετική πρόταση.
 • Περιουσιολόγιο. Συντάχθηκε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στο θέμα της συγκρότησης περιουσιολογίου.
 • Επαγγελματικοί Λογαριασμοί. Παραδόθηκε μελέτη με προτάσεις σχετικά με ενεργοποίηση αρ.20 ν.3842/2010 αναφορικά με υλοποίηση εξόφλησης συναλλαγών μέσω επαγγελματικών λογαριασμών και ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων στη ΓΓΠΣ.
 • Ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Συνεχίζονται επαφές με συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΙΚ και του Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ανάλυση  Αρχής Ανοιχτής Αγοράς. Ανάλυση διοικητικών μεθόδων για την εφαρμογή της διεθνώς και διερεύνηση βέλτιστης μεθόδου για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Εφαρμογή των Κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εθνικό /διεθνές επίπεδο περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Στόχος η προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.
 • Έγινε μελέτη και ενημέρωση σχετικά με «Εκκρεμότητα σύγκλισης διμερούς διϋπουργικής νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις».
 • Ποινές και Πρόστιμα. Έγινε επεξεργασία και παραδόθηκε συγκριτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης επιβαλλόμενων ποινών και προστίμων σε φορολογικά αδικήματα βάσει των ν.2523/97, ν.3691/08, ν.3842/10, ν.3888/10 και ν.3943/11.
 • Πιστοποίηση λογιστή-φοροτεχνικού. Σε συνεργασία με Γεν. Δ/νση Φορολογίας (Δ/νση Εισοδήματος-Δ12) υποβλήθηκε αναθεωρημένο σχέδιο απόφασης σχετικά με διαδικασία πιστοποίησης λογιστών (α.17 παρ.7 Ν.3842/2010).
 • Συμβόλαιο Αποδοτικότητας Ελεγκτών. α) Έγινε μελέτη και παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικές αρχές ΟΟΣΑ σχετικά με διαχείριση ελεγκτικού δυναμικού, β) Ετοιμάζεται σχέδιο Συμβολαίου Αποδοτικότητας και συστήματος αξιολόγησης Ελεγκτών και γ) Συνεργασία με Γενικές Δ/νσεις Ελέγχου και Διοικητικής Υποστήριξης σχετικά με μελέτη και πρόταση ομάδας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 • Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων ΦΠΑ, ΑΕΠ, Εισοδήματος, Απόδοσης Φόρων Εξωχώριων εταιρειών (εφόσον ληφθούν τα σχετικά στοιχεία από τη ΓΓΠΣ).
 • Σύγκριση εκκαθαρίσεων οικ. ετών 2010 και 2011. Υποβολή προτάσεων από επεξεργασία αυτών. (Πιθανή πρόταση για αλλαγή μεθόδου εκκαθάρισης).
 • Φοροαπαλλαγές. Καταγραφή φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Μελέτη και επεξεργασία πρότασης διατάξεων σχετικά με αύξηση εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος.
 • Συμβόλαιο Αποδοτικότητας Ελεγκτών. Παρουσίαση πρότασης σχεδίου συμβολαίου, δεικτών απόδοσης και συστήματος αξιολόγησης ελεγκτών.
 • Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (transfer pricing). Επίλυση ζητήματος συναρμοδιότητας Διευθύνσεων  ΥΠΟΙΚ με Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Συνεργασία με διϋπουργική επιτροπή.

Ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς για την εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και κριτηρίων  που έχουν συνομολογηθεί σε διεθνές επίπεδο (πχ. Guidelines OECD) και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις Ελεγκτικές Αρχές όπως και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν αποδεκτές ή να απορρίψουν συναλλαγές που δεν πληρούν τους κανόνες αυτούς. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για προσέγγιση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς.

Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Εντοπισμός, συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο θεμάτων περί «πνευματικής ιδιοκτησίας», «δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών», διαχωρισμού από την απλή παροχή υπηρεσίας. Παρουσίαση προβληματισμών και προτάσεων.

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 • Φοροαπαλλαγές. Παραδόθηκε μελέτη σχετικά με υφιστάμενες φοροαπαλλαγές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά και την εφαρμογή του Ν.3842/2010.
 • Συμβόλαιο Αποδοτικότητας Ελεγκτών. Κατόπιν συνεργασίας με Γενικές Δ/νσεις Ελέγχου, Διοικητικής Υποστήριξης και του εκπροσώπου του ΔΝΤ, ζητήθηκαν από την ομάδα σχέδια Συμβολαίου Αποδοτικότητας και συστήματος αξιολόγησης ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του κράτους και προϊσταμένων ελεγκτικών υπηρεσιών. Κατόπιν σχετικών μελετών, παρουσιάστηκαν σε μετέπειτα συναντήσεις της ομάδας με τους ανωτέρω, σχέδια Συμβολαίου Αποδοτικότητας, Δείκτες απόδοσης, καθώς και οι γενικές αρχές Συστήματος Αξιολόγησης.

Επίσης ζητήθηκαν εγγράφως από την κατευθυντήρια επιτροπή διευκρινίσεις ως προς την ιδιότητα του ελεγκτή βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης και τα συμβόλαια αποδοτικότητας ελεγκτών και προϊσταμένων. Συναφώς σημειώνεται ότι η τελική υποβολή προτάσεων αναφορικά με τα συμβόλαια αποδοτικότητας θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή παρατηρήσεων και από την τεχνική βοήθεια του ΔΝΤ.

 • Σχετικά με το υπόμνημα του ΣΕΒ «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια» έγιναν: - Γραπτές παρατηρήσεις προς την κατευθυντήρια επιτροπή.

-   Κατόπιν γραπτής εντολής του Γενικού Γραμματέα Υπ.Οικ. κ. Πλασκοβίτη, πραγματοποιήθηκε στις 30.6.2011 υπό την αιγίδα της ομάδας, συνάντηση εκπροσώπων Υπουργείου (Δ12, ΓΓΠΣ, ΔΟΣ) με εκπροσώπους του ΣΕΒ. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις ενώ θίχθηκαν και θέματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ σχετικά με προτάσεις της ομάδας και εκφράστηκαν οι προθέσεις του για παροχή τεχνικής βοήθειας. Διατυπώθηκε η αναγκαιότητα διευθέτησης, από την ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, του διπλού φορολογικού πλαισίου που διέπει τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις.

 • Υποβλήθηκε πρόταση για ενσωμάτωση εργασιών της ομάδας στη δομή του Υπουργείου (οργανωτικά ζητήματα).
 • Ενδοομιλικές τιμολογήσεις. Συνεχίζονται επαφές με συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΙΚ και του Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ανάλυση  Αρχής Ανοιχτής Αγοράς. Ανάλυση διοικητικών μεθόδων για την εφαρμογή της διεθνώς και διερεύνηση βέλτιστης μεθόδου για την εφαρμογή στην Ελλάδα. Εφαρμογή των Κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ. Συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εθνικό /διεθνές επίπεδο περί θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών για την Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Στόχος η προετοιμασία νέας διάταξης για ενιαία αντιμετώπιση των συναφών θεμάτων από το ΥΠΟΙΚ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 • Προετοιμασία και υποβολή έκθεσης πεπραγμένων και συμπερασμάτων της υπό την αιγίδα της ομάδας συνάντησης εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών με εκπροσώπους του ΣΕΒ, που διεξήχθη εξ αφορμής του υπομνήματος του ΣΕΒ με θέμα Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια.

 • Ποσοτικοποίηση. Επεξεργασία στοιχείων στις φορολογίες ΦΠΑ, Εισοδήματος, Απόδοσης Φόρων Εξωχώριων εταιρειών (εφόσον ληφθούν τα σχετικά στοιχεία από τη ΓΓΠΣ)-Μελέτη αποτελεσμάτων-Υποβολή προτάσεων.
 • Σύγκριση εκκαθαρίσεων φορολογουμένων οικ. ετών 2010 και 2011. Υποβολή προτάσεων από επεξεργασία αυτών. Διερευνάται η υποβολή πρότασης για αλλαγή μεθόδου εκκαθάρισης.
 • Μελέτη και επεξεργασία πρότασης διατάξεων σχετικά με αύξηση εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος. Πρόταση τρόπου φορολόγησης εμπορικών επιχ/σεων, επιχ/σεων παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών.
 • Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (transfer pricing). Ολοκλήρωση εντός Ιουλίου:

Επίλυση ζητήματος συναρμοδιότητας Διευθύνσεων  ΥΠΟΙΚ με Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Συνεργασία με διϋπουργική επιτροπή.

Ανάλυση, καταγραφή και παρουσίαση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς για την εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και κριτηρίων  που έχουν συνομολογηθεί σε διεθνές επίπεδο (πχ. Guidelines OECD) και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις Ελεγκτικές Αρχές όπως και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να κάνουν αποδεκτές ή να απορρίψουν συναλλαγές που δεν πληρούν τους κανόνες αυτούς. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο για προσέγγιση της Αρχής της Ανοικτής Αγοράς.

Ενδοομιλική Παροχή Υπηρεσιών. Εντοπισμός, συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο θεμάτων περί «πνευματικής ιδιοκτησίας», «δικαιωμάτων και ευρεσιτεχνιών», διαχωρισμού από την απλή παροχή υπηρεσίας. Παρουσίαση προβληματισμών και προτάσεων.

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2012.

ΟΜΑΔΑ 2η: EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/06/2011

Υλοποίηση εγκεκριμένου action plan

Σε εξέλιξη διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, δρομολογούμενες βάσει ύψους οφειλής, για όλες τις κατηγορίες οφειλετών που στοχοποιήθηκαν. Μηνιαία παρακολούθηση και αποτίμηση αποτελέσματος, συμπληρωματικές ή νέες ενέργειες:

Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από κατόχους αξιόλογης ακίνητης περιουσίας.

 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και ακίνητη περιουσία σε Μύκονο, Σαντορίνη.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και επαγγελματικά ακίνητα στο 1ο διαμέρισμα Αθηνών.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές από φόρο κληρονομιάς χωρίς εισπρακτικά μέτρα.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές και Α/Π σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης.
 • Κατάσταση οφειλετών της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού με μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Υλοποίηση εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξ. οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.

 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των €200χιλ. & μεγάλη ακίνητη περιουσία.
 • Ιδιοκτήτες μισθωμένων από το Υπ. ΠΟΛ ακινήτων, με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οφειλέτες με ληξ. οφειλές άνω των 200 χιλ., προμηθευτές φερέγγυων επιχειρήσεων.
 • Μεγάλοι φορολογούμενοι της Ειδικής Ομάδας 3( ΜΕΦΟ), με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Προμηθευτές μεγάλων αλυσίδων Super Market, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Προμηθευτές πολυκαταστημάτων  και αλυσίδων λιανικού εμπορίου με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Υλοποίηση  στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων

 • Φαρμακεία με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Τραγουδιστές με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Συμβολαιογράφοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Έλεγχος εφαρμογής διαδικασίας αποπληρωμής οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

 • Προμηθευτές Υπουργείου Υγείας με βεβαιωμένες οφειλές.

Αντίκρουση αιτήσεων αναστολής, ανακοπών και προσφυγών φορολογουμένων υπό την διαχείριση της Ειδικής Ομάδας.

Ανάλυση προφίλ μεγάλων οφειλετών

Σταδιακή ανάλυση προφίλ μεγάλων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές – εκκαθάριση χαρτοφυλακίου - εντοπισμός εναλλακτικών πηγών αποπληρωμής.

Τροποποίηση πολιτικής & διαδικασιών είσπραξης

Υποβλήθηκε πρόταση περί αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων. 

Ανάπτυξη MIS συστήματος πληροφόρησης

Υλοποιείται από την ΓΓΠΣ αυτοματοποιημένη μηχανογραφική εφαρμογή για τον έλεγχο της εμπρόθεσμης καταβολής των δόσεων και τήρησης των λοιπών όρων συμμόρφωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων ανά οφειλέτη. Οριστικοποίηση δεικτών απόδοσης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2011

Κατάστρωση σχεδίου είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και προσδιορισμός στόχων είσπραξης

1. Σχεδιασμός νέων εξατομικευμένων δράσεων για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγάλους οφειλέτες.

 • Μεγάλοι φορολογούμενοι (ΜΕΦΟ) με ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των €100 χιλ, προμηθευτές μεγάλων εταιρειών.

2.     Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Κατάσταση προμηθευτών αλυσίδων Super Market & βιομηχανικών επιχειρήσεων.

3.     Σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων για την συνολική αντιμετώπιση οφειλών επιμέρους επαγγελματικών ομάδων.

 • Κατάσταση προμηθευτών φερέγγυων εταιρειών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

4.     Σχεδιασμός εξατομικευμένων δράσεων για ομάδα οφειλετών με κοινά χαρακτηριστικά.

 • Κατάσταση συνεργαζομένων με Οργανισμό εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο.

5.     Σχεδιασμός διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

6.     Μηνιαία παρακολούθηση αποτελεσμάτων, αποτίμηση αποτελέσματος, δρομολόγηση νέων ενεργειών, για όλες τις ήδη δρομολογημένες δράσεις.

 

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ: Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ME.ΦΟ)

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

1.ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1/5/2011 ΕΩΣ 31/5/2011

 

 • Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Η πρόταση δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, παρουσιάστηκε από τον υπεύθυνο της ομάδας στην Κατευθυντήρια Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Κατευθυντήριας Επιτροπής ανέλαβε, με την βοήθεια του υπευθύνου της ομάδας εργασίας, να επαναφέρει την πρόταση δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, εμπλουτισμένη με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της Κατευθυντήριας Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίαση της.
 • Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας σχεδίων ελέγχου κατά ελεγκτικό αντικείμενο. Η ομάδα καθόρισε βήματα ελέγχου για Προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ. Τα βήματα που καθορίστηκαν συνδυάζονται με τις νέες διατάξεις ελέγχου από το γραφείο καθώς και τα βήματα προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ που περιλαμβάνει  το πρόγραμμα ELENXIS.
 • Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης, εξήντα ελεγκτών και τριάντα προϊσταμένων (εποπτών, υποδιευθυντών και Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ.), κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα  ELENXIS. Με απόφαση της Κατευθυντήριας Επιτροπής χορηγήθηκαν 50 άδειες SESAM σε ελεγκτές που θα διενεργούν ελέγχους σε Μεγάλους Φορολογουμένους.
 • Ελεγκτικές ενέργειες. Ολοκληρώθηκαν 6 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι και καταλογίστηκαν συνολικά 5.595.531,00 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Ολοκληρώθηκαν 15 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και καταλογίστηκαν συνολικά 8.117.634,79 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Οι υπόλοιποι Τακτικοί έλεγχοι και προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ από τους αρχικά επιλεγέντες είναι σε εξέλιξη. Η ομάδα επέλεξε και απέστειλε για Τακτικό έλεγχο φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών 31 νέες υποθέσεις με κριτήρια επιλογής α)στόχευση του προγράμματος ELENXIS – μεγάλο Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ, β)Έξοδα Διοικητικής Υποστήριξης – δικαιώματα και γ)παρατηρήσεις ορκωτών ελεγκτών. Επελέγησαν επίσης 100 νέες υποθέσεις για διενέργεια προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ με κριτήρια επιλογής  α)στόχευση του προγράμματος ELENXIS, β)πληροφορίες για μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από την 5η Ομάδα εργασίας και γ) Κλαδικά κριτήρια

 

 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 • Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Η πρόταση δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, εμπλουτισμένη με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της Κατευθυντήριας Επιτροπής θα ξανασυζητηθεί  σε επόμενη συνεδρίαση της. Ο υπεύθυνος και ένα μέλος της ομάδας εργασίας, θα πραγματοποιήσουν τριήμερη επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία, στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος fiscalis, όπου θα παρακολουθήσουν σεμινάριο και θα δουν στην πράξη την αντιμετώπιση των Μεγάλων Φορολογουμένων από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ισπανίας.
 • Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Θα   υποβληθούν στην Κατευθυντήρια Επιτροπή οι προτάσεις της ομάδας για τα βήματα προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις ελέγχου από το γραφείο καθώς και τα βήματα προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ που περιλαμβάνει  το πρόγραμμα ELENXIS.
 • Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Τριάντα ελεγκτές και τριάντα προϊστάμενοι (Επόπτες, Υποδιευθυντές και Διευθυντές), θα εκπαιδευτούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα  ELENXIS.
 • Ελεγκτικές ενέργειες. Θα ολοκληρωθούν 8 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, που διενεργούνται από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θα ολοκληρωθούν επίσης  άλλοι 25 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ. Από τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων θα επαναξιολογούνται και θα βελτιώνονται  τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Θα συνεχιστεί  η  συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.

 

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ: Ε.Ο.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ME.ΦΟ)

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/6/2011   ΕΩΣ 30/6/2011

1.ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1/6/2011 ΕΩΣ 30/6/2011

 

 • Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Ο υπεύθυνος και ένα μέλος της ομάδας εργασίας, πραγματοποίησαν τριήμερη επίσκεψη εργασίας στην Ισπανία, στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος fiscalis, όπου παρακολούθησαν σεμινάριο και είδαν στην πράξη την αντιμετώπιση των Μεγάλων Φορολογουμένων από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ισπανίας. Κατόπιν συνεργασίας του Προέδρου της Κατευθυντήριας Επιτροπής και του υπευθύνου της ομάδας, υποβλήθηκε ανανεωμένη πρόταση για τη Δομή και την Οργάνωση της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων προς τη Σ.Ο.Υ.Δ.Ε., εμπλουτισμένη με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της Κατευθυντήριας Επιτροπής προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της.
 • Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Μελετήθηκαν τα υποδείγματα εκθέσεων προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ και 35 Λοιπών Φορολογιών του προγράμματος ELENXIS. Διαπιστώθηκε ότι τα υποδείγματα αυτά είναι λειτουργικά και ικανοποιητικά για τον έλεγχο Μεγάλων Φορολογούμενων. Επιπρόσθετα, καθορίστηκαν ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις και βήματα ελέγχου που θα διενεργούνται κατά τον προσωρινό έλεγχο Φ.Π.Α. ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής των υποθέσεων για έλεγχο. Συνεχίζεται ο καθορισμός βημάτων ελέγχου από το γραφείο σε συνδυασμό με το Ο.Π.Σ. ELENXIS.
 • Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Συνεχίστηκε η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 30 ελεγκτών και 15 Προϊσταμένων στο Ο.Π.Σ. ELENXIS.
  • Ελεγκτικές ενέργειες. Μοριοδοτήθηκαν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Τα κριτήρια αυτά συμπεριλήφθηκαν στο Πόρισμα της Ομάδας εργασίας που συστήθηκε με απόφαση του Υπ. Οικ., για τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Λοιπών Φορολογιών επιτηδευματιών και φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών.  Ολοκληρώθηκαν 3 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι και καταλογίστηκαν συνολικά 47.807.334,00 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Ολοκληρώθηκαν 5 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ και καταλογίστηκαν συνολικά 6.069.423,05 ευρώ φόροι και προσαυξήσεις. Οι υπόλοιποι στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι και προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ από τους  επιλεγέντες είναι σε εξέλιξη. Η ομάδα επέλεξε και απέστειλε για Τακτικό έλεγχο φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών 30 νέες υποθέσεις με κριτήριο επιλογής το ποσό των φόρων που καταλογίστηκε σε προηγούμενους ελέγχους. Επελέγησαν επίσης 18 νέες υποθέσεις για διενέργεια προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ με κριτήριο επιλογής πληροφορίες για μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από την 5η Ομάδα εργασίας.

 

 

 

 

 

 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

 • Σχεδιασμός μονάδας για τον έλεγχο και την παρακολούθηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των πιο πάνω φορολογούμενων. Η νέα πρόταση δομής και οργάνωσης της Υπηρεσίας Μεγάλων Φορολογουμένων, εμπλουτισμένη με τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών της Κατευθυντήριας Επιτροπής θα συζητηθεί  σε επόμενη συνεδρίαση της Κατευθυντήριας Επιτροπής.
 • Σχεδιασμός σχεδίου ελέγχου εστιασμένου σε θέματα υψηλής επικινδυνότητας. Θα συνεχιστεί η επεξεργασία των βημάτων προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις ελέγχου από το γραφείο και   το πρόγραμμα ELENXIS. Θα συνεχιστεί η επεξεργασία σχεδίου τακτικού ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος και θα ξεκινήσει η ανάπτυξη κλαδικών σχεδίων ελέγχου.
 • Εκσυγχρονισμός ελεγκτικών υπηρεσιών. Θα συνεχιστεί η διαδικασία ένταξης των προγραμμάτων ELENXIS και SESAM στον ελεγκτικό μηχανισμό. Τριάντα ελεγκτές θα εκπαιδευτούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα  ELENXIS.
 • Ελεγκτικές ενέργειες. Θα ολοκληρωθούν 20 στοχευμένοι Τακτικοί έλεγχοι Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, που διενεργούνται από τα ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Θα ολοκληρωθούν επίσης  άλλοι 25 προσωρινοί έλεγχοι ΦΠΑ. Από τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων θα επαναξιολογούνται και θα βελτιώνονται  τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για επιλογή υποθέσεων μεγάλων φορολογουμένων για έλεγχο. Θα συνεχιστεί  η  συλλογή και ανάλυση δεδομένων, για την επιλογή υποθέσεων για προσωρινό έλεγχο ΦΠΑ και τακτικό έλεγχο Φόρου Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών.

 

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &    ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/5/2011

 • Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Μετά την Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο. περί συγκρότησης Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον έλεγχο 1.750 φυσικών προσώπων, συνεχίζεται η επιλογή επιπλέον στόχων προς έλεγχο από τις ήδη διαθέσιμες στην Ομάδα πληροφορίες, καθώς και από νεότερα στοιχεία.

 

 • Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες Eιδικές Oμάδες Eργασίας.

 

 • Δομή Υπηρεσιών για την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Η οργάνωση των δομών που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί. Συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία ελέγχου για το μεταβατικό στάδιο εν όψει της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

 • Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου των εξής δράσεων: α) προσωρινοί έλεγχοι του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 σε 1.750 φυσικά πρόσωπα, β) έλεγχοι «πόθεν έσχες» σε 150 φυσικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου (υποκρυπτόμενα εισοδήματα), γ) κλήση για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από κατέχοντες ακίνητα έπειτα από αγορά και μη δηλώσαντες την αξία απόκτησής τους με την σχετική δήλωση εισοδήματος, δ) κλήση για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φυσικών προσώπων οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, άμεσος έλεγχος  των μη υποβαλλόντων δήλωση.

 

 • Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ.

1)      Αποστολή ατομικής ειδοποίησης για προσέλευση στη Δ.Ο.Υ 8.666 φυσικών προσώπων τα οποία αν και υπόχρεα σύμφωνα με τα στοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008 δεν υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π έτους 2007.

 

2)      Αποστολή μέσω της εφαρμογής διασταυρώσεων της Γ.Γ.Π.Σ. ονομαστικών καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ. με τα φυσικά πρόσωπα αρμοδιότητάς τους στα οποία στάλθηκαν οι προαναφερόμενες ειδοποιήσεις καθώς και αποστολής από τη Γ.Γ.Π.Σ οδηγιών χρήσης της εφαρμογής διασταυρώσεων.

 

3)      Για τις ανάγκες υποβολής δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π. περιόδου 1997 – 2007, αποστολή εντύπων σε όλες τις Δ.Ο.Υ.

 

4)      Για την υποστήριξη των 32 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου των 1.750 Φ.Π, που συγκροτήθηκαν με την Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο έγιναν τα ακόλουθα:

v      Αποστολή στα ειδικά συνεργεία συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τα 1.750 φυσικά πρόσωπα.

v      Εκπονήθηκε από την Ομάδα και εστάλη στα ειδικά συνεργεία, Οδηγός με τα βασικά βήματα ελέγχου που πρέπει να ακολουθήσουν τα συνεργεία αυτά.

v      Αποστολή υποδειγμάτων εντολών ελέγχου.

v      Εκπαίδευση των μελών των ειδικών συνεργείων από το Elenxis, στη χρήση του συστήματος στη διενέργεια και την διαχείριση των ελέγχων τους.

v      Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις συνεργασίας με τα μέλη όλων των Ειδικών συνεργείων Ελέγχου τόσο για την εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου ελέγχου όσο και για την επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

v      Αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) για την εφαρμογή του άρθρου 46 ν. 3220/2004, διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε σχέση με τα ελεγχόμενα από τα συνεργεία φυσικά πρόσωπα (σχετ. το με αρ. πρωτ. 598/54/31-5-2011 έγγραφο).

 

5)      Συνεργασία με το έργο Elenxis για υποστήριξη της Ομάδας ως προς την παρακολούθηση της εκτέλεσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων των 1.750 Φ.Π από τα 32 ειδικά συνεργεία ελέγχου, μέσω των εφαρμογών διενέργειας και διαχείρισης του Elenxis.

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΤΟΝ  ΙΟΥΝΙΟ 2011

 • Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Δρομολογείται ο σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου νέων δράσεων.

 • Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ.

o        Εκπονείται από την Ομάδα και υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου, υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου για την υποστήριξη των ειδικών συνεργείων της Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο.

o        Για την υποστήριξη των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου Φ.Μ.Α.Π:

Ø      Εκπόνηση σε συνεργασία με την Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, οδηγιών με αναλυτικά βήματα ελέγχου ΦΜΑΠ.

Ø      Δημιουργία υποδείγματος έκθεσης ελέγχου Φ.Μ.Α.Π.

 

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ. Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Χρήση από την Ομάδα, σύγχρονων εργαλείων και συστημάτων και ειδικότερα του Elenxis για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου:

1.       των 150 υποθέσεων – φυσικών προσώπων που επιλέχθηκαν για έλεγχο προέλευσης εισοδήματος «Πόθεν Έσχες» και εστάλησαν στο Σ.Δ.Ο.Ε, μέσω του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών.

2.      των 1.750 υποθέσεων φυσικών προσώπων τα οποία επιλέχθηκαν για τακτικό έλεγχο και για τα οποία εκδόθηκε η Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Φ.Π. ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &    ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/6/2011

 • Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Μετά την Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 2011 Α.Υ.Ο. περί συγκρότησης Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον έλεγχο 1.750 φυσικών προσώπων, συνεχίζεται η επιλογή επιπλέον στόχων προς έλεγχο από τις ήδη διαθέσιμες στην Ομάδα πληροφορίες, καθώς και από νεότερα στοιχεία.

 

 • Τομείς συνεργασίας με τις άλλες Ειδικές Ομάδες Εργασίας. Συνεχίζεται η συνεργασία και η ανταλλαγή στοιχείων με τις άλλες Eιδικές Oμάδες Eργασίας.

 

 • Δομή Υπηρεσιών για την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Η οργάνωση των δομών που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του επιχειρησιακού πλάνου της ομάδας δεν έχει ολοκληρωθεί. Συγκροτήθηκαν Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου για το μεταβατικό στάδιο εν όψει της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

 • Σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου. Δρομολογείται ο σχεδιασμός επιχειρησιακού προγράμματος ελέγχου νέων δράσεων.

 

 • Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ.

1)      Υπεγράφη Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση 5 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για 100 υποθέσεις – φυσικών προσώπων των οποίων η αξία ακίνητης περιουσίας τους είναι άνω των 3.000.000 € σύμφωνα με τα στοιχεία Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008, τα οποία αν και υπόχρεα δεν υπέβαλαν δήλωση Φ.Μ.Α.Π. την περίοδο 1997 έως 2007.

 

2)      Εκπονήθηκε από την Ομάδα και υποβλήθηκε προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου, υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου για την υποστήριξη των Ειδικών Συνεργείων της Δ.ΕΛ. 1059085 ΕΞ 14-4-2011 Α.Υ.Ο.

 

3)      Αποστολή προς τους Προϊστάμενους των 32 Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου των 1.750 Φ.Π:

 

v      Υποδείγματος έκθεσης ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος για την υποστήριξη του ελέγχου,

v      Υπολογιστικών πινάκων, βοηθητικών του ελέγχου που αφορά την φορολογία ακινήτων,

 

v      Συνοπτικού οδηγού από το έργο Elenxis, προκειμένου να:

 

α) καθοδηγηθούν οι Προϊστάμενοι των Συνεργείων για την καταχώριση των εντολών ελέγχου στο σύστημα , ώστε να έχουν την δυνατότητα της λήψης όλων των δεδομένων που αφορούν το προφίλ των ελεγχόμενων από το συνεργείο τους, αλλά και της παρακολούθησης της πορείας αυτών των ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών,

 

β) να καθοδηγηθούν οι ελεγκτές για τον τρόπο:

 

 • λήψης μέσω του Εlenxis, όλων των δεδομένων που αφορούν  το προφίλ των ελεγχόμενων από το συνεργείο τους,
 • καταχώρισης  και διαχείρισης όλων των υποθέσεων που έχουν εντολή να ελέγξουν,
 • ένταξης της έκθεσης συνημμένα στο σύστημα Elenxis.

 

4)      Για την υποστήριξη των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου Φ.Μ.Α.Π:

Ø    Εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, οδηγίες με αναλυτικά βήματα ελέγχου ΦΜΑΠ.

Ø    Δημιουργήθηκε υπόδειγμα έκθεσης ελέγχου Φ.Μ.Α.Π.

 

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ. Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Ξεκίνησε για το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής διαχείρισης υποθέσεων του Elenxis, η παρακολούθηση - με μέσα της Ομάδας - των αποτελεσμάτων: α) από την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φυσικών προσώπων οι οποίοι, αν και υπόχρεοι, δεν υπέβαλαν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π περιόδου 1997-2007 για ένα ή περισσότερα έτη, β) της αρχικής επεξεργασίας από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε των 150 υποθέσεων – φυσικών προσώπων που επιλέχθηκαν για έλεγχο προέλευσης εισοδήματος «Πόθεν Έσχες», γ) της αρχικής επεξεργασίας, από τα 32 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, των 1.750 υποθέσεων φυσικών προσώπων τα οποία επιλέχθηκαν για τακτικό έλεγχο. 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΤΟΝ  ΙΟΥΛΙΟ 2011

 • Εντοπισμός των Φορολογουμένων με Μεγάλη Περιουσία (ΦΜΠ) & Ελευθέρων Επαγγελματιών με Υψηλά Εισοδήματα (ΕΥΕ). Διενεργείται εντοπισμός εκείνων των  φορολογούμενων που αγόρασαν ακίνητη περιουσία και δεν δήλωσαν την αξία αγοράς της ή δήλωσαν μέρος της αξίας αυτής.

 

 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ελέγχου της φοροδιαφυγής εκ μέρους των ΦΜΠ και ΕΥΕ. Επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και των αποτελεσμάτων αυτών για τις 1.750 υποθέσεις Φ.Π που ελέγχονται από τα 32 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου μέσω του συστήματος Elenxis. 

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 2010 -2011.

ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέσπιση Συστηματικού Προγράμματος Επιβολής Συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις Υποβολής Δηλώσεων – ΑΠΑΦΣ» 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/5/2010

1. Στις 5/5/2011 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του αρχείου των φορολογουμένων Γ΄κατηγ. Βιβλίων φορολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2011, και εντοπισμός αυτών που τελικά δεν συμμορφώθηκαν μετά την αποστολή του Β΄ e-mail εντοπισμού (ελεγκτέες υποθέσεις).

2. Η Ομάδα Α.ΠΑ.Φ.Σ., έχοντας ορίσει κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου, όσον αφορά στις παραπάνω ελεγκτέες επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Δ/νση Ελέγχου επέλεξε 1.313 επιχειρήσεις, οι οποίες έχρηζαν ελέγχου άμεσα λόγω επικινδυνότητας και οι οποίες εστάλησαν στις 9/5/2011  στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, που συστάθηκαν για την υποστήριξη της συγκεκριμένης δράσης. Οι 1.313 υποθέσεις ήταν αρμοδιότητας 20 μεγάλων Δ.Ο.Υ., στις οποίες στάλθηκε ηλεκτρονικό αρχείο ανά ΑΦΜ, εμπλουτισμένο με στοιχεία από υποσυστήματα του TAXIS (Μητρώο, Εισόδημα, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ. και Έσοδα) ώστε να διευκολυνθεί το ελεγκτικό έργο, καθώς και οδηγίες για την κατανόηση των δεδομένων που συμπεριλήφθηκαν.

3. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε  στις 18 και 19/5/2011 σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ (Ομάδα Διασταυρώσεων), για την αποστολή στις Δ.Ο.Υ. όλων των επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ – Φεβρουαρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων και των επιλεγμένων υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου). Οι υποθέσεις που στάλθηκαν στις Δ.Ο.Υ. της Επικράτειας ήταν 15.897.

4. Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ – Μαρτίου 2011 (Γ΄ κατηγορίας) και Α΄ τριμήνου 2011 (Β΄ κατηγορίας) και αποστολή σε αυτούς Α΄ e-mail εντοπισμού. Η αποστολή των e-mail αυτών πραγματοποιήθηκε στις 18 έως και 19/5/2011. Στάλθηκαν 157.986 e-mail σε φορολογούμενους με Β΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ και 17.486 e-mail σε φορολογούμενους με Γ΄ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ.

5. Στις 31/5/2011 πραγματοποιήθηκε επεξεργασία απαντήσεων των πιο πάνω φορολογουμένων σε τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το λόγο που δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ ως όφειλαν. Τα αποτελέσματα ενσωματώθηκαν στο παραδοτέο «Μελέτη αποτελεσμάτων – τεύχος 2ο». Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απάντησαν 1.177 φορολογούμενοι Β΄ κατηγορίας βιβλίων και 125 φορολογούμενοι Γ΄ κατηγορίας βιβλίων.

6. Εντοπίσθηκαν οι  φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Μαρτίου 2011 και στάλθηκαν στις 19/5/2011 στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.

7. Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που δημιουργήθηκε με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ (για τους υπόχρεους Γ΄ κατηγορίας βιβλίων), και στους  οποίους στάλθηκε στις 20/5/2011, ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Απριλίου 2011 - Γ΄ κατηγορία- καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 31/5/2011). Στάλθηκαν 21.198 e-mail. Επιλέχθηκε προς ενημέρωση στοχευμένο πλήθος επιχειρήσεων.

8. Συμμετοχή όλης της Ομάδας ΑΠΑΦΣ σε 3 Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Η Ομάδα ασχολήθηκε με την συλλογή δεδομένων που αφορούν τις 30 προς έλεγχο επιχειρήσεις.

9. Συνέχεια της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

10. Συνέχεια της συνεργασίας της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με την Δ/νση Μητρώου για τους ανενεργούς Α.Φ.Μ.

11. Παράδοση της «Μελέτη αποτελεσμάτων – τεύχος 2ο» μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και στην οποία εκτός των ποσοτικών δεδομένων, θα περιλαμβάνονται και προτάσεις για βελτίωση/αλλαγή διαδικασιών.

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα η ομάδα παρείχε διευκρινίσεις τόσο σε Δ.Ο.Υ. σχετικά με το αρχείο των φορολογουμένων προς έλεγχο, όσο και σε μεμονωμένους φορολογούμενους που είχαν παραλάβει e-mail εντοπισμού. Ειδικά για τις συχνότερες ερωτήσεις των φορολογουμένων δημιουργήθηκε και αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ, αρχείο ερωτήσεων – απαντήσεων.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

 • Μετά την πάροδο 10 ημερών από την αποστολή του Α΄ e-mail εντοπισμού  που στάλθηκε στις 18-19/5/2011, θα «ξανατρέξει» η διαδικασία για να εντοπισθούν εκ νέου οι φορολογούμενοι  που δεν συμμορφώθηκαν και θα τους σταλεί το Β΄ e-mail εντοπισμού.
 • Μετά την πάροδο 5 εργασίμων ημερών από την αποστολή του  Β΄e-mail, θα εντοπισθούν οι φορολογούμενοι που τελικά δεν συμμορφώθηκαν. Θα ακολουθήσει επεξεργασία του αρχείου των φορολογουμένων Β΄ κατηγ. Βιβλίων (αφορούν στο Α΄ τρίμηνο 2011)και για τους φορολογούμενους Γ΄κατηγ. Βιβλίων (φορολογικής περιόδου Μαρτίου 2011) και αποστολή τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μαζί με τις σχετικές οδηγίες.
 • Έλεγχος αρχείου φορολογουμένων που θα δημιουργηθεί με την συνεργασία των τεχνικών της ΓΓΠΣ, για τους οποίους θα σταλεί ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, για τη νέα υποχρέωσή τους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (φορολογική περίοδος Μαϊου 2011- Γ΄ κατηγορία- καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως 30/6/2011).
 • Εντοπισμός των φορολογουμένων που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ – Απριλίου 2011 (Γ΄ κατηγορίας) και αποστολή σε αυτούς Α΄ e-mail εντοπισμού. Μετά την πάροδο των 10 ημερών θα επαναληφθεί η διαδικασία και θα σταλεί το Β΄e-mail εντοπισμού.
 • Θα εντοπισθούν οι  φορολογούμενοι (που ανήκουν στην 3η  ομάδα ΜΕΦΟ) που δεν υπέβαλαν περιοδική δήλωση ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Απριλίου 2011 και θα σταλούν  στην ομάδα ΜΕΦΟ, με συμπληρωματικά οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία για κάθε έναν από αυτούς.
 • Συνέχεια της συνεργασίας μας με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΓΓΠΣ για τη δημιουργία επόμενου σταδίου της εφαρμογής, που αφορά την αποστολή δεδομένων (φορολογουμένων που δεν συμμορφώθηκαν), στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.
 • Συμμετοχή όλης της Ομάδας ΑΠΑΦΣ στα 3  Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου. Προγραμματίζεται η επίσκεψη στις 30 επιχειρήσεις και η επίδοση της πρόσκλησης του Ν.3610. Μετά τη λήξη του 10ήμερου από την επίδοση, θα προσκληθούν οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν τα προς έλεγχο βιβλία. Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί με την καθοδήγηση του Επόπτη της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών κ. Κωνσταντόπουλου, ο οποίος έχει ορισθεί και επικεφαλής των 3 ειδικών συνεργείων ελέγχου.
 • Ποσοτικοποιήσεις των αποτελεσμάτων των δράσεων της ομάδας (για κάθε δράση χωριστά). Ενημέρωση του παραδοτέου «Μελέτη αποτελεσμάτων – τεύχος 3ο – φορολογούμενοι Β΄ κατηγορίας βιβλίων» μετά την επεξεργασία των δεδομένων που προήλθαν από τις ανωτέρω δράσεις, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν/δράση, το πλήθος των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τα ποσά που εισπράχθηκαν σε κύριο φόρο και προσαυξήσεις εκπροθέσμου υποβολής, τις εκπρόθεσμες διακοπές δραστηριότητας κλπ.
 • Συνέχεια της συνεργασίας της Ομάδας ΑΠΑΦΣ με την Δ/νση Μητρώου και με την Δ/νση Ελέγχου για τα θέματα που ήδη επεξεργαζόμαστε και προαναφέρονται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου

Press Release

 
 

H “ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ”

στο

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

18-22 Ιουλίου 2011

΄Ωρα έναρξης: 21:30

 

 

 

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

Η άλλη σκηνή της Μονής Λαζαριστών

 

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

Ο κώδικας της Ζωής

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ

 

“O κώδικας της Ζωής”  είναι µια µουσική παράσταση όπου η Ζωή Τηγανούρια, µε το ακορντεόν ως σολιστικό όργανο, παρουσιάζει  ορχηστρικές συνθέσεις από το ολοκαίνουριο πέµπτο της άλµπουµ µε τίτλο “Zoe’s code”. Στη παράσταση επίσης, διασκευάζει µε τον αισθησιακό δυναµισµό της γνωστούς συνθέτες  όπως: Astor Piazzolla, Carlos Garden, Mariano Mores, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαµβακάρη, Goran Bregovic, Μανώλη Χιώτη και παρουσιάζει επιλεγµένες στιγµές από τις  προηγούµενες δισκογραφικές δουλειές της.

Με τους µουσικούς: Ηλία Αργυρόπουλο (Πιάνο), Στέλιο Γενεράλη (τύµπανα), Δηµήτρη Χριστόπουλο (Μπάσο), Ειρήνη Χαρίδου (τραγούδι), Κώνσταντίνα Θεοφίλου (µπαγλαµαδάκι), Κλλέλια Φανή Χαρίση (παρουσίαση).

Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Νέος Κόσµος

BARBARA LUNA

 

Η µεγάλη ερµηνεύτρια της λάτιν µουσικής σκηνής και ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα της Αργεντινής παρουσιάζει τις συνθέσεις της, όπου η λάτιν διασταυρώνεται µε τους ήχους της Creole και της Ρούµπα, σε µια µοναδική συναυλία στη Μονή Λαζαριστών. Τα άλµπουµ της Barbara Luna  “A La vida, A La muerte”, “India Morena”, “Somos”  σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία στην χώρα µας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, ενώ οι εµφανίσεις της σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Womad, έχουν αποσπάσει άριστες κριτικές.

Το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο “Ruta 3” αναφέρεται στο θρυλικό δρόμο που διαβαίνει την Αργεντινή και τελειώνει στην άκρη της Παταγονίας. Μία διαδρομή που ενώνει τις διαφορετικές κουλτούρες της Αργεντινής όπως η Barbara Luna ενώνει τις μελωδίες του ταγκό, της τζαζ και της σάλσα.

 

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

Τραγούδια παλιά να σου πω

 

Το συγκρότηµα “ΑΨΙΛΙΕΣ”

και οι φίλοι τους: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Θανάσης Παπακωνσταντίνου και Αργύρης Μπακιρτζής παρουσιάζουν τραγούδια των µικρασιατικών παραλίων µε πίστη στη µελωδική γραµµή και οι όποιες διασκευές περιορίζονται στην επιλογή οργάνων και στην ενορχήστρωση. Οι «Αψιλίες» έρχονται να προτείνουν µια επανεκτέλεση κοµµατιών του προπολεµικού λαϊκού ρεπερτορίου. Η επιλογή του υλικού έγινε για να αναδειχθεί η καλλιτεχνική αξία λιγότερο γνωστών κοµµατιών σηµαντικότατων δηµιουργών που διαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη της λαϊκής µουσικής στη χώρα µας (Σκαρβέλης, Τούντας, Ογδοντάκης, Καρίπης, Σέµσης, Περιστέρης).

Με τους µουσικούς: Δηµήτρη Μυστακίδη (κιθάρα, τραγούδι), Ευγένιο Βούλγαρη (ούτι, µπουζούκι µε µπερντέδες, πολίτικη λύρα, τοξωτό ταµπούρ, τραγούδι), Απόστολο Τσαρδάκα (κανονάκι, βιολί) και Θεοδώρα Αθανασίου (µπαγλαµά, τραγούδι).

 

Πέµπτη 21 Ιουλίου 2011

Μεσογειακό Τοπίο

MOTEL SELENIC

Μια παρέα µουσικών που όλοι τους συγκυριακά βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και πλέον αποτελούν το «προσωπικό» του Motel. Ανατολίτικοι, τσιγγάνικοι, ισπανικοί ρυθµοί  και µουσικές χωρίς σύνορα. Το Motel Selenik, νοιώθοντας τη Θεσσαλονίκη µέσα στα νοητά της όρια ως τόπο πρόσκαιρης συνάντησης, συµβίωσης, έρωτα και φιλοξενίας, υποδέχεται κάθε λογής θαµώνες και περαστικούς, µε πηγαία ανάγκη τη δηµιουργική ποιητική δράση και έκφραση.

Tο προσωπικό του Motel απαρτίζουν οι εξής: Σταµάτης Πασόπουλος (µπαγιάν), Στράτος Πασόπουλος (καβάλ, φωνή), Πασχάλης Καρβουνάρης (τροµπέτα, κλαρίνο, κρουστά), Γιάννης Μαύρος (κλαρίνο), Δηµήτρης Αβραµίδης (βιολί), Νίκος Παπαϊωάννου (τσέλο), Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος (ούτι), Θεόδωρος Μίσκας (κιθάρες), Ηλίας Μίσκας (τύµπανα), Αλέξανδρος Ριζόπουλος (κρουστά), Στάθης Παρασκευόπουλος (κρουστά), Κωστής Πουλιανάκης (κρουστά), Helena Garcia Blay (φλαµένκο), Ματίνα Μάστορα (φωνή), Χρήστος Κεσικιάδης (φωνή).

 

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011

Νυχτερινές εξοµολογήσεις

Συναυλία µε έργα του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ

 

Ο καταξιωµένος συνθέτης, Γιώργος Σταυριανός, έχει συνθέσει µερικές από τις πιο γνωστές  µελωδίες των τελευταίων 30 ετών. Δώδεκα δισκογραφικές καταθέσεις, µε τη συµβολή µεγάλων προσωπικοτήτων του χώρου όπως του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Χατζιδάκι, του Νότη Μαυρουδή και συνεργασίες µε τραγουδιστές σαν τη Μαρία Δηµητριάδη, τον Γιώργο Νταλάρα, την Ελένη Βιτάλη, τη Γλυκερία, τον Μανώλη Μητσιά, τον Πάνο Κατσιµίχα, τη Νένα Βενετσάνου και πολλούς άλλους. Τραγουδούν: Σοφία Αβραµίδου, Ντίνα Γιακουµάκου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Λεκόπουλος Γιάννης

Παίζουν: Δέσποινα Σκέντου (βιολί), Καραµφίλλης Γιώργος (µπουζούκι), Κωστούλας Θωµάς (κρουστά), Άρριτος Παναγιώτης (κιθάρα).

Ώρα Έναρξης όλων των παραστάσεων 21:30

Τιμή Εισιτηρίου:10 ευρώ

 

 

Φεστιβάλ

Μονή Λαζαριστών

2011

Κολοκοτρώνη 21

564 30 Σταυρούπολη

Θεσσαλονίκη

Τ 2310 589.200

F 2310 651.099

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.monilazariston.gr

Facebook: Moni Lazariston Festival

http://www.youtube.com/user/monilazariston
http://www.dailymotion.com/MoniLazaristonFestival

 

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

Ομιλία Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην συζήτηση στη Βουλή για το ν/σ του Υπ.Οικ. Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών»

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για δημοσιογραφική χρήση)

 

 

 

«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις μέρες αυτές εξελίσσεται και πάλι μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης μια οξεία φάση της οικονομικής  και δημοσιονομικής κρίσης που όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος βιώνει και παρακολουθεί ταυτόχρονα τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια από το 2008. Οι Έλληνες πολίτες που ζουν το δικό τους πρόβλημα, που έχουν τη δική τους αγωνία και τη δική τους ανασφάλεια μπορούν να δουν στις τηλεοράσεις τους και να ακούσουν στα ραδιόφωνά τους την αγωνία και την ανασφάλεια όλου του διεθνούς οικονομικού συστήματος. Η κρίση δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι φυσικά και ελληνική. Εμείς έχουμε τη δική μας ευθύνη για τις τοπικές διαστάσεις της κρίσης και η ευθύνη αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλά η κρίση είναι πανευρωπαϊκή, είναι διεθνής.

 

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο κάθε πολίτης θέλει να νιώσει ασφαλής, θέλει να νιώσει ότι ανήκει σε μια εθνική κοινότητα, θέλει να νιώσει ότι έχει πολιτική καθοδήγηση, θέλει να νιώσει ότι υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο σαφές που εφαρμόζεται με συστηματικό και πειθαρχημένο τρόπο από όλους εκείνους που έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης για την τύχη της χώρας αυτής. Δεν αναφέρομαι σε ευθύνες του παρελθόντος. Αναφέρομαι σε ευθύνες του παρόντος και σε προοπτικές του μέλλοντος. Ο πολίτης ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που υφίσταται και θέλει μια προοπτική. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε απαντήσεις, να του δώσουμε μια χειρολαβή να πιαστεί.

 

Μέσα λοιπόν σ’ αυτήν την πανευρωπαϊκή και διεθνή περιδίνηση, η Ελλάδα που έχει πρόβλημα, η Ελλάδα που είναι αυτή τη στιγμή υποτεταγμένη σε μια διεθνή εποπτεία, η Ελλάδα που έχει ανάγκη από δανειστές και υποστηρικτές στην Ευρωζώνη και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει και την υποχρέωση και την άνεση τώρα να τοποθετηθεί μέσα σ’ αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον. Έχει τη δυνατότητα να πάρει μέρος στη συζήτηση, να συνδιαμορφώσει το αποτέλεσμα, να διαπραγματευτεί. Γιατί, όπως είχα την ευκαιρία να πω στο Eurogroup και στο ECOFIN τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Ελλάδα είναι το εργαστήριο πάνω στο οποίο δοκιμάζεται η αντοχή του ίδιου του ευρώ και της Ευρωζώνης. Η προστασία της Ελλάδας από τους εταίρους μας είναι αυτοπροστασία της Ευρωζώνης και του ευρώ. Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι πάρα πολύ καλά.

 

Εμείς συνεπώς έχουμε μια στρατηγική εθνική αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε και μία συναίσθηση ευρωπαϊκής ενότητας από την οποία αυτή τη στιγμή θέλουμε να αντλήσουμε τα πιο θετικά αποτελέσματα για τη χώρα μας. Μετέχουμε στο κεντρικό ρεύμα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, γιατί αυτοί είναι οι εταίροι μας, αυτοί είναι οι δανειστές μας και γιατί αυτή είναι η λογική των κρατών-μελών.

 

Από την άλλη, έχουμε και θα έχουμε πάντα καθαρές και καλές σχέσεις με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς που είναι κρίσιμοι και ζωτικοί για τη δική μας υπόθεση. Κορυφαίος τέτοιος θεσμός είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την οποία αντλούν ρευστότητα οι ελληνικές τράπεζες, άρα οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η στάση μας είναι ισορροπημένη, είναι ειλικρινής και μας επιτρέπει να αντλήσουμε το μέγιστο δυνατό όφελος σε μια στιγμή κρίσης που είναι και στιγμή δύσκολης διαπραγμάτευσης.

 

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες η κρίση αφορούσε τρεις χώρες που είναι στο πρόγραμμα στήριξης: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία. Οι τρεις χώρες καλύπτουμε το 6% του δημοσίου χρέους και λίγο μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Τώρα η κρίση αφορά χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αφορά το 40% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Αν εμείς έχουμε το 3% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης, η Ιταλία μόνη της έχει το 25% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Όσο είναι το σύνολο του ελληνικού δημοσίου χρέους, είναι οι δανειακές ανάγκες της Ιταλίας για ένα έτος, δηλαδή 355 δισ. ευρώ. Άρα μιλάμε για άλλο πράγμα. Και, όπως είπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Τρισέ, αν η Ευρωζώνη δεν μπορεί να σώσει μία χώρα σαν την Ελλάδα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και έχει λόγο ύπαρξης η Ευρωζώνη.

 

Γιατί έχει δημιουργηθεί τώρα το πρόβλημα; Έχει δημιουργηθεί τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια ιστορική και θεσμική αδυναμία και ζει μια αντίφαση. Έχει κάνει μεγάλα βήματα σε σχέση με τη νομισματική ενοποίησή της, με το ευρώ, αλλά δεν έχει κάνει αντίστοιχα βήματα σε σχέση με την πολιτική και θεσμική ολοκλήρωσή της. Πάντα έχει μια αδυναμία, μια έλλειψη ταχύτητος. Οι εξελίξεις στις αγορές είναι πάντα πιο γρήγορες από τις εξελίξεις στις θεσμικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα οι αγορές έχουν την τάση να απαξιώνουν και να αμφισβητούν τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τι διδάσκει όμως η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Διδάσκει ότι πάντα μια κρίση οδηγεί σε μια υπέρβαση. Τελικά, γίνεται ένα βήμα μπρος με πολιτική απόφαση, με πολιτικό βολονταρισμό. Άρα, η κρίση είναι διεθνής, η κρίση θα οδηγήσει σε λύση.

 

Η λύση για μας ποια είναι; Η ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού δημοσίου χρέους. Η ελάφρυνση του βάρους του ελληνικού δημοσίου χρέους είναι ελάφρυνση της οικονομίας, είναι ελάφρυνση των πολιτών, είναι ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Ελάφρυνση σημαίνει επιμήκυνση στην πληρωμή του χρέους, σημαίνει μείωση των επιτοκίων, σημαίνει ενδεχομένως μηχανισμό επαναγοράς του δημοσίου χρέους στη δευτερογενή αγορά, σημαίνει σύστημα εγγυήσεων, σημαίνει ένα πλέγμα μέτρων που έχει συζητηθεί και που έχει περιληφθεί στην απόφαση του Eurogroup της 11ης Ιουλίου.

 

Η απόφαση αυτή εντάσσει το ελληνικό πρόβλημα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κρίσης, της κρίσης της Ευρωζώνης, και εισάγει νέα στοιχεία στη συζήτηση τα οποία πάντα τα θέλαμε, πάντα τα αποζητούσαμε και τώρα έχουν υιοθετηθεί επισήμως. Τώρα μιλάνε όλοι για την ανάγκη μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, μιλούν όλοι για το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερης επιμήκυνσης, μιλούν όλοι για την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων, μιλούν για την ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και δυναμικού ρόλου, του EFSF που είναι το Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωζώνης, που θα λειτουργεί σε συνδυασμό με το EFSM, το Ταμείο Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τον Ιούλιο του 2013, οπότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος ενιαίος μηχανισμός, το ESM. Τη Συνθήκη για το ESM την υπογράψαμε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου και θα εισαχθεί προς κύρωση στα εθνικά Κοινοβούλια ως τμήμα του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Γιατί συμβαίνουν αυτά τώρα; Αυτά συμβαίνουν τώρα γιατί η κατάσταση είναι ασύμμετρη, είναι μια κατάσταση ασύμμετρων απειλών.

 

Από τη μια μεριά έχουμε κάτι που το νόμισμα και η δημοσιονομική πολιτική είναι στοιχείο της κυριαρχίας τους, αλλά αυτό αμφισβητείται, όχι για την Ελλάδα που είναι σε πρόγραμμα υποστήριξης, αλλά για χώρες ακόμα και του μεγέθους των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλα στα κράτη είναι οι διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη και από την άλλη μεριά είναι οι μικρές ιδιωτικές οντότητες, οι οίκοι αξιολόγησης και οι εκτιμητικές εταιρείες, τα funds, που με ευελιξία, με ταχύτητα, με άλλα κριτήρια που δεν είναι κριτήρια πολιτικά και κοινωνικά, παίρνουν πρωτοβουλίες και ασκούν πίεση στο κυρίαρχο χρέος, στο δημόσιο χρέος, άρα στα κράτη και την κυριαρχία τους και στους διεθνείς οργανισμούς.

 

Η συζήτηση για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο ελληνικό πρόγραμμα ήταν μία συζήτηση που διαχύθηκε παγκοσμίως, γιατί μετέχουν όλες οι τράπεζες, μετέχει η Διεθνής Ένωση Τραπεζών, μετέχουν οι εκτιμητικές εταιρείες, μετέχουν οι οίκοι αξιολόγησης, αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο για την Ελλάδα, αυτό γίνεται γιατί, μετά και τη Σύνοδο Κορυφής της Ντωβίλ μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και μετά την υπογραφή της Συνθήκης για τον καινούργιο μηχανισμό, τον ESM, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα ζητήματα του κυρίαρχου χρέους, του δημοσίου χρέους, είναι πλέον θεσμικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ενσωματώνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Άρα, υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα, όχι μόνο συγκυριακό και βεβαίως όχι μόνο ελληνικό ή ιρλανδικό ή πορτογαλικό. Ταυτόχρονα, έρχονται χώρες με πολύ καλές μακροοικονομικές επιδόσεις, με ρυθμούς ανάπτυξης, με παραγωγικό ιστό, με ανταγωνιστικότητα, όπως η Ιταλία, που όμως έχουν μεγάλες δανειακές ανάγκες. Έτσι η πίεση γίνεται πίεση στην καρδιά του συστήματος και εκεί αναδεικνύονται διαφορετικοί θεσμικοί ρόλοι.

 

Τα κράτη-μέλη έχουν τις προτεραιότητές τους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τη δική της καταστατική ευθύνη: σταθερότητα τιμών, σταθερό και ει δυνατόν σκληρό ευρώ, αξιοπιστία, άρα ο καθένας παίζει το θεσμικό του ρόλο. Λέει, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: “Εγώ έχω κάποιους κανόνες, οι οποίοι συνεκτιμούν και τη θέση των οίκων αξιολόγησης και δεν θέλω να φύγω από τους κανόνες αυτούς”. Λένε τα κράτη-μέλη: “Εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες δίνουν διέξοδο, λύσεις πολιτικές”. Λέμε εμείς: “Είμαστε κράτος-μέλος και ψάχνουμε λύση μαζί με τα κράτη-μέλη. Έχουμε ζωτική ανάγκη από μία στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θέλουμε απ’ αυτήν τη απόλυτη διασφάλιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος”.

 

Πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός. Εάν δεν μας τα δίνει όλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει ό,τι δεν μας δίνει να μας το δίνει το ευρωσύστημα γενικότερα, πρέπει να μας το δίνουν τα κράτη-μέλη και άλλοι μηχανισμοί, όπως ο EFSF. Αυτό έχει γίνει απολύτως κατανοητό. Γι’ αυτό και είναι ειλημμένη απόφαση το νέο πρόγραμμα να τεθεί σε ισχύ, έτσι ώστε όλα να έχουν τελειώσει πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε η Ελλάδα πρέπει να πάρει την έκτη δόση, που τώρα θα είναι πρώτη δόση του νέου προγράμματος. Άρα, εμείς τι ζητήσαμε και τι πήραμε; Την πολιτική απόφαση ότι καλύπτονται οι δανειακές ανάγκες της χώρας και την πολιτική απόφαση ότι καλύπτονται οι ανάγκες χρηματοδότησης και ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παιχνίδι με τις λέξεις τέτοιες κρίσιμες στιγμές πρέπει να σταματήσει. Καλώ τους Έλληνες πολίτες να ακούν μόνο τις υπεύθυνες πηγές ενημέρωσης. Ενεργώ κατ’ εντολήν του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και είμαι μέλος της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά ως Υπουργός Οικονομικών έχω ευθύνη απέναντι στον τόπο, απέναντι στο λαό, απέναντι σε κάθε πολίτη, απέναντι στις αποταμιεύσεις του και στο εισόδημά του. Και καλώ τους Έλληνες πολίτες να ακούν την Κυβέρνησή τους και τον Υπουργό των Οικονομικών που τους ενημερώνει υπεύθυνα. Δίνουμε με τον Πρωθυπουργό έναν αγώνα για τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο της κατάστασης. Οι χειρισμοί είναι λεπτοί. Γίνονται επί τη βάσει σχεδίου και θα αποδώσουν αποτέλεσμα.

 

Ο όρος selective default δεν πρέπει να μεταφράζεται στα ελληνικά κατά τρόπο ο οποίος είναι το λιγότερο δημαγωγικός και ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος χρεοκοπίας, καμία απειλή χρεοκοπίας. Δεν θα παίζει κανείς με τις λέξεις, με την αγωνία των πολιτών και με το μέλλον του έθνους. Και κυρίως δεν δικαιούται να παίζει με τις λέξεις κάποιος υπεύθυνος θεσμικός παράγοντας και αυτό αφορά όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πρωτίστως την Αξιωματική Αντιπολίτευση και τον Αρχηγό της. Καλώ την Αντιπολίτευση να στηρίξει την Κυβέρνηση και να ακολουθεί με στρατιωτική πειθαρχία αυτά που λέμε, γιατί οι χειρισμοί πρέπει να είναι εθνικοί και αποτελεσματικοί.

 

Κοιτώντας στα μάτια τους Έλληνες πολίτες και ξέροντας την αγωνία τους, τους διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως καλυμμένο και απολύτως διασφαλισμένο στο πλαίσιο του ευρωσυστήματος, δηλαδή του συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί ως μέλος του ευρωσυστήματος, ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας, ρευστότητας και χρηματοδότησης. Αυτό ίσχυε και χθες σε σχέση με την τελευταία υποβάθμιση της Fitch, η οποία ήρθε στη συνέχεια υποβαθμίσεων πολλών άλλων χωρών από πολλούς εκτιμητικούς οίκους ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς καμία πραγματική επίπτωση για τις τράπεζές μας και το ίδιο ισχύει και για την αυριανή επικείμενη ανακοίνωση του αποτελέσματος των stress test, δηλαδή της δοκιμασίας αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών, των τραπεζών των είκοσι επτά κρατών-μελών υπό συνθήκες ακραίου σεναρίου κρίσης.

 

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και η διαβεβαίωσή μου αυτή είναι θεσμική, επίσημη και απερίφραστη. Υπάρχουν οι μηχανισμοί μέσα στο ευρωσύστημα στο οποίο περιλαμβάνεται και η Κεντρική μας Τράπεζα και όλα είναι απολύτως διασφαλισμένα. Εάν δε κάποιοι επιχειρούν να μεταφράσουν κατά τρόπο λαϊκίστικο, ανεύθυνο και μικροκομματικό τον όρο «selective default», θέλω να επαναλάβω ότι αυτό δεν είναι μια πραγματική κατάσταση, δεν είναι πιστωτικό γεγονός, δεν είναι ούτε χρεοκοπία ούτε πτώχευση ούτε αδυναμία πληρωμής. Είναι μία βαθμολόγηση προσωρινή των ελληνικών ομολόγων, όπου αντί να είσαι στο βαθμό 3C ή D, είσαι στο βαθμό SD –selective default- για ένα χρονικό διάστημα.

 

Προσέξτε μία παρομοίωση: Πριν αυτοματοποιηθούν οι σιδηρόδρομοι, υπήρχε ο κλειδούχος που γύριζε το κλειδί για να αλλάξει το τραίνο ράγες και να πάει από τη μία διαδρομή στην άλλη. Πρέπει τώρα, το τραίνο του ελληνικού δημοσίου χρέους από τις ράγες της “βαριάς” κατάστασης στην  οποία βρισκόμαστε, της μεγάλης και δυσβάσταχτης επιβάρυνσης, να αλλάξει ράγες και να πάει σε μια ελάφρυνση. Πρέπει να περάσει από τη διασταύρωση και ο κλειδούχος να γυρίσει το κλειδί. Αυτό κρατάει μία στιγμή και αυτό πρέπει να γίνει και γίνεται χωρίς κινδύνους, χωρίς κανένα πραγματικό πρόβλημα. Χρειάζεται σοβαρότητα μόνο. Σοβαρότητα, ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και -έλεος πια!- εθνική ενότητα. Διότι αυτός που την πληρώνει πάντα είναι ο φτωχότερος, ο πιο αδύναμος, δεν είναι ο πλούσιος που έχει βγάλει τα λεφτά του έξω ούτε αυτός που έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία. Στο όνομα των φτωχών και αδυνάτων πρέπει να ενεργήσουμε και στο όνομά τους σας μιλάω τώρα. Τη δική τους φωνή φέρνω στη Βουλή και τη δική τους φωνή πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός και στο Eurogroup και το ECOFIN εγώ. Δεν είναι ώρα για μικροκομματικές πλάκες και για λογοπαίγνια.

 

Η διαβεβαίωση, λοιπόν, είναι απόλυτη και το μήνυμα σαφές. Δεν θέλω να υψώνω τους τόνους με την Αντιπολίτευση, γιατί και η παραμικρή πράξη συναίνεσης διευκολύνει τη χώρα, ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση και μειώνει το βάρος των πολιτών. Το γεγονός ότι ψηφίσαμε τους δυο νόμους για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο άλλαξε την ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το γεγονός ότι η Aντιπολίτευση συνέπραξε στον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, έχει καταγραφεί στην απόφαση του Eurogroup ως γεγονός εξίσου σημαντικό με την επίθεση κατά της Ιταλίας. Για να καταλάβετε πόση σημασία έχει για τη χώρα και τους πολίτες, για το εισόδημά τους, για την εργασία τους, για την προοπτική τους, το να είμαστε εδώ σοβαροί και ενωμένοι. Είναι τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο κρίσιμο.

 

Από του Βήματος της Βουλής, λοιπόν, λέω αυτά τα πράγματα στον ελληνικό λαό. Αυτά ισχύουν. Όλος ο δημοσιογραφικός σχολιασμός και όλη η πολιτική παραφιλολογία δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε στο μέσον μιας διαπραγμάτευσης. Τώρα, στη Ρώμη, συνεδριάζουν οι αναπληρωτές μας, δηλαδή οι επικεφαλείς των Συμβουλίων Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να εφαρμόσουν τεχνικά την πολιτική απόφαση του Eurogroup. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να συνεδριάσει το Eurogroup ή να συγκροτηθεί έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί φυσικά πρέπει να δοθεί μια οριστική, καθαρή απάντηση στις αγορές και γιατί πρέπει η απάντηση αυτή να είναι ασφαλής για όλους.

 

Εμείς έχουμε διαμορφώσει όχι μόνο το σχέδιο, αλλά και το δίχτυ προστασίας. Δεν κάνουμε ακροβασίες, ούτε αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Κινούμεθα εκ του ασφαλούς, όπως πρέπει. Και πρέπει η στήριξη να είναι απόλυτη, όχι χωρίς δικαίωμα κριτικής, όχι χωρίς τις κομματικές σημαίες και τις κομματικές επιχειρηματολογίες. Σεβαστές είναι οι θέσεις όλων των κομμάτων. Σεβαστή είναι η κριτική.

 

Η Κυβέρνηση είναι εδώ για να αναλαμβάνει την ευθύνη της. Και ευθύνη ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν που της αναλογεί και ιστορικά και πολιτικά. Δεν ζητάμε από τα κόμματα –προς Θεού- να αλλάξουν την πεποίθησή τους ή τη βασική τους πολιτική πλατφόρμα, αλλά υπάρχουν φάσεις όπου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλα να γίνονται με ενότητα, συνέπεια και χειρουργική ακρίβεια. Και βρισκόμαστε στη φάση αυτή.

 

Δεν έχει, λοιπόν, κανείς να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, μία ψυχολογία η οποία έχει θετικά στοιχεία, μετουσιώνεται σε πραγματικό οικονομικό γεγονός. Και νομίζω ότι έχουμε όλοι και υποχρέωση και όφελος να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Και μπορούμε να τον βοηθήσουμε πάρα πολύ απλά με την ίδια τη συμπεριφορά μας και την ίδια τη διάθεσή μας την ψυχική.

 

Είναι η στιγμή μιας εθνικής γενναιοδωρίας και μιας πολιτικής συστράτευσης. Έτσι θα κερδίσουμε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν πιστέψει ότι διασφαλίζεται η ισορροπία και η δικαιοσύνη. Κι αυτό θα γίνει. Θέλουμε λίγο χρόνο, λίγο ζωτικό χρόνο για να κάνουμε όσα έχουμε πει σε σχέση με το εθνικό φορολογικό σύστημα, που θα είναι και η βάση του νέου μοντέλου ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει πρωτίστως το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

 

Είναι λοιπόν, η ώρα της βοήθειας, της ενότητας. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανταπόκριση.

 

Ευχαριστώ».

 

40.000 εισητηρίων το μήνα απο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη με το ποσό των 9 έως 29 ευρώ τη διαδρομή.

 

οι διαδικασίες απο τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη για την τοποθέτηση διοριστέων του Ν 2643/98, απλώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πιέζουν τις περιφέρειες για να αποστέλλουν έγγραφο στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την αξιοπιστία της χρηματοδότησης του προυπολογισμού.

 

λίγο διάστημα στον αέρα, το ψηφιακό δικτυακό κανάλι του ΠΑΟΚ.

 

απο τον Μπόλονι για μια αξιόπιστη καινούρια ομάδα που φτιάχνεται μέσα απο τα φιλικά.

 

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή στο Δήμο Παύλου Μελα Θεσσαλονίκης, καθώς και ένα προκαθορισμένο τακτικό στα τέλη του μήνα.

 

25% μείωση απο το μισθό τους, οι τραπεζίτες απο τους τραπεζικούς υπαλλήλους, αναμένοντας ένα θερμό διάστημα.

 

εγρήγορση το κίνημα ΠΑΣΟΚ καθώς πραγματοποιείται επικοινωνία με τα μέλη και τους φίλους για να τακτοποιήσουν τις ετήσιες συνδρομές τους.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                           TΗΛ.:  210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Eurogroup και του Ecofin που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

 

«Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup τοποθετεί το ελληνικό ζήτημα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κρίσης στην Ευρωζώνη και της μεγάλης νευρικότητας στις διεθνείς αγορές. Χαίρομαι γιατί το Eurogroup χθες έστειλε ένα πολύ καθαρό μήνυμα: Πως είναι έτοιμο να αναλάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωζώνης. Βεβαίως εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλεία μας.

 

Πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μέσα σε κλίμα εθνικής ενότητας, κοινωνικής συνοχής, γιατί η εφαρμογή του προγράμματος είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης και άρα για την διευκόλυνση του κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την κάθε οικογένεια, για τα παιδιά μας, για το εισόδημα  και τις περιουσίες των Ελλήνων. Πρέπει να περάσουμε από αυτή τη φάση προκειμένου να βγούμε από την κρίση. Να αποκαταστήσουμε την δημοσιονομική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια και να βρούμε τη θέση που αναλογεί στην ιστορία  και τις δυνατότητες της χώρας.

 

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως το Eurogroup έδωσε χθες εντολή να διερευνηθούν άμεσα όλες οι πιθανές λύσεις συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό περιλαμβάνει μια πιο ευέλικτη και λειτουργική ανάμειξη του EFSF. Περιλαμβάνει τη μείωση των επιτοκίων, την επιμήκυνση της λήξης των ομολόγων, γιατί στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους  και να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

 

Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα. Είναι ο «πάτος του βαρελιού» για τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Ο «πάτος του βαρελιού» είναι αναγκαίος προκειμένου να αποκτήσουν νόημα και αποτελεσματικότητα οι θυσίες του ελληνικού λαού.

 

Αλλά η εφαρμογή του προγράμματος από εμάς, είναι η πρώτη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος μέσα σε αυτό το σύστημα, που πρέπει να έχει και έχει τώρα πλέον, αρχή, μέση και τέλος, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας.

Η πρόσκληση της Κυβέρνησης προς την Αντιπολίτευση προκειμένου να διαπραγματευτούμε από κοινού το νέο πρόγραμμα και στις λεπτομέρειες του, ισχύει πάντα. Κάθε πράξη συναίνεσης, ακόμα και η πιο μικρή, στην Ελλάδα, ισχυροποιεί τη θέση μας στο εξωτερικό.

 

Το κλίμα στο Eurogroup άλλαξε επειδή ψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο εγκαίρως. Το κλίμα άλλαξε, επειδή διορίσαμε εγκαίρως και σε κλίμα συναίνεσης την διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

 

Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, του εισοδήματος και των προοπτικών τους. Για όλα αυτά τα θέματα θα ενημερώσω φυσικά αναλυτικά τη Βουλή και τα κόμματα».-

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

 

 

Συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, μετά τη σύνοδο Eurogroup/Ecofin 

(αδιόρθωτο απομαγνητοφωνημένο κείμενο για δημοσιογραφική χρήση)

 

 

Ευ. Βενιζέλος: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε σε μια πρόσκληση που είχε πιεστικό χαρακτήρα. Γύρισα μόλις πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες από τη συνεδρίαση του Eurogroup χθες και του Ecofin σήμερα και θεώρησα ότι είναι χρήσιμο και επωφελές για την κοινή γνώμη να σας ενημερώσω αμέσως, να σας δώσω τη δυνατότητα να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας, ώστε να μεταδώσετε στους Έλληνες πολίτες την ακριβή πληροφόρηση που έχει η ελληνική Κυβέρνηση που νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή η ασφαλέστερη πηγή ενημέρωσης μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα νευρικό που κυριαρχεί διεθνώς και πανευρωπαϊκά.

Όπως είπα και χθες και σήμερα σε μια δήλωση που έκανα στις Βρυξέλλες, το ελληνικό ζήτημα το οποίο ήταν εγγεγραμμένο πρώτο στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup συζητήθηκε όχι όπως είχε προγραμματιστεί, ως ένα αυτοτελές πρόβλημα, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού προβλήματος της ευρωζώνης και της μεγάλης νευρικότητας των διεθνών αγορών.

Διεξήχθη στο Eurogroup μια ουσιώδης, μακρά συζήτηση που έθεσε το δάκτυλο εις τον τύπον των ήλων, γιατί έχει γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι το πρόβλημα δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ίσως η αφορμή ή και το πρόσχημα για μια επίθεση εναντίον του ευρώ και μάλιστα για μια επίθεση στην καρδιά του ευρώ, για μια επίθεση που αφορά μεγάλες χώρες, χώρες με μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα, με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή αθροίζουν περίπου το 40% του δημοσίου χρέους της ευρωζώνης και ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% του ΑΕΠ της ευρωζώνης.

Σας θυμίζω ότι οι τρεις χώρες του προγράμματος, δηλαδή η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, αθροίζουν περίπου το 6% του δημοσίου χρέους της ευρωζώνης, η Ιταλία από μόνη της κατέχει το 25% και η Ισπανία από μόνη της το 8,5% του δημοσίου χρέους της ευρωζώνης.

Έχει γίνει λοιπόν αντιληπτό αυτό που είπα στο Συμβούλιο, πως η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ένα εργαστήριο στο οποίο δοκιμάζεται τώρα η αντοχή της ευρωζώνης και η προοπτική της. Αυτό δεν ενδιαφέρει μόνο τη ζώνη του ευρώ, ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, ενδιαφέρει στην πραγματικότητα όλες τις νομισματικές ζώνες και το διεθνές τραπεζικό και χρηματοοικονομικό σύστημα.

Είναι επίσης προφανές -κι αυτό θέλω να το πω δημόσια και στην Ελλάδα απευθυνόμενος στους Έλληνες πολίτες- ότι η προστασία της Ελλάδας είναι αυτοπροστασία της ευρωζώνης. Αυτό το έχουν αντιληφθεί όλοι οι εταίροι μας.

Εξέφρασα και πάλι τις ευχαριστίες της Ελλάδας για την υποστήριξη και τη βοήθεια, όπως ζητούμε απ’ αυτούς να αντιληφθούν το δικό μας πρόβλημα, το δικό μας εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα και πρωτίστως το δικό μας δημοσιονομικό πρόβλημα, έτσι πρέπει κι εμείς να αντιλαμβανόμαστε για κάθε μια χώρα από τις άλλες 16 χώρες της ευρωζώνης ποιο είναι το δικό της πρόβλημα, πολιτικό, κοινωνικό, θεσμικό. Υπάρχουν χώρες με κυβερνήσεις συνεργασίας, χώρες με κυβερνήσεις μειοψηφικές, χώρες με κυβερνήσεις υπηρεσιακές, χώρες καθ’ οδόν προς τις εκλογές.

Άρα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι διασταυρώνονται 17 διαφορετικοί πολιτικοί κύκλοι και διαφορετικές κοινωνικές νοοτροπίες και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εάν θέλουμε πράγματι την ενωμένη Ευρώπη με την πολυφωνία της, την ποικιλία της, αλλά και την ενότητά της γύρω από ορισμένους βασικούς σκοπούς.

Όπως πάντα, οι αγορές είναι πιεστικές και η πίεση των αγορών τη φορά αυτή συνδέεται με δυο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το περιβόητο PSI στο νέο πρόγραμμα για τη στήριξη της Ελλάδας, το οποίο όπως ξέρετε αποτελείται από 3 πυλώνες, το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της Ελλάδας, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και το νέο δάνειο από την ευρωζώνη και το ΔΝΤ, αλλά ο δεύτερος δίαυλος ήταν η στάση των αγορών απέναντι σε άλλες χώρες, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Άρα αυτά τα δυο φαινόμενα είχαν διασταυρωθεί, κάθε διασταύρωση πολλαπλασιάζει τα προβλήματα, έπρεπε συνεπώς αυτό να αντιμετωπιστεί από το Eurogroup. Έπρεπε να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Ιουνίου και στο πλαίσιο των προηγουμένων αποφάσεων και παραδοχών του Eurogroup στις 20 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι πάντα υπάρχει το θεσμικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, ο ρυθμός λήψης των πολιτικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξ ορισμού διαφορετικός από το ρυθμό με τον οποίο κινούνται οι αγορές και από το ρυθμό από τον οποίο κινείται η ενημέρωση σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο.

Άρα, πάντα θα υπάρχει μια υστέρηση των πολιτικών αποφάσεων σε σχέση με τις οικονομικές απαιτήσεις και τις επικοινωνιακές ανάγκες. Κι αυτό είναι ένα δομικό, ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης. Γι’ αυτό και όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά πιθανό, σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Βεβαίως, στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε χθες στο Eurogroup, όπως προκύπτει από το κοινό ανακοινωθέν, έχουμε ορισμένες πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Έχει γίνει πια κοινή αντίληψη ότι αυτό που έχει σημασία είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Αυτό που έχει σημασία είναι να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους μέσα από τη μείωση των επιτοκίων. Αυτό που έχει σημασία είναι να παραταθούν οι λήξεις των ομολόγων.

Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευνοϊκά για την Ελλάδα. Όπως είναι σημαντικό το γεγονός πως καταγράφτηκε μια πολιτική οδηγία για την αλλαγή του ρόλου του EFSF για ένα ρόλο ο οποίος θα είναι πιο δυναμικός, πιο ευέλικτος, πιο αποτελεσματικός.

Δόθηκε συνεπώς εντολή στον Πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και Πρόεδρος του Euro Working Group να διαπραγματευτεί με τον ιδιωτικό τομέα όλες τις πιθανές λύσεις, όλα τα πιθανά σενάρια με στόχο να καταλήξουμε στο δυναμικότερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα σε ένα αποτέλεσμα που να ελαφρύνει την Ελλάδα σε σχέση με το δημόσιο χρέος ξεκινώντας από το κόστος εξυπηρέτησης και από την πίεση των λήξεων.

Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία επίσης η αναφορά του Eurogroup στην ανάγκη να συνεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες έχουν θεσμικό χαρακτήρα γύρω από τα θέματα αυτά.

Θα μου πείτε είναι επαρκές το μήνυμα που έστειλε χθες το Eurogroup στις αγορές; Οι αγορές δεν θα μείνουν ποτέ ικανοποιημένες. Σήμερα δεν είχαμε εν τέλει μεγαλύτερη πίεση προς την Ιταλία και την Ισπανία και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, αλλά το περιβάλλον είναι αναμφίβολα ασταθές και πρέπει το μήνυμα να είναι κρυστάλλινο, πρέπει το μήνυμα να είναι ανεπίδεκτο πάσης παρερμηνείας, γιατί όλοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν κακόπιστες ερμηνείες, γιατί αυτό συνδέεται με την ίδια τη φύση της αγοράς η οποία επιδιώκει το γρήγορο και εύκολο κέρδος πάντα.

Έχει σημασία να τονίσω απευθυνόμενος στους συμπολίτες μου ότι το  κλίμα είναι όπως πάντα βαρύ. Η Ελλάδα πρέπει να βρει  ξανά τη δημοσιονομική της ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, παρ’ όλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι είμαστε οι δανειζόμενοι, αυτοί που βρίσκονται σε ανάγκη δημοσιονομική, μετέχουμε ισότιμα και με ισχυρό λόγο στη διαπραγμάτευση, όχι μόνο στη διαπραγμάτευση για το ελληνικό πρόγραμμα, αλλά στη διαπραγμάτευση για την αντοχή και το μέλλον της Ευρωζώνης και επίσης πρέπει να πω στους συμπολίτες μου ότι πράγματα που εδώ μπορεί να θεωρούνται αδιάφορα ή μικρά, αποκτούν πολύ μεγάλες θετικές διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη και διευκολύνουν τη θέση της χώρας, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται τελικά ο Έλληνας πολίτης, να μειώνεται η πίεση προς αυτόν.

Το γεγονός ότι ψηφίσαμε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο μέσα στις προθεσμίες που είχαμε συμφωνήσει και με συμφωνία επί της διαδικασίας με την αντιπολίτευση, λειτούργησε καταλυτικά. Το γεγονός ότι χθες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup είχε ανακοινωθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων με ευρύτατη συναίνεση στο πολιτικό φάσμα, επίσης λειτούργησε τόσο θετικά ώστε να μνημονευθεί ρητά ως σημαντικό στοιχείο στο ανακοινωθέν που είναι όλο κι όλο μερικές παράγραφοι συνολικού μήκους μιας σελίδας.

Άρα, οποιαδήποτε πράξη συναίνεσης, έστω και η πιο μικρή, λειτουργεί ευεργετικά για τη χώρα και κατ’ αποτέλεσμα λειτουργεί απαλυντικά για το βάρος που καλείται να σηκώσει ο Έλληνας πολίτης, γιατί πρέπει τώρα να σταθεροποιηθούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

Όλη η συζήτηση που γίνεται για το δημόσιο χρέος, για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, για την ενεργοποίηση του ΕFSF, για την ανάγκη μείωσης των επιτοκίων και μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης, για νέες επιμηκύνσεις του χρόνου εξόφλησης, όλη αυτή η συζήτηση, ανεξαρτήτως του πώς τελικά θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα, βάζει πάτο στο βαρέλι, έκφραση που έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, γιατί αν δεν μπει πάτος στο βαρέλι δεν μπορούν να συγκεντρώνονται και να αποδίδουν αποτελέσματα οι μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού.

Βεβαίως, και χωρίς τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος και των δεσμεύσεών μας, πάλι δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να βγούμε όσο γίνεται γρηγορότερα από αυτή την περιδίνηση, από αυτή την εθνική περιπέτεια αναμφίβολα.

Όποιος δεν αντιλαμβάνεται στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική του ανάλυση αυτή την πάρα πολύ απλή αλήθεια, φοβούμαι ότι είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, λέει ανακρίβειες προς τον ελληνικό λαό, γιατί αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει συστηματικά σε κλίμα εθνικής ενότητας και κοινωνικής συνοχής.

Για να βγούμε όσο γίνεται νωρίτερα από αυτό το τούνελ στο οποίο βρισκόμαστε, η πρόσκληση της κυβέρνησης προς την αντιπολίτευση να κάνουμε από κοινού τη διαπραγμάτευση είναι πάντα ανοιχτή και οποιαδήποτε ανταπόκριση έστω και μερική στην πρόσκληση αυτή, μας ενισχύει στη διαπραγμάτευση και οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση.

Άκουσα επίσης πως έγινε πάρα πολύ μεγάλος λόγος για το περιβόητο selective default. Υπήρξαν και συνάδελφοί μου στην Ευρωζώνη που αναφέρθηκαν δημόσια στο ζήτημα αυτό. Η μόνη δημόσια αναφορά που γίνεται επισήμως στο κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup είναι η δεδηλωμένη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πως δεν αποδέχεται ούτε selective default ούτε πιστωτικό γεγονός –credit event- γιατί αυτή είναι η βασική πολιτική και η καταστατική αποστολή της τράπεζας.

Αυτό το γνωρίζει η Ευρωζώνη. Το γνωρίζει το Eurogroup και η δική μου θέση εκ μέρους της Ελλάδας στη συνεδρίαση του Eurogroup ήταν ότι εμείς ως Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε ένα νέο πρόγραμμα, το θέλουμε, θα συμβάλλουμε με τις ιδιωτικοποιήσεις. Θα εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε αναλάβει να εφαρμόσουμε εγκαίρως, με αποτελεσματικότητα, όμως θέλουμε όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί έτσι ώστε στις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί η επόμενη δόση όπως είχε προγραμματιστεί, γιατί αυτό επιβάλλουν οι δανειακές μας ανάγκες.

Άρα, πρέπει να κινηθούν τώρα τις επόμενες εβδομάδες, πολύ πιο γρήγορα από τις 15 Σεπτεμβρίου και επίσης θέλουμε κάλυψη, απόλυτη κάλυψη, όχι μόνο για τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, αλλά και για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας που είναι μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης και αυτή η κάλυψη θα μας δοθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είτε εάν γίνει άλλη πολιτική επιλογή από την Ευρωζώνη, από τους εταίρους μας, από την Ευρωζώνη τα κράτη μέλη και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως είναι για παράδειγμα το EFSF.  Αυτό ετέθη με απόλυτο τρόπο και είναι κατανοητό από όλους, διότι δεν υπάρχει τρίτη εκδοχή.

Όπως μου είπε σήμερα σε μία συνομιλία που είχαμε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, σε σχέση με την πιθανή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται υπό εξέταση 36 πιθανά σενάρια και μπορεί αυτά να πολλαπλασιαστούν. Από όλα αυτά εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας ενδιαφέρει.

Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μία απάντηση η οποία να καθησυχάζει τις αγορές. Να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή εγκαίρως ώστε να έχουμε καλύψει τις ταμειακές ανάγκες μας και τις δανειακές μας ανάγκες πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη θεσμικά συγκροτημένη σε σχέση με τις δανειακές ανάγκες και σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι απολύτως αναγκαίο όχι για την Ελλάδα, αλλά με αφορμή την Ελλάδα γενικότερα για την Ευρωζώνη.

Επίσης είναι σαφές ότι δεν πρέπει να συγχέουμε και δεν συγχέουμε στο Eurogroup προσλήψεις, δηλαδή αξιολογήσεις με πραγματικά οικονομικά γεγονότα. Τώρα δεν είμαστε στα πραγματικά οικονομικά γεγονότα. Τώρα είμαστε σε προσλήψεις που κάνουν διάφορες οντότητες, όπως για παράδειγμα οι οίκοι αξιολόγησης ή οι εκτιμητικές εταιρείες.

Το selective default δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Είναι στην πραγματικότητα μία αξιολόγηση. Είναι ένα επίπεδο αξιολόγησης το οποίο βεβαίως τοποθετείται κάτω από τα επίπεδα τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μετατρέπουμε μία πρόσληψη -μία perception αν μου συγχωρέσετε την έκφραση- με μια πραγματικότητα και δεν πρέπει να μετατρέπουμε την εκτίμηση ή την πρόσληψη σε αυτοτροφοδοτούμενη προφητεία.

Γι' αυτό χρειάζεται πειθαρχία, ηρεμία, συστράτευση, ενότητα, σχεδιασμός και πιστεύω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Δεν φτάνει όμως αυτό να το κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να το κάνουμε όλοι, όλοι όσοι επηρεάζουν το δημόσιο λόγο και καθορίζουν τις συμπεριφορές στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα και πρέπει να προστατεύσουμε τον πολίτη, ιδίως τον πιο φτωχό και αδύνατο, εκείνον που δεν μπορεί να βγάλει τα χρήματά του στο εξωτερικό, ή εκείνον που δεν έχει περιουσία πάνω στην οποία μπορεί να επαναπαυθεί.

Αυτά ήθελα να σας πω. Ο κ. Σαχινίδης θα φύγει σε λίγο να πάει στη Βουλή για μια επίκαιρη ερώτηση. Ο κ. Οικονόμου είναι στο ΠΑΣΟΚ σε μια κομματική σύσκεψη, όπου έπρεπε να εκπροσωπηθεί το Υπουργείο και θα έχω παρέα μου τον Γενικό Γραμματέα τον κ. Πλασκοβίτη. Και σε λίγο πρέπει κι εγώ να πάω στο ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ, οπότε πρέπει να κάνουμε γρήγορα τις ερωτήσεις και συγνώμη για τον μακρύ πρόλογο, αλλά ήταν χρήσιμος.

 

Χρ. Γιώτης (Ελευθεροτυπία/Bloomberg): Ήθελα να ρωτήσω αν συμμερίζεστε την εκτίμηση που εξέφρασε σήμερα ο κ. Οικονόμου ότι ο στόχος των αποκρατικοποιήσεων και των εσόδων από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου δεν είναι ρεαλιστικός.

 

Ευ. Βενιζέλος: Η Ελλάδα ό,τι λέει το εννοεί γιατί εάν δεν το εννοεί δεν θα είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική σε αυτό που κάνει. Μέχρι τα μέσα του 2014 έχει προγραμματιστεί να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας 30 δισεκατομμύρια ως προϊόν ιδιωτικοποιήσεων  που ταυτόχρονα μειώνουν ένα μεγάλο και σπάταλο κράτος, μειώνουν τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες και κινητοποιούν παραγωγικές δυνάμεις συμβάλλοντας στην ανάσχεση της ύφεσης και στην επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Αυτό θα το πετύχουμε. Μάλιστα η δέσμευσή μας είναι σε κάθε ορόσημο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος του 2011, ο Δεκέμβριος του 2011 να έχουμε κάπως καλύτερο αποτέλεσμα, έστω και λίγα εκατομμύρια ευρώ καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα το πετύχουμε αυτό, γιατί έχουμε και εναλλακτικές λύσεις τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας και με την τεχνική τους βοήθεια.

Για τα θέματα αυτά άλλωστε είχα μια μακρά συζήτηση με τον Επίτροπο, τον κ. Ρεν ζητώντας όχι μόνο τεχνική βοήθεια για την ιδιωτικοποίηση, αλλά και εσωτερικό συντονισμό στις υπηρεσίες και τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να μην τίθεται νομικά ή διοικητικά προβλήματα που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Επίσης, τα θέματα αυτά συνδέονται και με το φιλόδοξο πρόγραμμα για την πραγματική οικονομία, όχι μόνο με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και με κονδύλια από διμερείς συνεργασίες, όπως αυτή που έχουμε αρχίσει να συζητούμε με την Γερμανία.

Άλλωστε οι εταίροι μας σε λίγο θα πάρουν μια επιστολή από εμένα, που θα τους παρουσιάζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και θα τους καλούμε να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό με απολύτως διαφανείς και ανταγωνιστικούς όρους, διότι δεν αρκεί να διαθέτεις κάποιο περιουσιακό στοιχείο στη διεθνή αγορά, πρέπει να υπάρχει και διαθεσιμότητα πιθανόν αγοραστών ώστε αυτό να λειτουργήσει με πραγματικούς κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας και σε αυτό είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε ανταπόκριση και βοήθεια από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης.

 

Σ. Δήμτσα (Mega): Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω πάνω στο θέμα της επιλεκτικής χρεοκοπίας για ποιο λόγο ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας είπε ότι αυτό είναι μια επιλογή την οποία συμφώνησαν οι 17 Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, αλλά και για ποιο λόγο αισθανθήκατε την ανάγκη να μπει στο κοινό ανακοινωθέν η διαφωνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με ό,τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει πιστωτικό γεγονός. Υπήρξε συζήτηση; Υπήρξαν διαφωνίες μέσα στο Eurogroup σε αυτό το θέμα;

 

Ευ. Βενιζέλος: Να περιγράψω την πραγματική κατάσταση. Αυτό που περιλαμβάνεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup είναι η επίσημη θέση του Δ.Σ. και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν δέχεται να προκύψει selected default, ή πιστωτικό γεγονός που είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.

Εδώ δεν μιλάμε για πιστωτικό γεγονός, δεν μιλάμε για ενεργοποίηση των περιβόητων CDS, μιλάμε για μια αξιολόγηση των οίκων αξιολόγησης. Αυτό είναι το επίσημο ανακοινωθέν. Δεν υπάρχει κανένα σημείο στην απόφαση του Eurogroup που να αποδέχεται το selected default. Τι έχει συμβεί όμως;

Η έως τώρα δημόσια γνωστές προτάσεις του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή στην πραγματικότητα της διεθνούς κοινότητας των τραπεζών, έχουν προκαλέσει αντίστοιχες ανακοινώσεις από έναν και ενδεχομένως υπαινικτικά από δυο οίκους αξιολόγησης που μιλάνε για selected default. Αυτό το γνωρίζουμε, διότι το διαβάσαμε στον Τύπο.

Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό λοιπόν εγώ το έθεσα και είπα προσέξτε αν αυτό υπάρχει στο τραπέζι, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Eurogroup και από άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το EFSF.

H αναφορά σε έναν πιο ευέλικτο και λειτουργικό ρόλο του EFSF σημαίνει πολλά κατά τη γνώμη μου, αλλά πάντως είναι σαφές ότι έτσι έχουμε θέσει το θέμα εμείς και εφόσον μιλάμε για την Ελλάδα ως πρώτο δοκιμαστήριο της κρίσης η οποία αφορά το ευρώ στην καρδιά του, κανείς δεν είναι ανιστόρητος ώστε να μην καταλάβει πως πρέπει να χειριστούμε την κρίση αυτή.

Η Ευρώπη καθυστερεί, μερικές φορές εμφανίζει αμηχανίες, ή υπαναχωρήσεις, αλλά εν τέλει η ιστορία μας διδάσκει ότι κάνει μεγάλα βήματα μπροστά και τα κάνει με ένα πολιτικό βολονταρισμό. Δηλαδή τα κάνει επειδή κάποια πολιτικά πρόσωπα, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, ή αρμόδιοι υπουργοί στο επίπεδό τους, κάνουν τα αναγκαία βήματα και μια κρίση είναι πάντα μια ευκαιρία και μια πρόκληση για να γίνουν αυτά τα βήματα. Διότι εδώ το μεγάλο πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εδώ έχουμε μια Νομισματική Ένωση, έχουμε ένα κοινό νόμισμα και δεν έχουμε ένα αντίστοιχο επίπεδο θεσμικής και πολιτικής ολοκλήρωσης.

Αυτό είναι μια αντίφαση που την ξέρουμε και πρέπει να την διαχειριστούμε ως Ευρώπη.

 

Θ. Κουκάκης (Νέα/Εστία): Επειδή περιγράψατε, κάνατε αναφορά σε μια ολοκληρωμένη λύση η οποία πρέπει να ανευρεθεί και κάνατε και αναφορά στην ευέλικτη και λειτουργική ανάμειξη του EFSF, επειδή το Eurogroup εξέτασε και το θέμα της Ιταλίας και διαφάνηκε ότι ενδεχομένως να μετακυληστεί, να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Ήθελα απλά να μας ενημερώσετε εάν εξετάστηκε το θέμα του ευρωομολόγου, επειδή ο κ. Ρεν είχε πει ότι θα υπάρξει μέχρι το τέλος της χρονιάς μια μελέτη σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να ενεργοποιηθεί κι αυτό σε κάποια μορφή, ή από την άλλη υπήρχε μια αναφορά οποιαδήποτε σε ενίσχυση του ΕFSF στα επίπεδα που θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια ενδεχομένως ιταλική κρίση.

 

Ευ. Βενιζέλος: Συζήτηση για το ευρωομόλογο δεν έγινε. Το EFSF όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ούτως ή άλλως εκδίδει κάποια μικρά ευρωπαϊκά ομόλογα και ο δανεισμός της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας έγινε ως ένα βαθμό μέσω της έκδοσης ομολόγων του EFSF τα οποία αξιολογούνται με την καλύτερη δυνατή βαθμολογία διεθνώς και ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί το σχήμα του νέου δανείου ή της νέας ενίσχυσης προς την Ελλάδα. Μπορεί αυτή να μην είναι διακρατική όπως η πρώτη ενίσχυση, μπορεί να έχει άλλα χαρακτηριστικά πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας ή της Πορτογαλίας.

Εκείνο που κάναμε, επίσης, χθες Δευτέρα το μεσημέρι είναι ότι υπογράψαμε τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, για το ESM, που ενοποιεί τον EFSF και τον EFSM και ορισμένες παραδοχές οι οποίες υπάρχουν στη συνθήκη αυτή βεβαίως και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ακόμη και πριν την κύρωση και τη θέση σε ισχύ της συνθήκης αυτής.

Άρα η αναφορά που γίνεται στο ανακοινωθέν του Eurogroup, σε έναν πιο ευέλικτο και λειτουργικό ρόλο του EFSF, μπορεί εν δυνάμει να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε, το κάθε τι θέλει και το χρόνο ωρίμανσής του, ο οποίος βέβαια υπό πίεση και υπό συνθήκες κρίσης επιταχύνεται.

 

Θ. Παπαδής (Ημερησία): Είπατε ότι ζητήσατε κάλυψη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αν κατάλαβα καλά. Τι ακριβώς εννοείτε κι αν έχει κάποια σχέση με τα stress test της Παρασκευής.

 

Ευ. Βενιζέλος: Εννοώ πάρα πολύ απλά ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητας, ένα πρόβλημα κάλυψης των αναγκών των τραπεζών στο βαθμό που δεν λειτουργεί πλήρως η διατραπεζική αγορά. Έχουμε επίσης παρατηρήσει τις ημέρες αυτές μία πίεση στην πανευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά και άρα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να λειτουργούν αντιρροπιστικά και αυτό το καταλαβαίνουν οι πάντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Eurogroup.

Το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει λειτουργήσει έτσι και έχει λειτουργήσει έτσι όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για άλλες χώρες. Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε τέτοιο πρόβλημα και που έχουμε καταφύγει στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τώρα τα stress test είναι μια άλλη ιστορία τελείως. Με τα stress test ασχολήθηκε σήμερα το ECOFIN, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών. Υπάρχει μία επίσημη ανακοίνωση του ECOFIN, την οποία πρέπει να τη δείτε και να τη λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας γιατί είναι πάρα πολύ λιτή και πάρα πολύ σαφής.

Τα stress test θα ανακοινωθούν όλα μαζί για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν σε όλες τις χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά μηχανισμοί υποστήριξης και κάλυψης των προβλημάτων σε σύντομο χρόνο όπου χρειαστεί, και νομίζω ότι αυτό είναι μία πάρα πολύ καθαρή και μια πάρα πολύ ασφαλής απάντηση γιατί μέσα από τη διαδικασία των stress test έχουμε διαφάνεια και έχουμε μία γρήγορη διαδικασία προσαρμογής σε ανώτερο επίπεδο των βασικών χαρακτηριστικών των τραπεζών και κυρίως της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Άρα θα λειτουργήσει ευεργετικά και σταθεροποιητικά το stress test.

 

Γ. Ραγκούσης (902): Κύριε Υπουργέ, πέρα από το θέμα της κάλυψης των τραπεζών, εντάξει, θα δοθούν ας πούμε οι εγγυήσεις και εν πάση περιπτώσει θα καλυφθεί με έναν τρόπο, δεν σας ανησυχεί ότι μπορεί να μπούμε σε έναν επικίνδυνο δρόμο – δεν το λέω εγώ, το είπε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – εφόσον υπάρξει ο χαρακτηρισμός «επιλεκτική χρεοκοπία»; Εντάξει, δηλαδή η μόνη επίπτωση θεωρείτε ότι θα είναι στο κομμάτι των τραπεζών;

 

Ευ. Βενιζέλος: Μα δεν θέλουμε να υπάρξει ο χαρακτηρισμός αυτός. Εμείς θα προτιμούσαμε σαφέστατα να υπάρχει ένα μοντέλο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα χωρίς οι οίκοι αξιολόγησης να θέτουν παρόμοιο θέμα. Βεβαίως υπάρχει το ευρύτερο ζήτημα, πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί τους οίκους αξιολόγησης και γενικά το ζήτημα που τίθεται είναι η παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση.

Υπάρχουν ορισμένα θέματα που έχουν τεθεί στη Σύνοδο των 20 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, των G20 το 2008, τα οποία ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη και πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλά θα χρησιμοποιήσω την ερώτησή σας για να πω κάτι άλλο. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ευρώ; Είναι πάρα πολύ σημαντικό.

 

Ε. Κωσταρέλλου (Ελευθεροτυπία): Να υποθέσουμε ότι αυτά τα οποία είπατε για το μηχανισμό τον προσωρινό, τον EFSF, ότι ανοίγεται η δυνατότητα για δευτερογενή αγορά; Το ένα είναι αυτό. Και τι είναι αυτό το οποίο εσάς σας δημιουργεί τις προσδοκίες ότι τα πάντα θα τελειώσουν σύντομα, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία τη 15η Σεπτεμβρίου, ενώ ο κ. Γιούνκερ χθες μίλησε για τέλος Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ.

 

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, είναι σαφές. Έγινε μάλιστα μια πολύ μεγάλη και θα έλεγα και χαριτωμένη συζήτηση για το πότε πρέπει να τελειώσουν αυτά. Η διατύπωση στο ανακοινωθέν είναι shortly και η συζήτηση ήταν τι σημαίνει shortly. Αν shortly σημαίνει shortly ή αν shortly σημαίνει as soon as possible. Υπήρξε μία, ας το πούμε έτσι, παιγνιώδης διαφωνία μεταξύ του κ. Γιούνκερ και του κ. Σόιμπλε.

Η συζήτηση για το σχήμα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα πρέπει να τελειώσει τώρα, ει δυνατόν πριν τις διακοπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή πρέπει να μεσολαβήσει επίσκεψη της Τρόικα και αξιολόγηση των επιδόσεών μας γύρω στις 20 Αυγούστου, το πρόγραμμα συνολικά που περιλαμβάνει και την παράμετρο τη δική μας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Αυγούστου ώστε αν χρειάζεται να περάσει από Κοινοβούλια και να έχει ολοκληρωθεί και να έχει τεθεί σε εφαρμογή προ της 15ης Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι σαφής θέση του Eurogroup. Σαφής θέση του Eurogroup.

 

Ε. Κωσταρέλλου (Ελευθεροτυπία): Συγγνώμη, για το πρώτο, για τον EFSF, εάν…

 

Ευ. Βενιζέλος: Προσέξτε, το ζήτημα του μηχανισμού επαναγοράς έχει ούτως ή άλλως τεθεί. Είναι μέσα στην, θα έλεγα, γκάμα των θεμάτων που καλείται τώρα να διαπραγματευθεί με τον ιδιωτικό τομέα ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ούτως ή άλλως λέγεται by back mechanism και είναι κι αυτό μία από τις προτάσεις, από τα μοντέλα που βρίσκονται στο τραπέζι.

Τώρα όμως προσέξτε, θα κάνουμε μια συμφωνία γιατί εγώ πιέζομαι πάρα πολύ χρονικά. Εάν έχετε καλυφθεί.. Εσείς κάνατε ερώτηση.

 

Χρ. Γιώτης (Ελευθεροτυπία/Bloomberg): Θα υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες;

 

Ευ. Βενιζέλος: Προφανώς δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι θεμελιώδες. Αυτό ήταν βασική παράμετρος της συζήτησής μας και όλων των αποφάσεων που λαμβάνουμε.

 

Στ. Αναγνώστου (Ελεύθερος): Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω το εξής. Χθες δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία με τα έσοδα και υπάρχει σημαντική απόκλιση. Πρέπει είπατε μέχρι, θα έρθει 20 Αυγούστου η Τρόικα για να κάνει αποτίμηση κλπ. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρξει επίτευξη των στόχων; Τι θα κάνετε;

 

Ευ. Βενιζέλος: Λοιπόν, θα σας απαντήσω, γιατί είναι επίσης πολύ κρίσιμη η ερώτηση που κάνετε. Πράγματι υπάρχει απόκλιση στα έσοδα. Υπάρχει μία υστέρηση εσόδων και υπάρχει και μία επιτάχυνση δαπανών μικρότερη και γι' αυτό άλλωστε ψηφίσαμε τα διορθωτικά μέτρα και έχουμε επιβαρύνει πάρα πολύ το 2011 προκειμένου να πετύχουμε το δημοσιονομικό μας στόχο προκειμένου να μπορέσουμε από του χρόνου να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, διότι δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να είναι στο πρόγραμμα, να δανείζεται, να εξαρτάται από τους εταίρους και από διεθνείς οργανισμούς, να είναι μέσα σε περιδίνηση και να συνεχίζει να παράγει χρέος.

Διότι αν δεν πετύχεις τα πρωτογενή πλεονάσματα παράγεις κάθε χρόνο πρόσθετο χρέος το οποίο ενέχει μια εσωτερική αντίφαση. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρώτος μας στόχος είναι να πετύχουμε τους στόχους και να εφαρμόσουμε τον προϋπολογισμό συμπεριλαμβανομένων και των διορθωτικών μέτρων του 2011. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι Έλληνες πολίτες.

Πρέπει να το καταλάβουν όλοι όσοι καλούνται να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή. Μπορεί για τον κάθε πολίτη για την κάθε οικογένεια να υπάρχει μια σημαντική επιβάρυνση στο μηνιαίο εισόδημα, για το κράτος αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές και αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις θα επηρεάσουν πολύ περισσότερο το εισόδημα και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών και τις προοπτικές των παιδιών μας. Γι’ αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αποδεχτούμε και να υποστούμε το βάρος αυτό, προκειμένου να μην έρθει ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος.

Κάνουμε συνεχώς συσκέψεις και δίνω συνεχώς οδηγίες στον τομέα εσόδων του Υπουργείου, δηλαδή και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ. Είδατε τις ανακοινώσεις που έχουμε κάνει, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα προγεφύρωμα σε σχέση με τα έσοδα και σε σχέση με τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής.

Σας θυμίζω ότι αυτές τις 20 ημέρες που είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών:

 • έχει ψηφιστεί η διάταξη για την άρση του τραπεζικού απορρήτου,
 • έχει ψηφιστεί η διάταξη για την εντατική χρήση των τεκμηρίων διαβίωσης,
 • έχει ψηφιστεί η διάταξη για το ελάχιστο τέλος άσκησης επιτηδεύματος και δεύτερου επαγγέλματος,
 • έχει αναρυθμιστεί το ζήτημα του αφορολογήτου ορίου με στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους και τους συνταξιούχους,
 • έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών με τη βασική διάκριση που κάναμε μεταξύ των 15.000 φυσικών και νομικών προσώπων που χρωστάνε 37 δισεκατομμύρια και των 900.000 προσώπων που χρωστούν τα υπόλοιπα 4 δισεκατομμύρια από τον οποίον οι 720.000 χρωστάνε μόλις μέχρι 3.000 ευρώ.

Επίσης είπαμε πως θα οργανώσουμε τους γρήγορους ελέγχους για όσους δεν είχαν υπαχθεί στην περαίωση φυσικά και νομικά πρόσωπα και αξιοποιούμε τους λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές μέσω του φορολογικού πιστοποιητικού. Το δε φορολογικό πιστοποιητικό θέλουμε τώρα να το επεκτείνουμε και σε παρελθούσες ανέλεγκτες χρήσεις ώστε να τραβήξουμε μια γραμμή και να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να έχουμε συνεχώς το βάρος των φορολογικών εκκρεμοτήτων του παρελθόντος και θα υπάρξουν και άλλα προγεφυρώματα καθ’ οδόν προς το εθνικό φορολογικό σύστημα που θα επεξεργαστούμε και επεξεργαζόμαστε ήδη και την άλλη εβδομάδα θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση και η μεγάλη επιτροπή, η Εθνική Επιτροπή και η Ομάδα Εργασίας.

Είναι το πρώτο θέμα, είναι υπαρξιακού χαρακτήρα θέμα να πετύχουμε τους στόχους μας σε σχέση με τα έσοδα. Τους στόχους σε σχέση με τις δαπάνες θα τους πετύχουμε με πολιτικά και διοικητικά μέτρα, διότι αυτό εξαρτάται κυρίως από την εσωτερική λειτουργία της κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης.

Εκεί θα πετύχουμε τους στόχους μας διότι αυτό επιβάλλεται και θα επιβληθεί με το νόμο, με διοικητική πράξη με πολιτική απόφαση. Για τα έσοδα χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών, η κατανόηση και βεβαίως η συνεισφορά.

 

Μ. Χριστοδούλου (Ισοτιμία): Να ρωτήσω αν είστε ανοιχτοί σε μια νέα περαίωση και αν θα υπάρξουν αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα των αποκρατικοποιήσεων;

 

Ευ. Βενιζέλος: Δεν θα κάνουμε νέα περαίωση αυτόματη όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Θα εφαρμοστούν μηχανισμοί γρήγορου και ει δυνατόν αυτοματοποιημένου ελέγχου χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, αλλά θα πρόκειται για ελέγχους. Διότι υπάρχουν στοιχεία διασταύρωσης και έχει τεράστιες δυνατότητες το ΚΕΠΥΟ.

Δεν θα αλλάξει σε τίποτα το χρονοδιάγραμμα των αριθμητικών στόχων που έχουμε, δηλαδή είχαμε μέχρι τέλος Ιουνίου στόχο 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια 390 εκατομμύρια. Συγκεντρώσαμε 392. Έχουμε στόχο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να προσθέσουμε άλλο 1.300 και να είναι 1.700. Θα επιχειρήσουμε να είναι 1.750 όχι λιγότερο. Δεν θα μεταβληθούν οι στόχοι αυτοί. Λέω θα επιδιώξουμε να πάμε λίγο παραπάνω.

 

Ε. Κωσταρέλλου (Ελευθεροτυπία): Πόσο περίπου;

 

Ευ. Βενιζέλος: Θα πρέπει να είναι στο τέλος Σεπτεμβρίου 1.700. Δηλαδή +1.300, γιατί έχουμε ήδη 400. Θέλουμε να πάμε λίγο παραπάνω για λόγους συμβολικούς, γιατί αυτό συνιστά ένα σημαντικό διπλωματικό επιχείρημα υπέρ της χώρας.

 

Σπ. Δημητρέλης (Δημοκρατία/capital.gr): Κύριε Υπουργέ απευθύνομαι στην ιδιότητά σας ως νομικού. Υπάρχει μια αναφορά στο ανακοινωθέν περί collaterals όπου είναι αναγκαίο. Δηλαδή κάποιων εγγυήσεων.

 

Ευ. Βενιζέλος: Όπου είναι πρόσφορο.

 

Σπ. Δημητρέλης (Δημοκρατία/capital.gr): Όπου είναι πρόσφορο, όπου είναι αναγκαίο. Υπάρχει μια θολούρα σχετικά με το θέμα. Κάτι ακούγεται για τους Φινλανδούς. Τι ακριβώς ζητάνε; Και το δεύτερο, εφόσον επιμείνουν, αν είναι εκτός από τους Φινλανδούς και άλλοι, δεν ξέρουμε, εσείς θα μας πείτε, αν είμαστε διατεθειμένοι να το δώσουμε.

 

Ευ. Βενιζέλος: Να σας πω. Να σας εξηγήσω λίγο την ιστορία αυτή γιατί είναι χρήσιμη, μπορεί να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Οι Φινλανδοί είχαν περάσει πριν από μερικά χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 από μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική περιπέτεια και τότε είχαν κληθεί να παράσχουν εγγυήσεις, δηλαδή collateral. Άρα στο εθνικό υποσυνείδητο των Φινλανδών υπάρχει η έννοια του collateral.

Επειδή η κυβέρνηση είναι πολυκομματική, επειδή μετέχουν 6 κόμματα στην κυβέρνηση αυτή η οποία είναι νωπή, έγινε μεγάλο προεκλογικό αντικείμενο η βοήθεια προς την Ελλάδα και το collateral, και αυτό έχει καταγραφεί στη συμφωνία συγκρότησης της κυβέρνησης.

Αντίστοιχο ζήτημα με πιο ήπιο τρόπο θέτει και η Σλοβακία, ίσως και η Σλοβενία. Βεβαίως η συμμετοχή των χωρών αυτών στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ μικρή. Σας θυμίζω ότι η Σλοβακία δεν μετέχει τώρα ούτε στο τρέχον πρόγραμμα. Δεν μετέχει, δεν συμβάλλει. Ούτως ή άλλως η συμβολή της θα ήταν πάρα πολύ μικρή αναλογικά.

Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη Φινλανδία και ίσως και άλλες δύο μικρές χώρες της Ευρωζώνης. Η αναφορά στο collateral όπου αυτό είναι πρόσφορο, δεν γίνεται στην παράγραφο για την Ελλάδα. Γίνεται στην πρώτη παράγραφο η οποία δίνει απάντηση στις πιέσεις κατά του ευρώ και στην κρίση της Ευρωζώνης και στη διεθνή νευρικότητα, και το συνδέει η παράγραφος αυτή το ζήτημα του collateral με το νέο ρόλο του EFSF, με την επιμήκυνση των λήξεων, με τη μείωση των επιτοκίων και με τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Άρα λοιπόν εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα μεγάλης επιμήκυνσης, μεγάλης μείωσης επιτοκίων και μεγάλης ελάφρυνσης του κόστους εξυπηρέτησης, και πρέπει εκεί να αντιμετωπίσουμε ζητήματα εγγυητικών μηχανισμών, αυτό πρέπει να το κάνουμε γιατί ο εγγυητικός μηχανισμός θα μας επιτρέψει πολλά πράγματα.

Θα μας επιτρέψει να δώσουμε μία λύση στη βιωσιμότητα η οποία να είναι αναμφίβολη διεθνώς και επίσης θα μας επιτρέψει ενδεχομένως να θέσουμε σε λειτουργία και άλλους μηχανισμούς, αν αυτοί γίνουν δεκτοί από το Eurogroup, όπως είναι οι μηχανισμοί της επαναγοράς χρέους. Άρα είναι κάτι το οποίο καλό είναι να υπάρχει στο τραπέζι. Εντάξει;

 

Σπ. Δημητρέλης (Δημοκρατία/capital.gr): Για τα ακίνητα;

 

Ευ. Βενιζέλος: Τώρα για τα ακίνητα να σας πω. Τα ακίνητα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε και τη δυνατότητα της χρηματοοικονομικής αξιοποίησης. Θα θυμάστε ίσως ότι εγώ από το Φεβρουάριο του 2011, όταν πρωτοανακοινώθηκε από την Τρόικα το ζήτημα των 50 δισ. είχα πει ότι θα έπρεπε να γίνει χρηματοοικονομική αξιοποίηση.

Πάντως, πρέπει να γίνει η αξιοποίηση η οποία αποδίδει αποτέλεσμα οικονομικό, δηλαδή παίρνουμε στα χέρια μας χρήματα και ενσωματώνουμε υπεραξίες, αν δημιουργούνται υπεραξίες. Αλλά όλα αυτά πάντα σε συνεργασία με την Τρόικα, πάντα σε συνεργασία με τους δύο παρατηρητές που θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και πάντα με τρόπο ο οποίος θα γίνεται αποδεκτός από τις αγορές γιατί αυτές είναι που θα ανεβάσουν την αξία όλων των πραγμάτων τα οποία είναι περιουσία του ελληνικού λαού και θα χρησιμοποιηθούν για να διευκολυνθεί ο ελληνικός λαός μέσω της αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος και της κάλυψης των δανειακών αναγκών της χώρας.

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε στον κ. Τρισέ. Θα ήθελα να σας κάνω δύο διευκρινίσεις και μία ερώτηση. Η διευκρίνιση είναι η εξής. Όταν ο κ. Τρισέ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι δεν δέχομαι το ένα, το άλλο, το παρ-άλλο κλπ, κλπ, αυτό δεν είναι απειλή  προς τις αγορές. Είναι απειλή προς την Ελλάδα, ότι δεν θα δεχθούμε εγγυήσεις, ομόλογα…

 

Ευ. Βενιζέλος: Όχι. Προσέξτε, απειλή προς την Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση.

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Καλά, εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο υπονοείται όμως.

 

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, με συγχωρείτε. Απειλή προς την Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι μία αντίσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε συγκεκριμένες πρακτικές των διεθνών αγορών και ιδίως των εκτιμητικών οίκων και είναι ένα ζήτημα που θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ρύθμιση των ρόλων, των θεσμικών ρόλων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή άλλος ο ρόλος της Τράπεζας, άλλος ο ρόλος του Eurogroup, άλλος ο ρόλος του EFSF. Πίεση στην Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση.

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Καλώς. Όταν σας είπε ότι έχει 36 διαφορετικά σενάρια για τη συμμετοχή των ιδιωτών, σε ποιο από αυτό τα σενάρια…

 

Ευ. Βενιζέλος: Έχει υπόψη του να έχουν διατυπωθεί δημοσίως…

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Τον ρωτήσατε σε ποιο από αυτά θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαν κάτοχος κάπου 60 δισεκατομμυρίων ελληνικών ομολόγων του δημοσίου τα οποία τα έχει αγοράσει και με…

 

Ευ. Βενιζέλος: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέχει μικρότερο ονομαστικό αριθμό. Και ποτέ δεν ετέθη θέμα συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο PSI. Δεν είναι ιδιώτης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι θεσμικός κάτοχος.

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Πάντως θα μπορούσε μόνη της να θέσει αυτό το θέμα.

 

Ευ. Βενιζέλος: Είναι θεσμικός κάτοχος. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Δεν μετέχει στις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα. Αλλιώς θα έπρεπε να μετέχουν οι κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών.

 

Γιαννόπουλος (Athens News): Θα μπορούσαμε να έχουμε αναλυτικά στοιχεία για τα ομόλογα τα οποία κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δούμε αν θα μπορούσε…

 

Ευ. Βενιζέλος: Πρέπει να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με συγχωρείτε που σας το είπα αυτό, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ούτε μπορώ να χρησιμοποιήσω ανεπίσημες πληροφορίες ή πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι δεν είναι;

 

Α. Κανιάρης (Ριζοσπάστης): Για το θέμα της συμμετοχής των ιδιωτών ήθελα να ρωτήσω κ. Υπουργέ. Αναφερθήκατε στο θέμα του κοινού ανακοινωθέντος για τη θέση του ΕΚΤ κλπ. Το θέμα όμως είναι ότι γίνονται δηλώσεις από πλευράς εκπροσώπων της ευρωζώνης και λίγο πολύ εμφανίζονται οι αντιθέσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε συμμετοχή των ιδιωτών στην διαχείριση του ελληνικού χρέους.

Πιο προχωρημένα, ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας δήλωσε ή χθες ή σήμερα αν δεν κάνω λάθος, ότι η συμμετοχή των ιδιωτών πρέπει να είναι υποχρεωτική. Δηλαδή πρέπει να τους εξαναγκάσουμε. Από την άλλη μεριά έχουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία δεν ξέρω αν μιλάει για συμμετοχή ιδιωτών, πάντως…

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε σχέση με το ανακοινωθέν της συνάντησης μεταξύ της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Γάλλου Προέδρου και δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο σε σχέση με τη συζήτηση που έγινε για τον ESM, για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό το μόνιμο στήριξης η συνθήκη για τη συγκρότηση του οποίου έχει ήδη υπογραφεί. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά και παλιά ζητήματα. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο από την άποψη αυτή.

 

Δημοσιογράφος: Απλή ερώτηση για τον κόσμο που μας βλέπει.

Ευ. Βενιζέλος: Όλες απλές είναι για τον κόσμο.

Δημοσιογράφος: Πολύ πιο απλή. Όλοι ακούγαμε για θέμα χρεοκοπίας στις αρχές του χρόνου, έτρεξε ο κόσμος πήρε τα λεφτά του από τις τράπεζες. Είχαμε μεγάλη κίνηση καταθέσεων. Τώρα ακούμε για επιλεκτική χρεοκοπία.

Ευ. Βενιζέλος: Επαναλαμβάνω η λέξη επιλεκτική χρεοκοπία τρομάζει χωρίς λόγο. Γι’ αυτό και χρησιμοποιώ επιμόνως τον αγγλικό όρο selective default. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν είναι χρεοκοπία. Είναι μια αξιολόγηση κρατικών ομολόγων που κάνουν οι τρεις γνωστοί οίκοι αξιολόγησης.

Δεν δημιουργεί αυτό από μόνο του μια πραγματικότητα, ούτε ενεργοποιεί τον περιβόητο μηχανισμό των CDS. Εάν εμείς είμαστε ψύχραιμοι, συνετοί και έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε, μπορούμε να διαχειριστούμε τα πάντα προς όφελός μας, γιατί όλα αυτά τελικώς οδηγούν σε ένα πιο βιώσιμο χρέος και σε μια ελάφρυνση του βάρους από το χρέος, προκειμένου να ξαναβγούμε σε ρυθμούς ανάπτυξης, να βγούμε από το λούκι αυτό στο οποίο έχουμε μπει και να αποκτήσουμε τη θέση που μας αξίζει στη διεθνή οικονομία. Άρα αυτά όλα γίνονται για να δοθεί μια λύση και μια διέξοδος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αύριο, Τετάρτη 13.07.2011 και ώρα 11.30, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

 

(Νίκης 5, 3ος όροφος)

 

 

 

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα