Θεσσαλονίκη,16/05/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Εύα Καϊλή κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος κα Τίνα Μπιρμπίλη αναφορικά με την τεχνική,νομική και διοικητική υποστήριξη για την κατάρτιση του Εθνικού Δασολογίου.

Η Βουλευτής ρώτησε την Υπουργό αν έχουν οριστεί χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση της κατάρτισης του εθνικού δασολογίου σε όλη την επικράτεια,αν επαρκούν τα τεχνολογικά μέσα που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο για τον εντοπισμό και την αποτύπωση των δασικών εκτάσεων όλης της επικράτειας, πως σκοπεύει το Υπουργείο να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό ενστάσεων που έχουν κατατεθεί προκειμένου οι ενστάσεις αυτές να μην εμποδίζουν το εγχείρημα με δικαστικές καθυστερήσεις που θα αναστέλλουν την κύρωση των χαρτών που θα αναρτώνται και αν προτίθεται η κυβέρνηση να καταλογίσει ευθύνες σε περιπτώσεις καταπατήσεων που έγιναν σε περιοχές που θεωρήθηκαν αναδασωτέες.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                     TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τα μηνιαία ταμειακά στοιχεία και τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης:

Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3845/2010 και 3871/2010. Καταρτίζονται σε ταμειακή βάση και αποτελούνται από τα έσοδα, τα έξοδα, το αποτέλεσμα (έλλειμμα ή πλεόνασμα) και τη χρηματοδότηση του ελλείμματος ή τη διάθεση του πλεονάσματος. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ενοποιημένα σε επίπεδο κάθε υποτομέα και στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι φορείς που απέστειλαν στοιχεία στο πρώτο τρίμηνο του 2011 περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 74214/29-12-2010 (ΦΕΚ 2043/Β/30-12-2010) τα στοιχεία των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των ΟΤΑ θα αποσταλούν μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες συγχώνευσης που προβλέπονται από το Ν.3552/2010 και τα όργανα διοίκησης συγκροτηθούν σε σώμα. Τα στοιχεία των φορέων που δεν απέστειλαν στοιχεία εκτιμώνται με βάση τη βαρύτητά τους στο σύνολο του υποτομέα που ανήκουν. Η βαρύτητα του κάθε φορέα υπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ με βάση το έτος 2009.

Ανταπόκριση φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανά υποτομέα

Υποτομέας

Συνολικός αριθμός φορέων

Ιαν-11

Φεβ-11

Μαρ-11

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Φορείς που απέστειλαν στοιχεία

Βαρύτητα φορέων στον υποτομέα

Νομικά Πρόσωπα πλην ΔΕ

311

134

81,00%

249

97,04%

276

98,09%

Δημόσιες Επιχειρήσεις

17

15

97,65%

16

98,54%

15

94,45%

ΟΤΑ

338

338

100,00%

338

100,00%

338

100,00%

Νοσοκομεία

134

128

98,95%

134

100,00%

134

100,00%

Ασφαλιστικά Ταμεία

60

43

98,91%

42

98,90%

43

98,91%

Σύνολο

860

658

 

779

 

806

 

Για λόγους εναρμόνισης των λογιστικών εγγραφών μεταξύ όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έχει αφαιρεθεί ποσό 917 εκ. ευρώ από τις δαπάνες του κράτους του Ιανουαρίου 2011. Το ποσό αυτό αφορά σε επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία που έγιναν στο τέλος του Δεκεμβρίου για την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου (δεδομένου ότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται) και καταγράφηκαν στα έξοδα του Ιανουαρίου.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                                                           TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 16 Μαΐου 2010

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα 16, και αύριο Τρίτη 17 Μαΐου, στις Βρυξέλλες.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ:

Ετήσια Σύνοδος των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Κατά το πρόγευμα του Συμβουλίου Ecofin, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια σύνοδος του Συμβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η Ελεγκτική Επιτροπή θα παρουσιάσει την ετήσια Έκθεσή της για το 2010 και την ετήσια Έκθεσή της σχετικά με την Επενδυτική Διευκόλυνση για το 2010. Επίσης, το Συμβούλιο των Διοικητών θα εγκρίνει την Οικονομική Έκθεση (Καταστατική Ετήσια Έκθεση) του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

 

Β ECOFIN:

Νομοθετικές διαβουλεύσεις

 1. 1. Πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έξι προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Στις 15 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο Ecofin κατέληξε σε συμφωνία γενικής προσέγγισης και για τις έξι προτάσεις.

Αναφορικά με τις γενικές κατευθύνσεις και τα βασικά στοιχεία του νέου προτεινόμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές συμπλέουν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της θέσης του ΕΚ και της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚ νομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο σε τέσσερις από τις έξι νομοθετικές προτάσεις, η Προεδρία ζητά καθοδήγηση από τα κράτη-μέλη για τα ζητήματα στα οποία το Συμβούλιο μπορεί να συντείνει προς τις θέσεις του ΕΚ.

 

2. Κανονισμός για τις Ανοικτές Πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των Συμβολαίων Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου

Θα γίνει συζήτηση γενικής προσέγγισης επί προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψήφιση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ανοικτές Πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου. Στην πρόταση της Επιτροπής που κατατέθηκε στο Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 υπάρχουν προβλέψεις για τη διαφάνεια των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων, τους περιορισμούς ακάλυπτων ανοικτών πωλήσεων, τη ρύθμιση περιπτώσεων αδυναμίας εκκαθάρισης συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων, τη δυνατότητα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου απειλείται η σταθερότητα της αγοράς, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αυτοτελώς από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών.

 

 1. 3. Οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων

Θα γίνει συζήτηση γενικού προσανατολισμού και υιοθέτηση συμπερασμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις. Το Συμβούλιο κρίνει θετικά την πρωτοβουλία της Προεδρίας να επανεκκινήσει τις διαδικασίες τροποποίησης της εν λόγω Οδηγίας, με σκοπό την γρήγορή υιοθέτησή της. Παράλληλα, υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας να ξεκινήσουν παράλληλα επίσημες διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ισοδυναμίας των μέτρων που αυτές επιβάλλουν με το αναθεωρημένο κείμενο της Οδηγίας. Το Συμβούλιο κρίνει ότι το τελευταίο συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων. Τέλος, η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο για την υιοθέτηση αποφάσεων που εξουσιοδοτούν την έναρξη των ως άνω διαπραγματεύσεων.

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

1. Φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Η Προεδρία σκοπεύει να παρουσιάσει την πορεία των συζητήσεων στους Υπουργούς Οικονομικών, βάσει Ενδιάμεσης Έκθεσης για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου, στις 28 Απριλίου 2011. Επίσης, θα παρουσιαστεί έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων σχετικά με τις εισφορές και τους φόρους που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2. Εφεδρικά μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Το Συμβούλιο Ecofin καλείται να υιοθετήσει δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τους μηχανισμούς εφεδρικών μέτρων, στο πλαίσιο των τεστ αντοχής που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2011 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κυριότερα σημεία της δήλωσης είναι τα εξής:

-   Το Συμβούλιο Ecofin καλωσορίζει τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει ορισμένες τράπεζες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση, τη δημιουργία πρόσθετων κεφαλαίων, κτλ.

-   Το Συμβούλιο Ecofin επιβεβαιώνεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εφεδρικά μέτρα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν το όριο του 5% στο πλαίσιο των τεστ αντοχής, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

 

3. Αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ιρλανδίας

4. Οικονομική στήριξη στην Πορτογαλία

5. Χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, προετοιμασία των συναντήσεων των Ηνωμένων Εθνών

6. Ενημέρωση για την Άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Ecofin

Το βασικό μήνυμα του Άτυπου Συμβουλίου Ecofin της 9-4-2011, είναι ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και παρά τα σημάδια ανάκαμψης, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών αντάλλαξαν απόψεις για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις μελλοντικές κινήσεις σε επίπεδο Ε.Ε..

 

Νομοθετικές διαβουλεύσεις:

Σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2012 

Στο προσεχές Συμβούλιο Ecofin θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από την Ε Επιτροπή του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012. Βασικός στόχος του, είναι η πλήρης στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των πολιτών της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει 132,7 δις ευρώ σε πληρωμές που ισοδυναμούν με αύξηση ύψους 4,9% σε σχέση με το 2011. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 147,4 δις ευρώ (+3,7%).

Το σχέδιο προϋπολογισμού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το τρέχον κλίμα λιτότητας που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο. Μόνον το 6% του προϋπολογισμού αφορά τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου το 94% του ετήσιου προϋπολογισμού επιστρέφει στις περιφέρειες και στις πόλεις, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες της Ευρώπης, ενώ το μισό από το ποσό αυτό διατίθεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού τον Ιούνιο και θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Ο τελικός προϋπολογισμός αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.

Μη νομοθετικές δραστηριότητες:

Άλλα θέματα 

Σε συνέχεια των τρεχουσών συζητήσεων στην Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (EFC), θα διεξαχθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν ζητούν προληπτική χρηματοοικονομική βοήθεια από πηγές εκτός Ε.Ε.

Γ. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διάλογος με υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ θα συναντήσουν εκπροσώπους των πέντε υποψήφιων προς ένταξη χωρών (Τουρκίας, Κροατίας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Ισλανδίας), προκειμένου να συζητήσουν θέματα οικονομικής πολιτικής. Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Προεδρίας καλωσορίζεται η υποβολή των Προ-ενταξιακών Οικονομικών Προγραμμάτων (Pre-accession Economic Programmes -PEP) για το 2011 και εξετάζονται οι οικονομικές πολιτικές που αφορούν την οικονομική σταθεροποίηση, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι Υπουργοί καλούν την Επιτροπή να προσαρμόσει τα Προ-ενταξιακά Οικονομικά Προγράμματα στην επερχόμενη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. Οι Υπουργοί αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις υποψήφιες χώρες στην προσπάθεια σταθεροποίησης και μετασχηματισμού των οικονομικών τους και υιοθετούν συμπεράσματα για κάθε χώρα ξεχωριστά.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

 

 

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας[1] 16 Μαΐου 2011

 

Υπό τη σκιά της σύλληψης και φυλάκισης του επικεφαλής του ΔΝΤ Dominique Strauss Kahn διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες η κρίσιμη συζήτηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (με τα δημοσιεύματα να εστιάζουν στις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αντικατάστασης του γενικού διευθυντή του ΔΝΤ), πληροφορίες θέλουν τους εκπροσώπους της τρόικας να ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση άμεση προώθηση αποκρατικοποιήσεων ύψους 4 δισ. ευρώ μέσα στο 2011 και λήψη πρόσθετων μέτρων για την περίοδο 2011-2015 ώστε να συναινέσουν στην εκταμίευση της πέμπτης δόσης αλλά και την παροχή νέου πακέτου βοήθειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθύνει μήνυμα συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων δηλώνοντας ότι «οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να συναντηθούν σε μια κοινή επιδίωξη, αρκεί να αρθούμε όλοι πάνω από τα μικρά και να προσηλωθούμε στα μεγάλα», ενώ στελέχη της Ν.Δ. εμμένουν στη «σκληρή γραμμή» απέναντι στην κυβέρνηση ζητώντας πλήρη και όχι μερική υιοθέτηση της αναθεωρημένης οικονομικής πρότασης που κατέθεσε ο Αντ. Σαμαράς.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΘΝΟΥΣ ο Dominique Strauss Kahn και οι συνεργάτες του είχαν καταλήξει σε πρόταση προς την Angela Merkel, με την οποία θα αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικά το ελληνικό χρέος. Ο επικεφαλής του Ταμείου θα ζητούσε επίσης από την Angela Merkel την οποία επρόκειτο να συναντήσει χθες, να συνεργαστεί μαζί του ώστε το Ταμείο και η Ε.Ε. να αντιμετωπίζουν τις απειλές εναντίον των χωρών της ευρωζώνης και της παγκόσμιας οικονομίας.

Στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διαβάζουμε ότι ενδεχόμενη αποπομπή του Strauss Kahn από το ΔΝΤ, εφόσον οι κατηγορίες αποδειχθούν βάσιμες, δεν θα είναι θετική εξέλιξη ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις άλλες χώρες – «αδύναμους κρίκους» (Ιρλανδία, Πορτογαλία) της Ευρωζώνης. Φυσικά, το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο για τη χώρα μας που θα χρειαστεί νέα βοήθεια. Δεν θα είναι θετική, σημειώνει το δημοσίευμα, γιατί η μαζική συμμετοχή του ΔΝΤ (χρηματοδοτεί το 1/3 των δανείων) στη στήριξη των χωρών της Ευρωζώνης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή του Strauss Kahn, ο οποίος παρέκαμψε τις αντιδράσεις βασικών μετόχων του ΔΝΤ (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία) που του ασκούν κριτική για διάθεση μεγάλων ποσών στην Ευρώπη σε βάρος άλλων γεωγραφικών περιοχών του πλανήτη.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ επισημαίνει στο κύριο άρθρο της: «η αιφνίδια εξέλιξη με τον Strauss Kahn βρίσκει την Ελλάδα σε μια πολύ λεπτή φάση, καθώς υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για την 5η δόση του δανείου συνεχίζονται. Οι συζητήσεις για την παροχή νέας βοήθειας και τους όρους που θα τη συνοδεύουν δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Και θα γίνουν χωρίς την παρουσία ενός βασικού ‘παίκτη’ όπως ο Strauss Kahn. O χρόνος θα δείξει αν το περιστατικό στο ξενοδοχείο της Ν. Υόρκης θα αποβεί καθοριστικό και για όλο το ‘παιχνίδι’». Σε δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας διαβάζουμε ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής του περιπέτειας, ο διάδοχός του θεωρείται ότι θα πάρει αποστάσεις και θα κρατήσει πιο σκληρή γραμμή στις υπερχρεωμένες χώρες της Ε.Ε.

 

Σημεία

Το κύριο άρθρο του ΕΘΝΟΥΣ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσέλθει στις δύσκολες διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών έχοντας διασφαλίσει προηγουμένως δύο απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις: «πρώτον, ότι σύσσωμη η κυβέρνηση και χωρίς επιφυλάξεις ή αστερίσκους θα έχει αποδεχθεί και θα στηρίζει τα διαλαμβανόμενα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και, δεύτερον, ότι τα πολιτικά στελέχη που θα αναλάβουν να το εφαρμόσουν θα εγγυώνται την πιστή τήρησή του. Θα ήταν ευτύχημα αν σε αυτές τις προϋποθέσεις ήταν δυνατό να προστεθεί και η πλήρης ή μερική έστω υποστήριξη και άλλων πολιτικών δυνάμεων, και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και η κυβέρνηση θα πρέπει οπωσδήποτε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, εκείνο που προέχει είναι η κυβερνητική αποφασιστικότητα. Οι εκπρόσωποι της τρόικας θα πρέπει να πειστούν ότι η κυβέρνηση έχει γυρίσει σελίδα. Τίποτα λιγότερο».

Σε εμπιστευτικό διπλωματικό έγγραφο των ΗΠΑ πακιστανός διπλωμάτης υποστηρίζει ότι η πρεσβεία του παρέδωσε στην κυβέρνηση Καραμανλή μια λίστα με ονόματα ανθρώπων που εμπλέκονται σε σύστημα μεταφοράς χρημάτων που προέρχονται είτε από παράνομη διακίνηση μεταναστών είτε από δουλεμπόριο για τη χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας, μέσω έμπιστων μεσολαβητών, οι οποίοι όπως φαίνεται δρούσαν και στην Ελλάδα. Κατά τη συνάντηση του διπλωμάτη με Αμερικανούς που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2006, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Wikileaks, εκφράστηκε η επιθυμία για παροχή μεγαλύτερης βοήθειας από τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος της ελληνικής κυβέρνησης (ΝΕΑ).

 

Απόψεις

Ο Ερ. Μπαρτζινόπουλος επισημαίνει στο ΕΘΝΟΣ ότι το φορολογικό σύστημα που εισηγείται ο Αντ. Σαμαράς είναι παρεμφερές με το φορολογικό σύστημα της διακυβέρνησης Καραμανλή: «ευνοϊκότατο ήταν γι' αυτούς το φορολογικό πλαίσιο, αλλά τίποτα απ' όσα προσδοκούσε η κυβέρνηση δεν έκαναν. Ούτε τις τιμές προσπάθησαν να συγκρατήσουν ούτε σε επενδύσεις προχώρησαν. Το μόνο που έκαναν ήταν να υπονομεύσουν με την πρακτική τους τη θεωρητική βάση της φορολογικής πολιτικής που θα έπρεπε να στηρίζουν. Γιατί -για να μην ξεχνιόμαστε- δεν είναι μόνο οι επενδύσεις που δεν έκαναν και οι τιμές που δεν συγκρατούσαν. Είναι κι εκείνος ο ΦΠΑ που η μη απόδοσή του στερεί κάθε χρόνο αρκετά δισεκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία και υποχρεώνει τους κυβερνώντες να κόβουν μισθούς και συντάξεις για να συμμαζέψουν κάπως το έλλειμμα ώστε ν' αποφύγουμε, αν αποφύγουμε τελικά, τη χρεοκοπία. Πολύ σωστά είπε ο Σαμαράς ότι πρέπει να είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας. Αλλά και οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ξέρουν ότι το κράτος δεν λειτουργεί μόνο γι' αυτούς».

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

  

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης –ΠΑΣΟΚ

 

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2011

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης μίλησε σήμερα σε ανοιχτή εκδήλωση πολιτικού διαλόγου που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Πιερίας και μεταξύ άλλων τόνισε:

«Μας ρωτούν αν υπάρχει κρυφή ατζέντα στην κυβερνητική πολιτική και απαντούμε με σαφήνεια:

Δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα. Για πρώτη φορά υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Κάθε δαπάνη που γίνεται από το δημόσιο αναρτάται στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά η ανεξάρτητη πλέον Στατιστική Υπηρεσία δίνει εγκαίρως τα στοιχεία στη δημοσιότητα και αυτά είναι απολύτως αποδεκτά από την ΕΕ.

Η ανησυχία των πολιτών είναι εύλογη, γιατί η κρίση της χώρας μας είναι πολύ βαθιά και καταλαμβάνει πολύ περισσότερους τομείς από ότι στις άλλες χώρες της ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Χώρες οι οποίες εδώ και τρία χρόνια εφαρμόζουν πολιτικές ανάλογες με αυτές που εφαρμόζουμε εμείς τον τελευταίο χρόνο και παρόλα αυτά αναγκάστηκαν και αυτές να μπουν στο μηχανισμό στήριξης.

Όλοι πρέπει να αλλάξουμε, πρωτίστως να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας. Την αλλαγή όμως που ζητάει ο καθένας από τους άλλους πρέπει να την κάνει πρώτα στον εαυτό του. Πρέπει να βάλουμε πιο ψηλά το γενικό συμφέρον από το συμφέρον της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουμε ή το ατομικό μας συμφέρον. Όλα αυτά πρέπει να μας ενώνουν, να είμαστε στην ίδια πλευρά της μάχης. Ο αγώνας όμως αυτός και η προσπάθειά μας, δεν θα είναι απολύτως επιτυχής, αν και η ΕΕ δεν πράξει το καθήκον της.

Δυο είναι τα κρίσιμα θέματα για την Ε.Ε και την Διεθνή Κοινότητα:

Πρώτον, να βάλουν φραγμό στο διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο, που τόσο βάναυσα χτυπά τη χώρα μας τον τελευταίο χρόνο. Το κεφάλαιο που δεν παράγει τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα, παρά μόνο καταβροχθίζει τον πλούτο κρατών και πολιτών.

Δεύτερον, οι εταίροι μας πρέπει να διαχειριστούν έγκαιρα, συλλογικά και με αίσθημα αλληλεγγύης τις εσωτερικές αντιφάσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα στην ΕΕ. Η σύνοδος κορυφής στο τέλος του ερχόμενου Ιουνίου θα είναι καθοριστική.

Μας ρωτούν αν υπάρχει προοπτική στην πολιτική που ασκούμε. Εμείς απαντούμε:

Πιστεύω πως από το καλοκαίρι και μετά θα έχουμε εμφανή σημάδια ανάτασης και ανάκαμψης. Οι εξελίξεις αυτές θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή μας και θα μας βοηθήσουν να τρέξουμε πιο γρήγορα.

Εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς στην προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Όλα αυτά είναι δική μας υπόθεση και πρέπει να τα κάνουμε, δυστυχώς, σε πολύ λίγο χρόνο. Για αυτό γίνονται και λάθη και υπάρχουν αδικίες. Λάθη και αδικίες που μπορούν και πρέπει να διορθωθούν και θα διορθωθούν. Η βασική κατεύθυνση όμως δεν πρέπει να αλλάξει. Είμαστε στη μέση του δρόμου και της προσπάθειας. Είναι επικίνδυνο να κοντοσταθούμε, πολύ περισσότερο να κοιτάξουμε πίσω, όπως μας προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Με το συνολικό σύστημα κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης σε ανυποληψία, με τη χώρα σε κρίση, με τους πολίτες ανασφαλείς, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μη θέλουν να δουν την πραγματικότητα, να τους ενδιαφέρει πρωτίστως η κομματική τους επιβίωση, με πολλούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης να τρομοκρατούν την κοινωνία, μπορώ να πω ότι οι Έλληνες, δείχνουν μεγάλη αντοχή.

 

Μας ρωτούν πως θα εξυγιανθεί η οικονομία πως θα υπάρξουν κεφάλαια για την ανάπτυξη και την απασχόληση και εμείς απαντούμε με σαφήνεια:

Η χώρα πρέπει να εξισορροπήσει τις δαπάνες με τα έσοδά της, γιατί αυτό που συνέβαινε για πολλά χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία, ήταν καταστροφικό.

Δημιουργήσαμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που κάλυπτε την ψαλίδα δαπανών-εσόδων με εισαγόμενους πόρους από την ΕΕ και με δάνεια. Δάνεια από το δημόσιο, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά. Δημιουργήθηκε έτσι ένα τριπλό χρέος, που καμιά πλευρά του και κυρίως το δημόσιο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει.

Η διεθνής οικονομική κρίση επιτάχυνε και αποκάλυψε το 2008 το μέγεθος της εσωτερικής κρίσης. Επιδιώκουμε με κάθε τρόπο την διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτό όμως είναι δύσκολο και θέλει χρόνο, δεν υπάρχει όμως άλλος δρόμος. Από την άλλη, πρέπει το κράτος, ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, να γίνουν παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς.

Ο κ. Σαμαράς παρουσίασε προχθές τις προτάσεις της Ν.Δ. για να βγει η χώρα από την κρίση αφού για μια ακόμη φορά χαρακτήρισε καταστροφική την κυβερνητική πολιτική.

Είναι παράδοξο, ένα κόμμα που πιστεύει, όπως η αξιωματική αντιπολίτευση, πως η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση είναι καταστροφική και πως αυτή έχει τις λύσεις, - το καλοκαίρι με το ΖΑΠΠΕΙΟ 1, σε δύο χρόνια να βγάλει τη χώρα από την κρίση, προχθές με το ΖΑΠΠΕΙΟ 2, σε 3 συν 1 δηλαδή σε 4 χρόνια, - δεν ζητά από τους πολίτες, να απαιτήσουν εκλογές για να ανατρέψουν την καταστροφική πορεία της χώρας και να ανοίξουν το δρόμο για την λύτρωση που προτείνει .

Αφήνω αυτό το παράδοξο, γιατί είμαι βέβαιος, ότι και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν αυτό και απλώς οι ανάγκες μιας παραδοσιακής αντιπολίτευσης τους το επιβάλλουν .

Μόνο που οι πολίτες πλέον θέλουν τόσο η κυβέρνηση τους όσο και το σύνολο των κομμάτων να λένε με σαφήνεια την γνώμη τους και να ταυτίζουν τα λόγια με τα έργα τους.

Ειδικότερα με δυο λόγια για τις προτάσεις της Ν.Δ. θα ήθελα να πω τα εξής:

Εάν τώρα ξεκινούσε η υλοποίηση της πρότασης αυτής, γεγονός που θα προϋπέθετε έγκριση από την ΕΕ, η οποία όμως ήδη το έχει απορρίψει, αλλά έστω ότι εγκρίνεται και αρχίζει η υλοποίησή της, τότε, μέσα σε ένα χρόνο, θα καίγαμε όλες τις προσπάθειες και τις θυσίες και θα γυρνούσαμε πίσω. Με τα δεδομένα όμως του Μαΐου του 2010 δεν θα υπάρξει κανένα αύριο γιατί δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Κανείς δεν θα το επιτρέψει. Πρωτίστως η ελληνική κοινωνία και φυσικά οι εταίροι και οι δανειστές μας.

Για την Εγνατία Οδό πρότεινε άμεσα να ιδιωτικοποιηθεί. Σημείωσε ότι έτσι θα φέρει 1δισ. Ευρώ έσοδα στο κράτος και θα μειωθεί το έλλειμμα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν, πως έχουν φορτώσει την Εγνατία Οδό Α.Ε με 1,1δισ. ευρώ δάνεια, αφού από το 2006 και μετά δεν χρηματοδοτούσαν την κατασκευή της από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να μην εμφανίζεται στο έλλειμμα και το χρέος. Επέβαλαν να πάρει δάνεια από ιδιωτικές τράπεζες, βάζοντας ως υποθήκη τα διόδια και την επιστροφή του ΦΠΑ.

Ούτε τα διόδια έβαλαν, για να μην έχουν πολιτικό κόστος, ούτε τα 700εκ. ευρώ που όφειλε το δημόσιο στην Εγνατία ΑΕ από το ΦΠΑ επέστρεψαν.

Ας υποθέσουμε ότι θα βρεθεί ιδιώτης, ο οποίος μέσα σε δυο χρόνια θα πληρώσει 1δισ. στο δημόσιο, και θα αναλάβει 1 δις € χρέη, θα πληρώνει 60-100εκ. ευρώ το χρόνο για συντήρηση και λειτουργία της και φυσικά θα έχει και το εύλογο κέρδος. Τότε τους ρωτούμε, πόσο ακριβά και πυκνά διόδια θα επιβάλλει;!

Τα ίδια έκαναν και με τις πέντε συμβάσεις παραχώρησης το 2007 και τώρα δεν λένε κουβέντα για τα πανάκριβα διόδια και οι τράπεζες έχουν σταματήσει την χρηματοδότηση των έργων γιατί θεωρούν ότι δεν είναι βιώσιμα. Δεν λένε κουβέντα για το ναυάγιο της υποθαλάσσιας και της σύμβασης που ακυρώθηκε με δική τους ευθύνη μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του 2009, λόγω κακών επιλογών και χειρισμών. Θυμίζω ότι το έργο θα κόστιζε 450εκ. ευρώ, το δημόσιο θα έβαζε περίπου 90εκ. ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα πλήρωναν οι Θεσσαλονικείς με διόδια μέσα στην πόλη.

Παραχωρησιούχος και τράπεζες ζήτησαν αποζημιώσεις ύψους 410εκ. ευρώ.

Το θέμα βρίσκεται στην διαιτησία με σαφή τη θέση του δημοσίου πως δεν πρόκειται να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις και πως θα καλύψει, όπως η σύμβαση του 2007 το δεσμεύει, μόνο πραγματικές δαπάνες.

Δυστυχώς όμως έστω και 1 ευρώ να πληρώσει αποζημίωση, θα είναι για ένα έργο που ποτέ δεν έγινε.

Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την κυβέρνηση προετοιμαστήκαμε και προτείναμε την μείωση των διοδίων και τη λύση όλων των νομικών και τεχνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των λαθών των συμβάσεων αλλά και της κακής διαχείρισης των έργων τόσο από την κυβέρνηση της Ν.Δ. όσο και από την ιδιωτική πλευρά.

Μέχρι τον Δεκέμβρη του 2010 δεν δέχονταν καμιά συζήτηση, γι αυτό και δεν έχουμε μέχρι τώρα μείωση των διοδίων , αφού για κάθε αλλαγή των συμβάσεων, όπως ορίζεται και από τις ίδιες τις συμβάσεις, χρειάζεται η συμφωνία και των δύο πλευρών.

Είναι θετικό ότι από τον Δεκέμβρη του 2010 δέχθηκαν τη συνεργασία στα θέματα αυτά.

Στο διάστημα μέχρι σήμερα έχουν προετοιμαστεί όλες οι λύσεις και καταθέσαμε γραπτές τις προτάσεις, μας πριν το Πάσχα.

Πιστεύω πως μέχρι το τέλος Μαΐου μπορεί να υπάρξει οριστική συμφωνία και μέσα στον Ιούνιο να ξεκινήσουν και πάλι τα έργα εκεί που έχουν σταματήσει, γεγονός πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την στήριξη των περιφερειακών αγορών.

Η Πιερία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα νομού, που μετά τους πανηγυρισμούς από την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου από το Κλειδί Ημαθίας, μέχρι τις Ράχες Μαλιακού το 2007, βρέθηκε παγιδευμένη από πυκνά και ακριβά διόδια.

Όπως γνωρίζετε από την 1η Γενάρη του 2011, έπρεπε να υπάρξει με βάση τη σύμβαση του 2007, μια πρόσθετη αύξηση κατά 33%.

Δεν το επιτρέψαμε.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και περιορίσαμε την ένταση του προβλήματος.

Πιστεύω πως είμαστε κοντά στην οριστική λύση, τόσο του θέματος των διοδίων, όσο και του παράπλευρου βοηθητικού δικτύου.

Τηρήσαμε επίσης και τη δέσμευση μας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ και την χρηματοδότηση του περιφερειακού της Κατερίνης.

Παρότι δεν υπήρχαν διασφαλισμένοι πόροι από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία το 2006 έκανε τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ, εμείς διασφαλίσαμε τους πόρους και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν με ακρίβεια οι αποφάσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης, μίλησε σήμερα στο διήμερο Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης, που διοργάνωσε o Sport FM και στο οποίο συμμετείχαν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης και Χορτιάτη-Πυλαίας, η Τράπεζα αίματος του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, η Τροχαία Θεσσαλονίκης και η Ένωση Ποδηλατικών σωματείων Μακεδονίας-Θράκης,

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός αναφέρθηκε συνοπτικά στο σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την Οδική Ασφάλεια.

 

Αναλυτικότερα, στην ομιλία του τόνισε :

«Οι σύγχρονες οδικές υποδομές αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής οδικής ασφάλειας. Η χώρα πρέπει να αποκτήσει ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Οι αυτοκινητόδρομοι αναγνωρίζεται από όλους ότι είναι οι πλέον ασφαλείς δρόμοι λόγω του ειδικού σχεδιασμού τους. Συνηθίζεται να λένε ότι οι αυτοκινητόδρομοι είναι 4 φορές πιο ασφαλείς από τους άλλους δρόμους.

Στην Ελλάδα όλα δείχνουν ότι η προσφορά των αυτοκινητοδρόμων στην οδική ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη. Τα παρακάτω στοιχεία είναι από τον πρώτο και μοναδικό, ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο, την Εγνατία Οδό -από 81 θύματα τροχαίων ατυχημάτων το 1999, πέρυσι είχαμε 8 νεκρούς. Είναι πολλές οι 8 ζωές, αλλά είναι δέκα φορές λιγότερες από αυτές που χάνονταν πριν την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Βασική μας προτεραιότητα αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων της, η ολοκλήρωση των 5 αυτοκινητόδρομων (Ιόνια Οδός, ΠΑΘΕ-τμήμα Μαλιακός-Κλειδί, Ε65, Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Κεντρικής Πελοποννήσου) και η αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου, θα παρέχουν ολοκληρωμένη λύση για ασφαλείς μετακινήσεις.

Η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2008/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών της χώρας».

 

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός παρουσίασε πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα:

«Από την πρώτη στιγμή, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση, έδωσαν απόλυτη προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια. Για αυτό, σε ένα από τα πρώτα Υπουργικά Συμβούλια, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ρέππας, εισηγήθηκε την Εθνική Στρατηγική για την οδική ασφάλεια με 22 νέες πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας με Πρόεδρο τον κ. Ρέππα καθώς και Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (όργανο διαβούλευσης) με Πρόεδρο τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδιο σε θέματα Μεταφορών, κ. Βούγια.

Μερικές από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι:

 • η αποτίμηση της εφαρμογής του προηγούμενου σχεδίου 2000 – 2010.
 • η καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας και στους οποίους πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 • η καταγραφή και η ανάλυση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, ο καθορισμός των στόχων και τη διαμόρφωση μιας δομής του στρατηγικού σχεδίου που θα το κάνει εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στην πράξη.
 • η ανάπτυξη επιμέρους προγραμμάτων και πιλοτικών παρεμβάσεων στην κατεύθυνση βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
 • η ανάπτυξη ενός πλαισίου εφαρμογής, παρακολούθησης του πώς εξελίσσεται στην πράξη αυτό το κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια.
 • η εκπόνηση πρότυπων οδηγιών, σχεδιασμού μέτρων οδικής ασφάλειας σε τέσσερις ενότητες, που αφορούν στους κόμβους στις οδικές αρτηρίες, στα υδραυλικά των οδών, στην οριζόντια και κάθετη σήμανση και στις βελτιώσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών στις οδικές αρτηρίες.
 • η αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας κατά το στάδιο αρχικού σχεδιασμού (δηλαδή στη μελέτη σκοπιμότητας κάθε έργου) πριν την έγκριση και κατασκευή του έργου .
 • η εφαρμογή και πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, η απλοποίηση του μηχανισμού αφαίρεσης των παράνομων πινακίδων και ο καθορισμός των θέσεων τοποθέτησής τους στις μεγάλες πόλεις και το βασικό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • η υιοθέτηση δράσεων που ενισχύουν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως στα κράνη δικυκλιστών και στις ειδικές θέσεις για τα βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.
 • η υλοποίηση προγράμματος ασφαλών στάσεων στις Δημόσιες Συγκοινωνίες (κοντά σε διαβάσεις, σε πεζοδρόμιο με απαραίτητο εύρος).
 • η ενίσχυση μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς (ραντάρ κλπ.)
 • η αναμόρφωση του συστήματος εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
 • η ανάπτυξη στους πολίτες της αίσθηση της σωστής συμπεριφοράς στους δρόμους, καθώς και της κουλτούρας οδικής ασφάλειας, από το σχολείο μέχρι τους ηλικιωμένους οδηγούς.
 • το πρόγραμμα ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία, με την εξασφάλιση διαβάσεων κυρίως πάνω από κεντρικές οδούς (πεζογέφυρες, πεζοδρομήσεις, κλπ.)
 • η μελέτη ταχύτερης πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • η ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν στις επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασής τους, την αποδοτικότητα τους και τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία.

Τέλος, ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας:

«Παράλληλα με τα υπό υλοποίηση ή νέα έργα, έχει σχεδιαστεί και θα αρχίσει σταδιακά να υλοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας των Υποδομών, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 3 ετών. Το Πρόγραμμα αυτό θα αφορά στη βελτίωση της ασφάλειας 12.000 χλμ. δικτύου εθνικών και επαρχιακών οδών.

Η χρηματοδότηση του Σχεδίου θα προέρχεται αρχικά από εθνικούς πόρους, αλλά θα καταβληθεί προσπάθεια να ενταχθεί η δαπάνη -μερικώς ή στο σύνολο της- στο ΕΣΠΑ. Οι μελέτες της πρώτης δράσης θα προκηρυχθούν σύντομα. Εφόσον εξασφαλιστεί έγκαιρα η συνολική χρηματοδότηση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2013 με μεγάλο αριθμό μικρού μεγέθους μελετών και εργολαβιών.

Συνοπτικά, οι στόχοι των δράσεων είναι:

 1. 1. βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας κόστους που θα υλοποιηθούν στα σημεία μεγάλης συγκέντρωση οδικών ατυχημάτων.
 2. 2. μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών, αρχαιολογικές έρευνες κ.α.
 3. 3. δημιουργία μητρώου οδών, γεφυρών, σηράγγων, περιοχών με κίνδυνο κατολισθήσεων, δικτύου παρακάμψεων κ.α.
 4. 4. θέσπιση των απαραίτητων κανόνων και μηχανισμών για τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων ασφαλείας σε μόνιμη βάση.

Τα άμεσα αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσεων θα έχουν σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

 

 

 

με τη γνωστή ρήση του Α. Παπανδρέου όσο πιο επίκαιρη απο ποτέ συναντώνται αύριο στο Βερολίνο η κα Μέρκελ με τον κο Στρός Καν για να μιλήσουν για το θέμα διαχείρησης χρέους της Ευρώπης μιας και οι Αμερικανοί έχουν ακόμη ως υποχοίριο την Ευρώπη με ταυτόχρονο κατόρθωμα την χρηματοδότησή τους απο ΕΒραικά και Κινεζικά κεφάλαια τοποθετόντας στις ηγεσίες παγκόσμιων οργανισμών κάποιους ελεγχόμενους απο διαφορετικά κράτη.

 

ακόμη και τη συνεργασία ο ΛΑΟΣ με τη Δημοκρατική Συμμαχία.

 

συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς το Σαββατοκύριακο

 

των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία καθώς η απομόνωση και αποφυγή ευθυνών για τη συγκυρία δεν ευνοεί κανέναν.

 

εύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "παιδί και θάλασσα" απο τον Δ. Π. Μελά Θεσ/νίκης ωστε να υπάρξει ίσως δωρεάν το πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες .

 

να ισοροπίσει η ΟΥΕΦΑ την αγορά της σε περίπτωση τιμωρίας του ΜΠΟΥΣΚΕΤΣ.

 

τη δεδομένη χρονικά στιγμή η ομάδα του ΠΑΟΚ κρατά τις τύχες στα χέρια της για την είσοδο στα προκριματικά του CHAMPIONS LEAGUE, παράλληλα όμως μέχρι τα τέλη Ιουνίου πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός για 7 θέματα. 1: ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.2: χρηματοδότηση του αθλητικού κέντρου 3: η ρύθμιση των χρεών στο δημόσιο 4: το νέο γήπεδο 5: η αναδιάρθρωση του αθλητικού τμήματος 6: η ακαδημίες και η αξιοποίησή τους 7: ενα σύγχρονο διοικητικό συμβούλιο με αυτοχρηματοδότηση.

όλα τα παραπάνω πρέπει να προγραμματιστούν απο τα τέλη Ιουνίου με αποπεράτωση την επόμενη 5 ετία. Παίξτε αύριο για εσάς και για τον υπέροχο κόσμο μας ωστε να εξιλεωθούμε απο το μάτς του κυπέλλου. 

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα