Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

 

Δελτίο Τύπου

«Επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια και γραφειοκρατία»

Ψηφίστηκε στο σύνολό του από την ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου για τις αδειοδοτήσεις

 

 

Ψηφίστηκε στο σύνολό του, με ευρεία πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου για την «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».

 

Το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που υλοποιείται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Όπως μάλιστα το χαρακτήρισε ο υπουργός, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής, αποτελεί «ένα μίνι fast track για τις αδειοδοτήσεις στη χώρα μας».

 

Οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο, αποτελούν μια σημαντική τομή για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ανταγωνιστικού, φιλικού προς τις υγιείς επιχειρήσεις, ευνοϊκού για την τόνωση του επιχειρηματικού κλίματος και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Κινείται σε τρεις άξονες:

 

Ο πρώτος αφορά στα τεχνικά επαγγέλματα και συγκεκριμένα τις διαδικασίες αδειοδότησής τους. Εκσυγχρονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία, που βασίζεται σε ένα νόμο του 1934, με μια σειρά από τομές που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για κάθε επάγγελμα. Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Οι διαδικασίες αδειοδότησης γίνονται πιο απλές και διαφανείς.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αδειοδότηση για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων και απαντά στα προβλήματα που δημιουργούσε η πολυνομία και η συναρμοδιότητα μεγάλου αριθμού υπηρεσιών. Αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης, από τη λογική του πρώτα «ελέγχω» και μετά «αδειοδοτώ» στο μοντέλο που πρώτα «αδειοδοτεί» και μετά «ελέγχει», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης. Άλλη μια σημαντική αλλαγή είναι ότι δίνεται πλέον στα Επιμελητήρια της χώρας η δυνατότητα σύστασης υπηρεσίας με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας ως ένας ισοδύναμος μηχανισμός. Ακόμη, με μια σειρά ρυθμίσεων προστατεύεται η επιχειρηματικότητα σε περιβαλλοντικά θέματα και ζητήματα χωροταξίας-πολεοδομίας.

Ο τρίτος άξονας του σχεδίου νόμου αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων. Διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα, ρυθμίζεται η άναρχη χωροθέτηση των επιχειρήσεων, διευκολύνεται η ανάπτυξή τους, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας για τις επιχειρήσεις από τη χρήση κοινών υποδομών. Και όλα αυτά, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης, «το νομοσχέδιο είναι μέρος της προσπάθειάς μας να μεταρρυθμίσουμε έτσι το κράτος, ώστε ό,τι είναι άκαιρο και δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να αντικατασταθεί από δομές που θα σπρώξουν τη χώρα προς τα εκεί που έχει ανάγκη. Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη, μέσω του εκσυγχρονισμού ενός πεπαλαιωμένου νομοθετικού πλαισίου, που είχε αναφορές στη δεκαετία του ΄30».

 

Επισυνάπτονται το τελικό νομοσχέδιο και το ενημερωτικό σημείωμα, που δείχνει τις διαφοροποιήσεις που επιφέρει το νομοσχέδιο, σε σχέση με τις προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις.

 

 

 

.«ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Πριν

Μετά

ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μεγάλος αριθμός αδειών, για την ίδια κατά βάση επαγγελματική δραστηριότητα

Περιορίζεται ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών, ώστε το είδος και ο αριθμός τους να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

214 άδειες για 16 τεχνικά επαγγέλματα

Οι άδειες από 214 γίνονται 48.

Υπερβολικές απαιτήσεις προϋπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις

1) Καθιερώνονται σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.

2) Δραστική μείωση προϋπηρεσίας.

3) Δυνατότητα αντικατάστασης της προϋπηρεσίας με την παρακολούθηση προγραμμάτων από εξειδικευμένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

4) Δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης.

5) Επιτάχυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας αφού ο ενδιαφερόμενος κερδίζει χρόνο προϋπηρεσίας.

6) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικότητας.

Δυσκολίες στη διενέργεια των εξετάσεων που διενεργούνται αποκλειστικά από υπηρεσίες της περιφέρειας.

1) Δίνεται η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από αδειοδοτημένους φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα.

2) Καθορίζει αντιπροσωπευτική συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών και της εκπαίδευσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών της περιφέρειας.

Μη σαφής καθορισμός της κατά περίπτωση εξεταστέας ύλης.

Καθορίζει συγκεκριμένη εξεταστέα ύλη και πρακτική εξέταση που είναι ίδια για όλους όσους διενεργούν εξετάσεις.

Κανένας έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων.

Καθορίζει ρυθμίσεις για την προστασία του καταναλωτή και εν γένει των αποδεκτών των υπηρεσιών. Ο νόμος προβλέπει να διενεργούνται έλεγχοι της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και, αναλόγως να επιβάλλονται κυρώσεις.

Δεν προβλέπονται ειδικές προθεσμίες για την έκδοση των αδειών ή τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται μόνο από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών και σε χρονικά διαστήματα που οι ίδιες ορίζουν.

Καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για την έκδοση των αδειών, οι οποίες κυμαίνονται από 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη υποβολής του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» για τις δραστηριότητες ανεξαρτήτου όχλησης.

Δραστηριότητες χαμηλής όχλησης

Μοντέλο «πρώτα αδειοδοτώ» (αφού έχω θέσει τις απαιτήσεις μου) και «μετά ελέγχω».

Δραστηριότητες μέσης όχλησης

Εφαρμογή του μοντέλου με αυξημένη, ωστόσο, ευθύνη του αδειοδοτούμενου (μέσω υποβολής εγγυητικών επιστολών).

Δραστηριότητες υψηλής όχλησης

Παραμένει η υφιστάμενη διαδικασία λόγω του μεγέθους του κινδύνου που ενέχουν.

Δεν προβλέπονταν στον ν.3325/2005 αντίστοιχες προθεσμίες.

Μειώνονται δραστικά και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση θα οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια.

Δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.

Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών – (Εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Η Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας είναι η αδειοδοτούσα αρχή.

Δίνει την δυνατότητα στα Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, να λειτουργήσουν ως αδειοδοτούσα αρχή με τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

Δεν δινόταν έμφαση στις επιθεωρήσεις κατά την διάρκεια λειτουργίας. Επιθεωρήσεις μόνο κατόπιν καταγγελιών.

Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την διενέργεια, για λογαριασμό της Διοίκησης, περιοδικών επιθεωρήσεων, αλλά και επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης.

Έλλειψη μηχανισμών διεκπεραίωσης σοβαρών αιτημάτων που αντιμετώπιζαν γραφειοκρατικά προβλήματα

Δυνατότητα δημιουργίας Ομάδων Διοίκησης Έργου, οι οποίες θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση αιτημάτων που η εκάστοτε περιφέρεια είτε κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικά για την τοπική οικονομία ή ότι έχουν καθυστερήσει.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη

Για τις δραστηριότητες της Β κατηγορίας προβλέπεται η Τυποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων και η ενσωμάτωσή τους στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας.

Η διάρκεια της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων δεν οριζόταν ρητά στο νόμο, συνήθως δε προβλέπονταν ως διάρκεια από τη Διοίκηση τα 5 έτη.

Κάτω από προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντική λειτουργία των επιχειρήσεων, ορίζεται σαφώς και επεκτείνεται η διάρκεια της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (σε 10 έτη το οποίο αυξάνεται στα 14 για φορείς που έχουν EMAS). Έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος και το κόστος μιας επιχείρησης που ήδη επενδύει στο περιβάλλον.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη

Έγκριση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερόμενου μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δύο μηνών που θέτει ο νόμος.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη

Ενσωματώνεται η μελέτης της έγκρισης της διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση χρόνου και διοικητικού κόστους.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη

Δημιουργία και διαρκής ενημέρωση βάσης G.I.S. με τις χρήσεις γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Πρόβλεψη για δημοσιοποίηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης επιχειρήσεων με ύψος μηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης πάνω από 1.000.000 € και των αδειών εγκατάστασης με έξοδα του φορέα.

Εισάγεται η υποχρεωτική ανάρτηση σε κατάλληλα διαμορφωμένο δικτυακό τόπο του συνόλου των εγκρίσεων και των αδειοδοτήσεων κάθε μίας επιχείρησης ξεχωριστά, καθώς και των αποτελεσμάτων σχετικών ελέγχων.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη.

Προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση του ΟΠΣ στις Περιφέρειες κατά την υποδοχή και την επεξεργασία τους από τη διοίκηση των αιτήσεων των φορέων. Προβλέπεται η υποβολή των φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή από τον αιτούντα και η εν συνεχεία ηλεκτρονική διακίνηση και επεξεργασία του φακέλου μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Προβλεπόταν ως κύρια δραστηριότητα μόνον η μεταποίηση.

Εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, σε ποσοστό 60% της έκτασης των γηπέδων του ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού.

Επιπλέον επιτρεπόμενες δραστηριότητες, πέραν της μεταποίησης, προβλέπονταν μόνον εφόσον αποτελούσαν τμήμα των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και όχι ως αυτοτελείς δραστηριότητες.

Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, σε ποσοστό 40% της έκτασης των γηπέδων του ΕΠ.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη.

Προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τη διασφάλιση εδαφικής έκτασης που θα αποτελέσει την έκταση του Πάρκου.

Υπήρχαν ασαφείς διατυπώσεις ή παραλείψεις που είχαν δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή τους

Εισάγονται και αποσαφηνίζονται, οι όροι ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικών Πάρκων, ενώ προσδιορίζονται ευκρινώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη

Εξασφαλίζεται η ταχεία αξιολόγηση ώριμων σχεδίων.

Δεν υπήρχαν ουσιαστικά και ξεκάθαρα διοικητικά κίνητρα

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών Πάρκων αλλά και εντός υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Υπήρχαν αυστηρότεροι πολεοδομικοί όροι. Δεν ίσχυαν φοροαπαλλαγές σε ΒΕΠΕ του Ν.2545/1997.

Θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά και πολεοδομικά κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών Πάρκων.

Ίσχυαν σημαντικές παρεκκλίσεις.

Αποθαρρύνεται η εγκατάσταση μονάδων εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων ή άλλων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων μέσω της άρσης των παρεκκλίσεων στους συντελεστές δόμησης και κάλυψης που ισχύουν ως σήμερα.

Δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο λειτουργίας του πάρκου και στην εξασφάλιση πόρων για την κάλυψη κοινόχρηστων δαπανών.

Ενισχύεται η διοίκηση - διαχείριση ΕΠ που προικίζεται με σημαντικές αρμοδιότητες, έσοδα αλλά και ευθύνες (δυνατότητα σύναψης σύμβασης με οικείο Δήμο για παραχώρηση στην ΕΑΝΕΠ/ΕΔΕΠ άσκησης υπηρεσιών καθαρισμού κλπ και μη καταβολή στο Δήμο ανταποδοτικών τελών).

Δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη.

Συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου το κόστος των έργων εξωτερικής υποδομής, τα οποία προσδιορίζονται κατά την έγκριση αυτού και προβλέπεται ο τρόπος υλοποίησής τους από τους αρμόδιους φορείς.

Δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη.

Αποσαφηνίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι οποίοι εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του ΕΠ και των εγκατεστημένων σ’αυτά επιχειρήσεων.

Τα έργα υποδομής αντιμετωπίζονται ως δημόσια έργα. Προβλέπεται διαδικασία επίβλεψης μελετών και έργων ΒΕΠΕ από Διευθύνσεις δημόσιων έργων της Νομαρχίας.

Τα έργα υποδομής αντιμετωπίζονται ως αμιγώς ιδιωτικά έργα, υλοποιούνται με ευθύνη της ΕΑΝΕΠ και των μηχανικών που αυτή επιλέγει. Η εποπτεία κατασκευής τους ασκείται από τη ΓΓΒ με υποβολή περιοδικών εκθέσεων για τα στάδια υλοποίησής τους και τακτικούς/έκτακτους ελέγχους από όργανα ελέγχου, όπου συμμετέχει και η Περιφέρεια.

Δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη.

Προβλέπεται για περιοχές όπου υπάρχουν άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις ειδική διαδικασία εξυγίανσης με ειδική διαδικασία και προϋποθέσεις καθορισμού τους και ευνοϊκότερους όρους πολεοδόμησης. Προβλέπεται δυνατότητα επέμβασης του Δημοσίου, σε περίπτωση που δε σημειώνεται σχετική ιδιωτική πρωτοβουλία.

 

 

 

διαφωνεία των 70 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το μεσοπρόθεσμο εύχομαι να ωφελήσει σε σύνθεση για την πρόοδο της χώρας.

 

τα ρολά η ΕΠΟ και έστειλαν την Εθνική ομάδα για φιλικό στην Αμερική.

Ο παραλογισμός στο μεγαλείο του.

 

της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τη διοργάνωση του ΚΑΜΠ τερματοφυλάκων όταν συνεχίζει να είναι βασικός ο Χαλκιάς 

 

τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ στις αρχές Ιουλίου για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία εκτός ΟΓΑ και ΙΚΑ και για τα άτομα με αναπηρίες.  Με ατομικό εισόδημα 18.000 € για τους Ελ. Επαγγελματίες προστίθοντας 1500 € για κάθε παιδί.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας1

8 Ιουνίου 2011

Ο Barack Obama θέτει στο επίκεντρο της συνάντησής του με την Angela Merkel
την ανάγκη άμεσης επίλυσης του ελληνικού ζητήματος προειδοποιώντας ότι αν η
κατάσταση τεθεί εκτός ελέγχου οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τη παγκόσμια
οικονομία, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΤΕ Οικονομίας
στη Βουλή ασκούν σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
με επίκεντρο τη μη εκπλήρωση των στόχων του μνημονίου και τις κατευθύνσεις του
μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, το οικονομικό επιτελείο φέρεται να εξετάζει
εναλλακτικά σενάρια για το αφορολόγητο όριο εισοδήματος και να προχωρά στην
αναστολή εφαρμογής του «πόθεν έσχες» μέχρι το 2013 για την απόκτηση κατοικίας
και στο πάγωμα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, πληροφορίες θέλουν την
Ε.Ε. να συμφωνεί για τη μορφή του νέου πακέτου δανεισμού της Ελλάδας στην
άτυπη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών στις 14 Ιουνίου (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ), ενώ σε επιστολή προς τον επικεφαλής της ΕΚΤ Jean-Claude Trichet
ο Wolfgang Schäuble επιχειρηματολογεί υπέρ ενός νέου πακέτου στήριξης της
Ελλάδας με «σημαντική» επέκταση της ευρωπαϊκής βοήθειας και με τη συμμετοχή
ιδιωτών επενδυτών (σύμφωνα με προδημοσίευση άρθρου της Die Welt στο Reuters).

Τα ΝΕΑ σχετικά με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ
σημειώνουν ότι η επικαιρότητα – τουλάχιστον όπως τη διαμορφώνουν τα μέσα
ενημέρωσης – εστιάζει περισσότερο σε διαφωνίες, αντιδικίες και αιχμηρές ατάκες.
Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, σημειώνει το κύριο άρθρο, ότι το κυβερνών κόμμα
διέρχεται περίοδο κρίσης, ερμηνεία που η εφημερίδα χαρακτηρίζει επιδερμική.
Και σημειώνει: «στην εποχή μας δεν υπάρχουν κοινωνίες σε ακινησία ούτε
βουβά πρόσωπα σε κομματικά ή κυβερνητικά αξιώματα. Οι υπουργοί και οι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν λόγο και ρόλο. Όσο πιο συχνά και πιο ελεύθερα
αναπτύσσεται ο εσωτερικός διάλογος τόσο θα ενισχύεται η εσωτερική συνοχή.
Έτσι ο Πρωθυπουργός διαμορφώνει πληρέστερη εικόνα για την κυβέρνηση και το
κόμμα που τη στηρίζει. Και αυτό διευκολύνει να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για
την πολιτική και τα πρόσωπα».
Για το κύριο άρθρο του ΕΘΝΟΥΣ η κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες
μέρες στο εσωτερικό της Ε.Ε., οι διεργασίες στην κυβέρνηση και την Κ.Ο. και η
βούληση που εκφράστηκε στη συνάντηση Obama-Merkel για στήριξη της χώρας μας
δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η προσπάθεια για τη διάσωση από
τη χρεοκοπία: «υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η κυβέρνηση θα βρει τρόπους
να δείξει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ότι είναι αποφασισμένη να
εργαστεί πιο υπεύθυνα και σοβαρά απ' όσο έχει κάνει έως τώρα. Και παράλληλα
ο αρχηγός της ΝΔ θα συνειδητοποιήσει ότι αυτήν τη δύσκολη ώρα η εμμονή
του σε μια οικονομική συνταγή την οποία κανένας δεν υιοθετεί, δεν είναι το
καλύτερο που μπορεί να προσφέρει».

Σημεία

1

Εφημερίδες που διερευνήθηκαν σήμερα: ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ,
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Χθεσινό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt επικαλείται ευρωπαίο
κυβερνητικό αξιωματούχο σύμφωνα με τον οποίο η απόφαση για τη νέα στήριξη
μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο εξαιτίας των προβλημάτων
που υπάρχουν. Σε μια τέτοια περίπτωση αξιωματούχος του ΔΝΤ εξηγεί στην
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ότι «αν δεν συμφωνηθεί το νέο πακέτο, το Ταμείο δεν μπορεί
να εγκρίνει την εκταμίευση των 12 δισ. ευρώ (πέμπτη δόση), ακόμη και αν
έχει συμφωνήσει για νέα μέτρα και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2011-2015».
Στην περίπτωση που αναβληθούν οι αποφάσεις για το φθινόπωρο, το στέλεχος του
ΔΝΤ ανέφερε ότι μπροστά στον κίνδυνο η Ελλάδα να κηρύξει στάση πληρωμών, η
Ε.Ε. θα δώσει μια «βραχυπρόθεσμη λύση», καταβάλλοντας εκείνη το μερίδιο του
Ταμείου για την πέμπτη δόση, γεγονός που θα προκαλούσε τις αντιδράσεις χωρών
που δυσφορούν για νέα βοήθεια προς την Ελλάδα.

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

 

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (4ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (4ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (4ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 4η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

75.089

18,25

2.253.560.786

152.916.078

57.808

76,99

 

 

Πιστωτικές

162.292

39,44

3.791.830.140

-122.241.791

133.701

82,38

 

 

Μηδενικές

174.117

42,31

1.582.966.552

0

142.031

81,57

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

411.498

100,00

7.628.357.478

30.674.287

333.540

81,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 411.498 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 333.540 δηλαδή ποσοστό 81,06% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας. Έγινε επεξεργασία 446.321 δηλώσεων εκ των οποίων 255.844 υπεβλήθησαν μέσω Internet και 190.477 μέσω των Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα από την εκκαθάριση (1ης έως και 4ης Αποστολής) του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ : 1η έως και 4η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία

Δηλώσεις

Φορολογούμενο

Φόρος

Φορολογικά Ενήμεροι

 

 

 

Πλήθος

%

Εισόδημα

Πλήθος

%

 

 

Χρεωστικές

305.385

18,55

9.325.664.825

746.401.349

197.865

64,79

 

 

Πιστωτικές

653.956

39,71

15.085.413.844

-586.408.826

474.415

72,55

 

 

Μηδενικές

687.282

41,74

6.223.624.386

0

494.547

71,96

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.646.623

100,00

30.634.703.055

159.992.523

1.166.827

70,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα 1.646.623 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 1.166.827 δηλαδή ποσοστό 70,86% επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του Δικαιώματος Πώλησης του Ελληνικού Δημοσίου για το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ:

Η Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) αποφάσισε την περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ με την, σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου να ζητήσει από την DEUTSCHE TELEKOM AG (DT) να αγοράσει 49.015.038 μετοχές ΟΤΕ κυριότητας του Δημοσίου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ σε τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών. Η άσκηση του Δικαιώματος Πώλησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση Πώλησης Μετοχών, ήτοι μέσω της αποστολής προς την DT της σχετικής Αναγγελίας Άσκησης Δικαιώματος και της υπογραφής σχετικής σύμβασης πώλησης μετοχών.

Η ΔΕΑΑ ενέκρινε το σχέδιο Αναγγελίας Άσκησης Δικαιώματος και εξουσιοδότησε τον Υπουργού Οικονομικών για την αποστολή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2011.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την απλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων από λογιστές:

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστή, έθεσε σε λειτουργία από σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουνίου, έναν νέο απλό τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογουμένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο TAXISnet. Η διαδικασία αυτή καταργεί την ανάγκη ο φορολογούμενος να μεταβεί στη ΔΟΥ για να αποκτήσει κλειδάριθμο και να πιστοποιήσει συγκεκριμένο λογιστή για την υποβολή της. Αντί αυτής της διαδικασίας, ο φορολογούμενος αρκεί να δώσει στο λογιστή – φοροτεχνικό με τον οποίο συνεργάζεται τρία απλά στοιχεία που βοηθούν την ταυτοποίησή του στο TAXISnet.

Συγκεκριμένα, ένας εξουσιοδοτημένος λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλλει με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο TAXISnet. Στην περίπτωση αυτή κατά την είσοδο στην εφαρμογή o λογιστής – φοροτεχνικός θα εισάγει τα εξής στοιχεία του υπόχρεου: α) τον Α.Φ.Μ. του, β) τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του, όπως αυτός εμφανίζεται στο μητρώο TAXIS και γ) τον αριθμό ειδοποίησης τού περσινού του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (του οικονομικού έτους 2010). Η είσοδος στην εφαρμογή υποβολής επιτρέπεται μόνο όταν όλα τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά.

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή – φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογιστής – φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο του αντίγραφο της δήλωσης με υπογραφή του πελάτη του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη της ανάθεσης σ΄ αυτόν της υποβολής δήλωσης. Ο λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη δήλωση του τρέχοντος έτους που υπέβαλλε οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του εκκαθαριστικού σημειώματος και των συνυποβαλλόμενων εντύπων) μέχρι και 15 ημέρες μετά την τελευταία καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος 2011.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3842/2010 η υποβολή δηλώσεων από εξουσιοδοτημένους λογιστές γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ενάμισι εκατομμύριο δηλώσεις.

 

στις 28 Ιουνίου το μεσοπρόθεσμο και ακολουθεί ανασχηματισμός της κυβέρνησης για να υπάρξει καλύτερος χειρισμός για την καθημερινότητα.

 

στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2008/56 για την κοινή θαλλάσια στρατηγική.

 

παιδί του λαού όπως λέει ο Π. Ψωμιάδης με τον αυτοχαρακτηρισμό του, τώρα ζητά νομική υποστήριξη απο τη Νέα Δημοκρατία, άρα βρίσκεται σε σύγχυση.

 

αναθώρηση του συντάγματος για την επόμενη βουλή η Ντόρα Μπακογιάννη.

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα