ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σχέδιο νόμου για το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Ρέππα, του Υφυπουργού κ. Ντίνου Ρόβλια, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.

 

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα καταστεί αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης.

 

Το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο είναι μία βασική διαρθρωτική αλλαγή που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση μίας ορθολογικής και δίκαιης κατάστασης, βασισμένης στην αξιοκρατία, τη διαρκή αξιολόγηση, την κινητικότητα και την κινητοποίηση των πολύ αξιόλογων δυνάμεων που υπάρχουν μέσα στη δημόσια διοίκηση. Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να απελευθερωθούν προκειμένου να γίνουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές προς όφελος του δημοσίου αλλά κυρίως των πολιτών.

 

Το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο υπηρετεί παράλληλα και δημοσιονομικούς στόχους που, ώς ένα βαθμό, έχουν αντιμετωπιστεί με τις ρυθμίσεις που ήδη έχουν ψηφιστεί για τη μισθολογική ωρίμανση και τα επιδόματα.

 

Στόχος του νέου βαθμολογίου και μισθολογίου δεν είναι ο περαιτέρω περιορισμός των αποδοχών των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η διαμόρφωση ενός νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, μέσω μεταβατικών ρυθμίσεων (προσωπική διαφορά), θα ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί.

 

Το ανώτατο επίπεδο (plafond) της προσωπικής διαφοράς θα προσδιοριστεί με ορθολογικό, διαφανή και δίκαιο τρόπο, με βάση τα πλήρη στοιχεία της σημερινής μισθολογικής μεταχείρισης και μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών στόχων και δεσμεύσεων της χώρας. Το ζήτημα όμως αυτό, στην πράξη, δεν αφορά τη συντριπτική πλειονότητα (90% περίπου) των υπηρετούντων υπαλλήλων.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

Στοιχεία απόδοσης των 34 μεγάλων Δ.Ο.Υ. στο διαδίκτυο

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανάρτησε στο διαδίκτυο αναλυτικά στοιχεία απόδοσης των Δ.Ο.Υ. με σημαντική συνεισφορά στα έσοδα. Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω του δεσμού http://link.minfin.gr/mdoy και αφορούν: α) στον αριθμό των προσωρινών ελέγχων ανά υπάλληλο, β) στην πρόοδο των προσωρινών ελέγχων, γ) στην προώθηση των διασταυρώσεων, δ) στα έσοδα που προκύπτουν από αυτές, ε) στην ένδειξη μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων και στ) στον αριθμό των κατασχέσεων σε σχέση με τον αριθμό των ληξιπρόθεσμων οφειλετών.

 

Οι 40 πίνακες που έχουν αναρτηθεί περιλαμβάνουν για κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία κάθε μήνα από την 1-1-2011 και εφεξής. Σε ξεχωριστούς πίνακες αναφέρονται τα συγκριτικά στοιχεία μηνιαίας απόδοσης για όλες τις μεγάλες Δ.Ο.Υ. Οι μετρικές απόδοσης δημιουργούνται από στοιχεία που καταχωρίζουν οι Δ.Ο.Υ. στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.


Η ανάρτηση των στοιχείων προάγει τη διαφάνεια στη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς επιτρέπει στους φορολογούμενους πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ενεργειών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που εκτελούνται από τις Δ.Ο.Υ., την αποδοτικότητα της κάθε Δ.Ο.Υ. στο χειρισμό των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, καθώς και για την πορεία των αντίστοιχων εσόδων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (9ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 9η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

70.443

22,24

1.811.592.316

123.985.399

56.204

79,79

 

 

Πιστωτικές

105.595

33,34

2.329.545.231

-69.356.637

90.522

85,73

 

 

Μηδενικές

140.647

44,42

1.197.076.811

0

113.869

80,96

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

316.685

100,00

5.338.214.358

54.628.762

260.595

82,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 316.685 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 260.595 δηλαδή ποσοστό 82,29% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 355.521 δηλώσεων εκ των οποίων 50.438 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 262.997 μέσω των Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 9ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 9η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

810.780

20,05

26.113.077.429

2.253.953.648

525.221

64,78

 

 

Πιστωτικές

1.529.408

37,83

35.717.420.340

-1.312.447.525

1.118.367

73,12

 

 

Μηδενικές

1.703.112

42,12

15.465.657.172

0

1.239.354

72,77

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.043.300

100,00

77.296.154.941

941.506.123

2.882.942

71,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 4.043.300 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 2.882.942 δηλαδή ποσοστό 71,30% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

Έγκριση του σ/ν «ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» από το Υπουργικό Συμβούλιο

 

 

 

Ύστερα από εισήγηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα σχέδιο νόμου που εκσυγχρονίζει και συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο του χρηματο-οικονομικού τομέα.

 

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει την εποπτεία και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου η χώρα μας να εναρμονιστεί με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, καθώς και με τα πορίσματα της σχετικής διαβούλευσης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου θα ληφθούν υπόψη τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Με το νομοσχέδιο ενισχύεται ακόμη περισσότερο η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ιδίως των μικρότερων τραπεζών. Το βασικό σχήμα που εισάγει το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη δυνατότητα διαχωρισμού μιας τράπεζας με τη δημιουργία μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, με την ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του ΤΕΚΕ.

 

Με το νομοσχέδιο μεταφέρονται, επίσης, στην ελληνική έννομη τάξη τρεις Οδηγίες, που ενισχύουν την διαφάνεια στην χρηματο-οικονομική αγορά:

 

 

 

 

 

 

  • Η πρώτη Οδηγία αφορά τα «Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος» (π.χ. εκδότες πιστωτικών καρτών)
  • Η δεύτερη Οδηγία αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας των εποπτικών αρχών της χώρας υποδοχής και της χώρας της έδρας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποκαταστήματα του οποίου λειτουργούν σε άλλη χώρα και αναπτύσσουν εκεί σημαντικό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της τράπεζας
  • Η τρίτη Οδηγία αφορά το σύστημα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμών αξιογράφων και παροχής διασυνοριακών χρηματο-οικονομικών ασφαλειών.

 

Χωριστό κεφάλαιο το νομοσχεδίου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση της νομοθεσίας περί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ώστε αυτό να λειτουργεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο, μέσα από τη συγκρότηση θεματικών ενοτήτων που θα επιτρέπουν τον εξειδικευμένο και καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων του ελληνικού Δημοσίου.

 

Με το νομοσχέδιο κυρώνεται, επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011. Ο νέος ρόλος του EFSF συνιστά τη βασική απάντηση της Ευρωζώνης στις πιέσεις που ασκούν οι αγορές και η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού έχει κρίσιμη σημασία και για την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, αλλά και γενικότερα για την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρίσεις, όπως αυτή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σε μια νέα οξεία φάση.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος θα συναντηθεί στο γραφείο του, αύριο, Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011 (3.30 μμ) με τον Υφυπουργό Οικονομίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Stefan Kapferer.

Ο κ. Kapferer θα συνοδεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Συνδέσμου Γερμανικών βιομηχανιών (BDI), κ. Markus Kerber, καθώς και από ανώτερα διοικητικά στελέχη του γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και του BDI.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου απάντησε στην ακόλουθη ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα για την εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ερώτηση: Η συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις τράπεζες που ενισχύονται κεφαλαιακά θα γίνεται με προνομιούχες ή με κοινές μετοχές;

Ευ. Βενιζέλος: Το Μνημόνιο προβλέπει ρητά ότι αυτό θα γίνεται με κοινές μετοχές.

 

ποδοσφαιρική δύναμη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όπως αυτή του ΑΠΟΕΛ με την είσοδό του στους χρυσοφόρους ομίλους του ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ.

Θερμά συγχαρητήρια στους Έλληνες της Λευκωσίας και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Επιτέλους ΠΑΟΚ να σε δούμε και σένα σε κάτι ανάλογο.

 

σύμφωνα με ανακοινώσεις του διοικητή του ΟΑΕΔ κ Κικίλια, η αδήλωτη εργασία και η εποχική απασχόληση παραμένουν τα δύο αίτια που δεν οδηγούν τη μείωση της ανεργίας στη χώρα με αποτέλεσμα να χάνεται η αντικειμενικότητα στα δικαιώματα και στις παροχές, αν και αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτερα απο άλλες χώρες στο κόσμο.

 

βιολιά του Ε. Βενιζέλου Α. λοβέρδος και Θαν. Ακριβόπουλος ωθούν λύση για την αποπληρωμή των χρεών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη για να είναι όσο πιο γίνεται ομαλή η μετάβαση Παπανδρέου στην έκθεση.

 

30 και 31 Αυγούστου η περιφερειακή συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ κεντ. Μακεδονίας με την παρουσία του γραμματέα Μ. Καχριμάκη για την περισσότερη διαχείριση γκρίνιας στο εσωτερικό του κινήματος.

 

στις 31 Αυγούστου το δημοτικό συμβούλιο Π. Μελά Θεσ/νίκης.

 

στο φθινόπωρο έρχονται σεμινάρια κατάρτησης για ανέργους και εργαζόμενους με αλλαγή της νομοθεσίας.

 

προγράμματα απο τον ΟΑΕΔ στα μέσα του Σεπτέμβρη για 50.000 άτομα για ηλικίες 50 και άνω ετών που πρόκειται να προσλαβάνονται απο τις 600 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Συνεργασία επίσης ΟΑΕΔ με την Εθνική Ασφαλιστική για την πρόσληψη εργαζομένων.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα