ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                                          TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2011

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε άτυπες συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, αύριο, Τρίτη 14 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες, με θέματα συζήτησης το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας (Eurogroup) και την «Οικονομική Διακυβέρνηση» (Ecofin).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση του οίκου Standard & Poors:

Η απόφαση υποβάθμισης από τον οίκο Standard & Poor’s γίνεται εν μέσω έντονων φημολογιών και δηλώσεων (στις οποίες και κάνει αναφορά) από εκπροσώπους της ΕΕ και της ΕΚΤ. Παραβλέπει τις έντονες διαβουλεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την εύρεση μιας βιώσιμης λύσης, που επιτρέπει τη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση της χώρας μας και την κάλυψη των δανειακών της αναγκών τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση επίσης παραβλέπει τις κινήσεις της Κυβέρνησης, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε προβλήματα σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, καθώς και την βούληση όλων των Ελλήνων να σχεδιάζουμε το μέλλον μας μέσα στην Ευρωζώνη.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει, ήδη, επιτύχει σημαντικούς δημοσιονομικούς στόχους και έχει καταθέσει στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου, και με το οποίο αναλαμβάνει ακόμα πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις με στόχο την συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας, αλλά και την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων στην κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση παραμένει αταλάντευτη στο δρόμο που έχει χαράξει για τη σωτηρία της χώρας.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

Τo Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 2011, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής:

 

1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

1.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε την 1/4/2011, και θα υποδέχεται δηλώσεις φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών έως 30/06/2011 (Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των επιτηδευματιών που δηλώνουν αποκλειστικά εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος λήγουν στις 15/06/2011). Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές /φοροτέχνες να υποβάλλουν τις δηλώσεις πελατών τους φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών χωρίς αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

1.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011.

1.3 Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/7/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/9/2011.

1.4 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. Η υποβολή ξεκίνησε στις 21/02/2011, ολοκληρώθηκε στις 31/05/2011 και υποβλήθηκαν 885.149 δηλώσεις.

2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

2.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία τις 29/4/2011 και υποβλήθηκαν 41.718 δηλώσεις.

2.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και υποβλήθηκαν 719 δηλώσεις.

2.3 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 9/5/2011, ολοκληρώθηκε 30/05/2011 και υποβλήθηκαν 28.164 δηλώσεις.

2.4 Καταστάσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

2.5 Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

2.6 Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

2.7 Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο β εξάμηνο 2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 20/06/11.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας1

Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup επιχειρείται να ξεπεραστεί
το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ευρωζώνης με αφορμή την
εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πακέτο στήριξης της χώρα μας, η Standard
& Poor’s προχωρά σε νέα υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας κλιμακώνοντας
τις πιέσεις των αγορών κατά μιας πιθανής απόφασης που θα προβλέπει συμμετοχή
και των ιδιωτών πιστωτών, ο Jean-Claude Juncker τάσσεται υπέρ μιας ήπιας
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή ιδιωτών πιστωτών σε
εθελοντική βάση ενώ με αφορμή τις γερμανικές επιφυλάξεις για τη χορήγηση νέας
βοήθειας στη χώρα μας ζητά από τους Γερμανούς πολίτες «να μιλούν με σεβασμό»
όταν αναφέρονται στο ελληνικό ζήτημα υπενθυμίζοντας ότι η Γερμανία και η Γαλλία
ήταν οι πρώτες που παραβίασαν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, το
υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει τις
επόμενες μέρες πρόγραμμα για την εκτόνωση της επιχειρηματικότητας για νέους
20-40 ετών, ενώ το σύνολο του Τύπου «μετρά» τις απώλειες σε μισθούς, συντάξεις
και επιδόματα από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και την επιβολή των νέων
μέτρων που περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Βασικό εμπόδιο για να υπάρξει τελική συμφωνία είναι για το ΕΘΝΟΣ ο βαθμός
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πακέτο διάσωσης, με ένα ποσό που
εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 25 δισ. ευρώ. Το ζήτημα αυτό, αναφέρει το
δημοσίευμα, έχει διχάσει βαθύτατα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς αναζητείται
μια φόρμουλα για να αποφευχθεί η λύση εκείνη που θα ερμηνευόταν από τις
αγορές και τους οίκους αξιολόγησης ως αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.
Με δεδομένο ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά για την επίτευξη λύσης,
θεωρείται βέβαιο ότι οι πυρετώδεις διαβουλεύσεις σε διάφορά επίπεδα και ποικίλες
συνθέσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες μέρες, ενόψει του Eurogroup στις
20 Ιουνίου και της Συνόδου Κορυφής στις 23-24 Ιουνίου.
Στα ΝΕΑ διαβάζουμε ότι στις Βρυξέλλες πιστεύουν πως ούτε στην τακτική
συνεδρίαση του Eurogroup τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει επαρκώς.
Στη Σύνοδο Κορυφής, μπορεί κανείς να ελπίζει σε μια πολιτική απόφαση – τα
στοιχήματα, ωστόσο, για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι για τις 11
Ιουλίου, στο τελευταίο Eurogroup της σεζόν. Η ανησυχία στην Ευρώπη είναι
έκδηλη, σημειώνουν τα ΝΕΑ, και για αυτόν τον λόγο θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή στο Βερολίνο και συνάντηση μεταξύ της Angela Merkel και του
Nicola Sarkozy.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ σχολιάζει στο κύριο άρθρο της: «η αδυναμία των
ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και των οργάνων της Ε.Ε., να συμφωνήσουν στον
τρόπο αντιμετώπισης του ελληνικού χρέους, αποτυπώνεται στην άρον άρον
σύγκληση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης σήμερα στις Βρυξέλλες (…)
παρά την πρόσφατη ‘σύσταση’ του προέδρου Obama προς την καγκελάριο
Merkel, να μην αφεθεί το ελληνικό πρόβλημα να εξελιχθεί σε πληγή για την
παγκόσμια οικονομία, φαίνεται ότι τίποτα δεν είναι πια δεδομένο, λόγω των
αντικρουόμενων συμφερόντων στην ευρωζώνη. Φυσικά η κατάσταση αυτή δεν

1

Εφημερίδες που
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ..

14 Ιουνίου 2011

διερευνήθηκαν

σήμερα:

ΝΕΑ,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ,

ΕΘΝΟΣ,

μπορεί να παραταθεί για πολύ, καθώς υπάρχει σε εκκρεμότητα η πέμπτη δόση του
δανείου της τρόικας προς την Ελλάδα».

Σημεία

Τα ΝΕΑ εκτιμούν στο κύριο άρθρο τους ότι θα χρειαστεί μια περίοδος αναμονής
για να κριθεί αν πράγματι θα υπάρξουν αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση,
από τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, μετά τη νέα επικράτηση του Tayyip
Erdoğan: «ορισμένα στοιχεία της νέας πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία
άρχισαν κιόλας να αναδύονται και δημιουργούν θετικά δεδομένα, αλλά οδηγούν
και σε επιφυλάξεις. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι η πολιτική κατάσταση στην
Άγκυρα αποκτά σταθερά χαρακτηριστικά για μεγάλο διάστημα (…) το δεύτερο
στοιχείο αφορά το ενδεχόμενο η νέα φάση της διακυβέρνησης Erdoğan να
επηρεάσει τις βασικές κατευθύνσεις της τουρκικής πολιτικής σε ζητήματα υψηλού
ενδιαφέροντος. Ανάμεσά τους είναι το Κουρδικό, οι συνταγματικές μεταβολές, η
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας κ.λπ. (…) το τρίτο στοιχείο που χρήζει προσεκτικής
ανάλυσης είναι ο συνδυασμός της επικράτησης Erdoğan µε τις εξελίξεις στον κύκλο
της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης. Οι εξελίξεις και οι μεταβολές που θα υπάρξουν –
ή δεν θα υπάρξουν – σε αυτά τα τρία πεδία θα επηρεάσουν αναλόγως το κλίμα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι θετικό ότι η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τα
πράγματα µε ψυχραιμία και διάθεση επιμονής στην ίδια σταθερή πολιτική των
τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων».

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

Κοινή Ανακοίνωση Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά πληροφορίες περί οριζόντιων μειώσεων 40% στις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων, που επικαλούνται ως πηγή την ΑΔΕΔΥ:

Πληροφορίες που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για οριζόντιες περικοπές αποδοχών έως 40% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με την εφαρμογή του Νέου Μισθολογίου, αναφέροντας ως πηγή εκτιμήσεις της ΑΔΕΔΥ. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σχεδιασμός στο πλαίσιο του Νέου Μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων και ότι αντίστοιχες εκτιμήσεις στερούνται επαφής με την πραγματικότητα. Ο σχεδιασμός του Νέου Μισθολογίου αφορά στην άρση αδικιών μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων που εκτελούν ίδιες εργασίες και διαθέτουν τα ίδια προσόντα, προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα στο Δημόσιο η αρχή της ίσης αμοιβής για δουλειά ίσης αξίας.

 

νέο σχέδιο επενδύσεων ύψους 30 δις προς την Ελλάδα απο Αμερικανούς επιχειρηματίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο επόμενο διάστημα με την προτροπή του προέδρου Ομπάμα καθώς σε περίπτωση αποτυχίας τους εγγυάται την επιστροφή των χρημάτων τους το Αμερικανικό Δημόσιο.

η κεφαλαιοποίηση λοιπόν του κοσμοπολίτη Παπανδρέου και η αξιοποίηση της ιδιότητάς του στην προεδρία της Σοσιαλιστικού Διεθνής αποτελούν εγγύηση στο αδιέξοδο για λύσεις ευμερίας της χώρας αρκεί να μην διαταραχθούν οι εξωτερικές μας σχέσεις και τα ανοιχτά μέτωπα της εξωτερικής μας πολιτικής.

 

με το κράτος οι υποχρεώσεις εταιρειών που χρωστούν στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

χθές στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεαπόλεως Συκεών Θεσ/νίκης Ευρωπαικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη και βελτίωση των σχολείων της περιοχής.

 

20 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Π. Μελά Θεσ/νίκης.

 
Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011
Γιώργος Παπανδρέου: Χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δόθηκαν


Μιλώντας την Τετάρτη 8 Ιουνίου στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου δεν άφησε κανένα περιθώριο στην αναποφασιστικότητα, στην αμφιθυμία, στην εύκολη αλλά επικίνδυνη συκοφαντία. Κανένας σωτήρας, καμία μαγική συνταγή δεν θα φέρει τις αλλαγές, διακήρυξε προς κάθε κατεύθυνση ενώ υπεραμύνθηκε του δημοκρατικού μονόδρομου, των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού. «Τις αλλαγές», είπε, «δε θα τις φέρει η κατάργηση της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή η κατάλυση της δημοκρατίας. Εμείς πρέπει να είμαστε οι καταλύτες αυτών των μεγάλων αλλαγών.» «Πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας στον μηδενισμό και στο λαϊκισμό.» είπε μιλώντας στον ίδιο τόνο ο γραμματέας του Ε.Σ. του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Καρχιμάκης. Δείτε αναλυτικά.

Πέσαμε πράγματι έξω; Η αλήθεια για τους στόχους και τα αποτελέσματα

Λέγεται ότι «πέσαμε έξω» 6,4 δισ. Ποια είναι η αλήθεια όμως; Ποιοι είναι οι λόγοι που χρειάζεται 6,4 δισ. ευρώ πρόσθετη παρέμβαση το 2011; Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε μικρότερη απόκλιση από τους στόχους και μάλιστα στις πιο δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε ποτέ κυβέρνηση. Μειώθηκε, άραγε, το έλλειμμα αποκλειστικά χάρη στα επώδυνα μέτρα; Βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, «εξορθολογισμός» και «αυτονόητα» που εδώ και δεκαετίες καθυστερούσαν συνέβαλαν πάνω από το μισό στη μείωση του ελλείμματος ενώ αυξήθηκαν, ταυτόχρονα, τα έσοδα που οφείλονται στο κυνήγι της φοροδιαφυγής, στην αύξηση της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων, ακόμη και στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών! Δείτε συγκριτικό πίνακα προϋπολογισμών 2004-2009 και ενημερωθείτε αναλυτικά.

Συνήγορος του Μέλους και του Φίλου του ΠΑΣΟΚ: Ετήσια Έκθεση σε κρίσιμη συγκυρία

Κάθε χρόνο ο Συνήγορος του Μέλους και του Φίλου του ΠΑΣΟΚ συντάσσει την ετήσια Έκθεσή του, στην οποία αποτυπώνει τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα μιας πολιτικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας δοκιμάστηκαν στην πράξη οι συμμετοχικές διαδικασίες στις Οργανώσεις και τη λειτουργία του Κινήματος. Η παρουσίαση αυτή δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη αν δεν αναφέραμε αυτά που δεν προχώρησαν όσο θα επιθυμούσαμε αλλά και τις παραλείψεις και τα λάθη μας. Η Συνήγορος του Μέλους και του Φίλου Μαρία Αρσένη θέτει το πλαίσιο της φετινής Έκθεσης, σε μια συγκυρία κρίσιμη και σημαντική για το ΠΑΣΟΚ, τα μέλη και τους φίλους του. Διαβάστε την επιστολή της Συνηγόρου και την Έκθεση.
Τουρισμός, πολιτισμός: Αναιρώντας την εικόνα της χρεοκοπίας

Ελλάδα ίσον πολιτισμός ίσον τουρισμός: η σύζευξη προκύπτει αυθόρμητα στο άκουσμα, τι γίνεται όμως στην πράξη; Στον καιρό της πιο βαθιάς κρίσης, που δεν αφήνει τον πολιτισμό μας αλώβητο και με διαθέσιμο ένα «φροντισμένο και σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο», η Ελλάδα «καλείται να αναβαθμίσει και να επαναπροωθήσει με τον πλέον διεισδυτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας όρους σύγχρονης οικονομίας, τα πολιτιστικά της πλεονεκτήματα». «Η σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό αποτελεί ό,τι τις τελευταίες δεκαετίες ονομάζουμε και κατ’ ευφημισμόν βαριά βιομηχανία της χώρας, δίχως ωστόσο να αποδεικνύουμε έστω και σε επίπεδο προθέσεων ότι αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες ή αναδεικνύουμε εφάμιλλα το πολιτιστικό προφίλ που διαθέτουμε» υποστηρίζει σε σχετική μελέτη του, που δημοσιεύτηκε με ευθύνη του ΙΣΤΑΜΕ-Α. Παπανδρέου ο Παναγιώτης Δούρος, συνεργάτης του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και του ΙΣΤΑΜΕ-Α. Παπανδρέου, ειδικός σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και τεχνών. Διαβάστε τη μελέτη.
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΗΣ 5-7

10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                                        TΗΛ.: 210-3332551/2

FAX: 210-3332559

e-mail : press@minfin.gr

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής:

Κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου, στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2012-2015

9 Ιουνίου 2011

Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα

Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011;

Γ. Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Δ. Το Πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας

Ε. Οι διαρθρωτικές αλλαγές για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη

Α. Η πορεία μας μέχρι σήμερα: Μύθοι και πραγματικότητα

 

Η πορεία μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών της Ελληνικής κοινωνίας, των πολιτών και της Κυβέρνησης θα πρέπει να αξιολογούνται πάντα ως συνάρτηση του μεγέθους και του πλήθους των προβλημάτων που επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε από τον Οκτώβριο του 2009.

Οι εύκολες αιτιάσεις και κριτικές, αλλά και η διαρκής επίθεση ενάντια στην αξιοπιστία της Κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος ως προς το εάν γνώριζε ή όχι τα μεγέθη, εάν έκανε τις καλύτερες προβλέψεις ή όχι, εάν χειρίστηκε με καθυστέρηση ή όχι τα προβλήματα, όσο και αν μπορούν να αιτιολογηθούν εκ των υστέρων, αγνοούν μεταβλητές όπως την αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, την αστάθεια στις αγορές, τις παλινδρομήσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής και σίγουρα την αναπόφευκτη αλλά αδύνατο να προβλεφθεί στο ακέραιο αντίδραση όλων των διεθνών θεσμών στο πρόβλημα αξιοπιστίας των στατιστικών και των πολιτικών.

Η προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και την χώρα ήταν η αποφυγή της χρεοκοπίας και η διασφάλιση με τους καλύτερους δυνατούς όρους της χρηματοδότησης του κράτους. Αυτό προϋπέθετε μια αποφασιστική προσπάθεια συγκράτησης των ελλειμμάτων.

Γιατί χάσαμε την πρόσβασή μας στις αγορές; Γιατί το μέγεθος του ελλείμματος και του χρέους δημιούργησαν συνθήκες μη βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, άρα υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας, άρα αποτροπή των επενδυτών να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Γιατί μπορούσαμε να δανειζόμαστε πριν; Γιατί οι αγορές δεν γνώριζαν το μέγεθος του προβλήματός μας. Και το μέγεθος του δικού μας προβλήματος ήταν τόσο μεγάλο που δεν ήταν δυνατό να συνεχίζει να κρύβεται πρώτα από όλα από τους πολίτες και από όλους τους υπόλοιπους.Οι επενδυτές παρακολουθούν τα μεγέθη που παρουσιάζει κάθε οικονομία και με βάση αυτά λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Η Ελλάδα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 απέκρυπτε το μέγεθος του προβλήματος. Ο Προϋπολογισμός του 2009 προέβλεπε έλλειμμα 2% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις 2 Οκτωβρίου έστειλε στοιχεία που έλεγαν ότι το έλλειμμα θα ήταν 6% του ΑΕΠ και τελικά το έλλειμμα που παραλάβαμε ήταν 15,4% του ΑΕΠ. Ακόμη και αυτό το έλλειμμα αποκαλύφθηκε σταδιακά (12,5% στην αρχή, 13,7% έως την άνοιξη και τελικά με την τελευταία αναθέωρηση κατέληξε στο δυσθεώρητο μέγεθος του 15,4% ή πάνω από 36 δις ευρώ).

Τι θα σήμαινε η διακοπή της χρηματοδότησης της Ελλάδας;τα ελλείμματα δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια κατάσταση όπου ξοδεύεις περισσότερα από όσα κερδίζεις. Όμως οι δαπάνες που ξεπερνούν τα έσοδα σημαίνουν υπαρκτές υποχρεώσεις για το δημόσιο. Περιλαμβάνουν μισθούς, συντάξεις, λειτουργικές δαπάνες, επενδυτικές δαπάνες, προμήθειες. Σε όλα αυτά υπάρχει και σπατάλη, και κακοδιαχείριση, και παροχές που ξεπερνούν τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει το σύστημα. Όμως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτές οι δαπάνες ήταν υποχρεώσεις που είχε αναλάβει το δημόσιο. Άρα η αδυναμία χρηματοδότησης του ελλείμματος θα σήμαινε και στάση πληρωμών.

Η μόνιμη διακοπή της χρηματοδότησης θα σήμαινε τεράστιο βάρος και απώλεια ευημερίας που θα έπληττε κυρίως τους αδύναμους και τελικά μεγάλη φτώχεια.

Αυτή η κατάσταση θα μας οδηγούσε είτε στην περιθωριοποίηση και σε μια ύφεση δεκαετιών είτε σε κάποιο αναγκαστικό μηχανισμό στήριξης. Και στις δύο περιπτώσεις ο Ελληνικός λαός θα έπρεπε να υποστεί πολύ μεγαλύτερες θυσίες από αυτές που ζητούνται σήμερα και πιο μόνιμου χαρακτήρα από αυτά που πρέπει να γίνουν σήμερα.

Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να βρεθούν χρήματα; Και βέβαια υπήρχε. Μέσα από ένα πρόγραμμα ομαλής προσαρμογής κατά το οποίο θα γινόντουσαν όλες εκείνες οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα οδηγούσαν να εντοπίσουμε τις πηγές της σπατάλης, να πατάξουμε σταδιακά τη φοροδιαφυγή, να μειώσουμε ανώδυνα και σταδιακά το μέγεθος του δημοσίου, να δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται να αποδώσουν διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Μόνο που όλα αυτά απαιτούν περισσότερο χρόνο από όσο ήταν διατεθειμένες να δώσουν οι αγορές. Απαιτούσαν περισσότερη αξιοπιστία για την χώρα από αυτή που παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Απαιτούσαν πολύ πιο ώριμους θεσμούς στήριξης στην Ευρωζώνη από αυτούς που υπήρχαν μέχρι το 2010. Απαιτούσαν πολύ πιο αποτελεσματική και ευέλικτη δημόσια διοίκηση. Άρα οι αποφάσεις που χρειάστηκαν να παρθούν για την χώρα δεν ήταν αποτέλεσμα αντιλήψεων ή κακών διαπραγματεύσεων. Ήταν το αποτέλεσμα που όριζε και ορίζει η ανάγκη διάσωσης και στήριξης της χώρας. Η ανάγκη για τη συνέχεια της λειτουργίας του κράτους. Ο μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας έδωσε δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του κράτους, αλλά έδωσε και τον χρόνο παράλληλα με την επώδυνη προσαρμογή που επέβαλλε να γίνουν και μεγάλες τομές και αλλαγές στο κράτος.

Η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτε λάθος; Κανένας ποτέ δεν είπε ότι δεν έχουν υπάρξει αστοχίες. Και οι δράσεις πρέπει να κρίνονται από τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τους στόχους που θέτει κάθε Κυβέρνηση για την χώρα.

Στους 20 μήνες που έχουν περάσει η Κυβέρνηση αυτή μετράει και αποτελέσματα και επίτευξη μεγάλων στόχων.

 • Πρώτον, παραμένουμε όρθιοι, και μπορούμε να συζητάμε για το μέλλον, να βλέπουμε που θα μας οδηγήσει. Αν είχαμε αποτύχει, θα είχαμε χρεοκοπήσει από πέρσι το Μάιο και όλα θα είχαν τελειώσει. Όχι μόνο στήσαμε από το μηδέν ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για την Ελλάδα που μας εξασφάλισε 110 δισ. για να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος και να πληρώνονται μισθοί και συντάξεις, αλλά και ο ίδιος ο Μηχανισμός Στήριξης έσωσε από την άβυσσο και την Ιρλανδία, και την Πορτογαλία, και το ίδιο του το ευρώ.
 • Δεύτερον, περάσαμε όλα τα τεστ μέχρι τώρα. Αν είχαμε αποτύχει δεν θα μας είχε καταβληθεί ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη δόση από τον Μηχανισμό Στήριξης. Κάθε φορά η αξιολόγηση ήταν θετική. Και αυτό θα γίνει και στη συνέχεια. Μαζί με τα πρώτα αποτελέσματα ήρθε και μείωση των τόκων του δανείου του μηχανισμού κατά μία ποσοστίαια μονάδα, και μαζί η επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.
 • Τρίτον, παρά τις δυσκολίες, καμία άλλη κυβέρνηση δεν έκανε όσα κάναμε εμείς σε ενάμιση χρόνο. Αν είναι αποτυχία, μέσα σε ένα χρόνο, να έχεις κάνει ριζοσπαστικές παρεμβάσεις σε: ασφαλιστικό, αυτοδιοίκηση, προσλήψεις και προαγωγές στο δημόσιο, έλεγχο κρατικών δαπανών, φορολογικό σύστημα, πρόοδο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, παρακολούθηση, λογοδοσία και διαφάνεια στις δαπάνες και τα έσοδα του δημοσίου, «κλειστά επαγγέλματα», πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, νέο σχολείο, ίδρυση επιχειρήσεων και στις αποζημιώσεις των αγροτών για να έρχονται στην ώρα τους, για να απαριθμήσουμε μόνο μερικά, τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους. Και μάλιστα, όλα αυτά έγιναν μέσα στις δυσκολότερες συνθήκες που αντιμετώπισε ποτέ κυβέρνηση.
 • Τέταρτον, η μείωση του ελλείμματος που επιτύχαμε είναι μοναδική. Αν είχαμε αποτύχει, δεν θα μιλούσαν οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, αναφερόμενοι στη μείωση του ελλείμματος κατά 5% και του πρωτογενούς ελλείμματος κατά 7,5% το 2010, για «τεράστια μείωση ελλείμματος, καμία χώρα του ΟΟΣΑ δεν έχει μειώσει κατά τα τελευταία 25 χρόνια το έλλειμμά της τόσο πολύ μέσα σε ένα χρόνο». Ακόμη σημαντικότερο: είναι μια βιώσιμη μείωση του ελλείμματος που βασίζεται κατά 2/3 στη μείωση των δαπανών και κατά 1/3 στην αύξηση των εσόδων.
 • Πέμπτον, τα πρώτα σήματα ανάκαμψης. Αν είχαμε αποτύχει, δεν θα είχαμε έστω μικρό θετικό ρυθμό ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2011.
 • Έκτον, οι εξαγωγές και ο τουρισμός. Aν είχαμε αποτύχει, δεν θα είχαμε αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών για 6 συνεχόμενους μήνες από τον Οκτώβριο του 2010. Και δεν θα είχαμε θετικές προοπτικές στον τουρισμό μας για το 2011.
 • Και έβδομον, η κριτική που μας ασκείται από το εξωτερικό δεν είναι ότι «απέτυχε η Ελλάδα», αλλά «κάνατε πολλά, πρέπει να κάνετε και τα υπόλοιπα που δεσμευτήκατε - μην καθυστερείτε». ‘Αλλο λοιπόν το «κάνατε πολλά, πρέπει να επιταχύνετε», άλλο το «αποτύχατε». Το δεύτερο δεν το λέει κανένας, εκτός από εκείνους που έχουν επενδύσει στην αποτυχία μας.

Λύσαμε τα προβλήματά μας; Προφανώς όχι και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε ένα χρόνο. Το έλλειμμα μειώθηκε αλλά παραμένει πολύ μεγάλο (24 δισ. το 2010, στοχεύουμε σε 17 δισ. το 2011). Όσο υπάρχει έλλειμμα και ειδικά πρωτογενές έλλειμμα θα αυξάνεται το χρέος, άρα θα έχουμε υψηλές ανάγκες χρηματοδότησης και άρα μεγάλη εξάρτηση από τον δανεισμό. Για να βγούμε από την ανάγκη του δανεισμού πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματά μας. Και για να μειώσουμε τα ελλείμματά μας πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Χωρίς προκαταλήψεις, βλέποντας κατάματα το πρόβλημα, τις μικρές εστίες που το τροφοδοτούν και δίνοντας λύσεις.

Κάποιοι λένε ότι η δημοσιονομική επιτυχία του 2010 βασίζεται στα επώδυνα μέτρα που όμως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Συγκεκριμένα, η πραγματική αποτελεσματικότητα των μέτρων που λάβαμε για την διάσωση της χώρας το 2010 ξεπέρασε τα 14 δισ. ευρώ. Από αυτά 1 δισεκατομμύριο απορροφήθηκε από τους τόκους και 1 δισ. ευρώ από την μείωση στους άμεσους φόρους ως αποτέλεσμα της ύφεσης. Η συνολική μείωση του ελλείμματος ήταν 12 δισ. ευρώ ή 5% ΑΕΠ, η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί ποτέ στην χώρα και σε χώρα της Ευρωζώνης.

 

 

 

 

 

 

 

% ΑΕΠ

δισ. Ευρώ

Μείωση ελλείμματος 2010-2009

5

12

Πρωτογενείς δαπάνες

3.7

9

Μισθολογική δαπάνη και συντάξεις

1.2

2,8

Μείωση εξοπλιστικών δαπανών

0.9

2

Καταναλωτικές και λειτουργικές

0.7

2

ΠΔΕ (πάγιες επενδύσεις και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις)

0.4

1

Κοινωνικές μεταβιβάσεις

0.2

0,4

Άλλες δαπάνες (αποσβέσεις κ.λπ.)

0.3

0,8

Σύνολο εσόδων

1.8

4

Έμμεσοι φόροι

1.3

3

Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (κυρίως ΕΕ)

0.6

1

Ασφαλιστικές εισφορές

0.4

1

Άμεσοι φόροι

-0.5

-1

Τόκοι

-0.5

-1

 

Το 2010 πετύχαμε μια πρωτοφανή μείωση στην ενδιάμεση κατανάλωση του δημοσίου (δηλ. κυρίως στις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες), που μειώθηκε κατά 4 δισ. ευρώ, από αυτά τα 2 δισ. είναι καθαρή μείωση της σπατάλης και περίπου 2 δισ. ευρώ αφορά στη μείωση των δαπανών για εξοπλιστικά. Περίπου 3 δισ. ευρώ ήταν η μείωση της μισθολογικής δαπάνης, ως συνδυασμένο αποτέλεσμα της μείωσης περισσότερο από 80.000 του αριθμού των αμειβόμενων από το δημόσιο, αλλά και των μέτρων για τη συγκράτηση του μισθολογικού κόστους. Η μείωση των επενδύσεων ήταν λιγότερο από 500 εκ., όπως και η μείωση των κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Παρά τις μειώσεις δαπανών τα έσοδα αυξήθηκαν περίπου 4 δισ. ευρώ. Από αυτά περίπου 2,5 δισ. ευρώ ήρθαν από την αύξηση των έμμεσων φόρων, παρά την πτώση του τζίρου ως αποτέλεσμα και της αύξησης των συντελεστών ειδικά του ΦΠΑ και των ΕΦΚ από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά και ως αποτέλεσμα της φορολογικής συμμόρφωσης. Παράλληλα αυξήθηκαν τα έσοδα από ΕΕ κατά 1 δισ. λόγω της αύξησης της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων που αντανακλώνται στην αύξηση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων και τέλος παρά την ύφεση υπήρξε αύξηση και στις ασφαλιστικές εισφορές.

Η λύση εξαρτάται μόνο από εμάς; Σίγουρα όχι μόνο από εμάς. Οι διεθνείς εξελίξεις αναπόφευκτα επηρεάζουν το μέλλον μας ειδικά όσο έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη από την εξωτερική χρηματοδότηση. Γι αυτό και η προσπάθεια της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο εσωτερική. Γι αυτό και δίνουμε τεράστιες μάχες για να ενισχύσουμε την παρουσία μας στις διεθνείς εξελίξεις. Το μόνο μας όπλο για να σταθούμε σε αυτές είναι το τι κάνουμε για να βάλουμε σε τάξη το σπίτι μας, αλλά και ο διπλωματικός αγώνας που δίνει ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση. Δεν είναι όμως η λύση μόνο στα δικά μας χέρια.

Γιατί υπάρχει δυσκολία δανεισμού μας από τις αγορές το 2012, όπως προέβλεπε το Πρόγραμμα; Η διαφαινόμενη αδυναμία για έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές το 2012 προς αναζήτηση χρημάτων για αναχρηματοδότηση του χρέους της, όπως προβλέπει το Πρόγραμμα, έχει ελάχιστη σχέση με το τι κάναμε ή δεν κάναμε εμείς. Κανείς δεν λέει αν είχαμε μειώσει περισσότερο από 5% και είχαμε κάνει μια μεταρρύθμιση παραπάνω, ότι τότε τα spreads σήμερα θα ήταν πολύ χαμηλότερα. Εμείς γι’ αυτό δουλεύουμε, εμείς αυτό θέλουμε, να ανοίξουν οι αγορές το 2012, αλλά κανείς δεν μπορεί να το προεξοφλήσει.

 • Το ζήτημα έχει να κάνει με τη διεθνή και ευρωπαϊκή αστάθεια.
 • Ø Πέρσι τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, τα ελληνικά spreads δανεισμού είχαν αποκλιμακωθεί σε μεγάλο βαθμό. Τότε όμως ξεκίνησε η συζήτηση στην Ευρώπη (Deauville) για τη συμμετοχή ιδιωτών σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης χρέους στην Ε.Ε. μετά το 2013. Ένας ιδιώτης επενδυτής, αυτή τη στιγμή, αν θεωρεί ότι εξαιτίας της Ελλάδας, μετά το 2013, μπορεί να χάσει χρήματα, δεν έχει κανένα κίνητρο, αυτή τη στιγμή, να αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Γι’ αυτό και τα spreads εκτοξεύτηκαν και πάλι προς τα πάνω, για αυτό και δεν φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να ανοίγουν οι αγορές.
 • Ø Η αναταραχή μεγεθύνθηκε με την ένταξη της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας στον Μηχανισμό Στήριξης. Όπως είχαμε προβλέψει, χωρίς ριζικές αποφάσεις, το πρόβλημα της Ελλάδας θα ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας και θα γινόταν ευρωπαϊκό.
 • Ø Η εικόνα της αστάθειας συμπληρώνεται από τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δηλώσει καθαρά ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του, δεν μπορεί να εκταμιεύσει για την Ελλάδα την επόμενη δόση, αν δεν συντρέχουν δυο συνθήκες: πρώτον, να έχει μια έκθεση που να δείχνει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και δεύτερον, η Ελλάδα να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες. Αν, λοιπόν, οι Ευρωπαίοι δεν δεσμευτούν ότι, το 2012, αν χρειαστεί, θα βάλουν λεφτά για την Ελλάδα, να δεσμευτούν όμως συγκεκριμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να πληρώσει.

Η προσπάθεια που κάνουμε σήμερα διεκδικούμε να οδηγήσει και σε διασφάλιση της χρηματοδότησης μέχρι να σταθούμε με βιώσιμο τρόπο στα πόδια μας. Θα χρειαστούν θυσίες, όμως μην ξεχνάμε ότι μας δανειοδοτούν αυτή τη στιγμή φορολογούμενοι πολίτες από άλλες χώρες.

 

 

 

 

 


Β. Γιατί 6,4 δισ. Ευρώ πρόσθετη προσπάθεια το 2011;

 

1. Η ανάγκη αξιοπιστίας του Προϋπολογισμού

Εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο και δυσκολότερο πρόγραμμα προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών που έχει γίνει ποτέ στην χώρα και στην αφετηρία μας όχι απλώς δεν γνωρίζαμε το πλήρες μέγεθος του προβλήματος, αλλά δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός εντοπισμού του. Η «απογραφή» του 2004 όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα των Ελληνικών στατιστικών, αλλά δημιούργησε ακόμη περισσότερη ανασφάλεια και αδιαφάνεια στο σύστημα παρακολούθησης της δημόσιας δαπάνης, δηλαδή της διάθεσης των χρημάτων του φορολογούμενου.

Η κατάσταση αυτή αλλάζει ριζικά. Δεν έχει τελειοποιηθεί η ενοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του κράτους και του υπολοίπου δημόσιου τομέα, αλλά για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να δίνουμε λογαριασμό κάθε μήνα, να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την πορεία της χώρας σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, Ασφαλιστικών Ταμείων και ΟΤΑ έχοντας καλύψει το σύνολο σχεδόν της δημόσιας δαπάνης.

Για πρώτη φορά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αξιολογείται η πορεία ενός Προϋπολογισμού. Μέχρι πριν λίγο καιρό το έλλειμμα το μαθαίναμε μήνες ή χρόνια μετά το κλείσιμο του έτους.

Έτσι, συνέβη και με το έλλειμμα του 2009. Όταν ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2009, το έλλειμμα προβλεπόταν στο 2% του ΑΕΠ, παραμονές εκλογών του 2009 στο 6%, όταν συντάχθηκε το Μνημόνιο σε 13,7%. Αυτό κατέληξε μετά από αναθεώρηση της Eurostat να είναι 15,4%. Αυτό επηρέασε και το έλλειμμα του 2010.

Η σύνταξη του Προϋπολογισμού του 2011 προέβλεπε έλλειμμα για το 2010 9,4% και έκλεισε σε 10,5% λόγω της υψηλότερης αφετηρίας αλλά και εξαιτίας των μακροοικονομικών συνθηκών που στο τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν αρκετά χειρότερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν αναπόφευκτα και την πορεία των μεγεθών του 2011, ειδικά τα έσοδα του πρώτου τριμήνου.

Άρα η αναπροσαρμογή της προσπάθειας για το 2011 – και μάλιστα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας – είναι όχι απλώς απαραίτητη αλλά και ένδειξη σοβαρής και υπεύθυνης άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει την αξιοπιστία της χώρας και αυτό κάνει συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα και εξελίξεις.

Στο διάστημα αυτό, ξεκίνησαν παράλληλα σοβαρές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της διαχείρισης των δημοσίων χρημάτων:

 • Για πρώτη φορά ο κρατικός Προϋπολογισμός, η εκτέλεση των Προϋπολογισμών και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από όλους τους φορείς του δημοσίου, παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση.
 • Για πρώτη φορά υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση και καθημερινή παρακολούθηση των δαπανών όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ενώ αντίστοιχα συστήματα έχουν υλοποιηθεί σε νοσοκομεία, δήμους και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Για πρώτη φορά παρακολουθείται και δημοσιοποιείται σε καθημερινή βάση το έργο των ΔΟΥ ως προς τα έσοδα που συγκεντρώνουν και τους ελέγχους που διενεργούν.
 • Για πρώτη φορά υπάρχει συνεχής προσαρμογή των προβλέψεων σε σχέση με τις μακροοικονομικές συνθήκες.

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου όλοι οι παραπάνω παράγοντες λαμβάνονται υπόψη και επανεκτιμήθηκαν οι προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών του 2011.

 

2. Συγκεκριμένα, οι λόγοι για διορθωτικές αποφάσεις

Επειδή έχουμε καταφέρει τέτοια βελτίωση στην παρακολούθηση των οικονομικών του κράτους μπορούμε να δίνουμε και συγκεκριμένα στοιχεία για το τι οδήγησε στην ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις.

 

2.1. Γιατί το έλλειμμα του 2010ήταν μεγαλύτερο

Το έλλειμμα του 2010 έκλεισε σε 10,5% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης 9,4%.

 • Άρα, με υψηλότερο σημείο αφετηρίας το 10,5%, για να τηρήσουμε τον αρχικό στόχο για έλλειμμα 7,5% του ΑΕΠ το 2011, χρειάζεται μια πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια της τάξης του 1% του ΑΕΠ, δηλ. 2,5 δισ. ευρώ περίπου.

Γιατί όμως ξέφυγε το έλλειμμα του 2010;

 • Καταρχήν διότι η ύφεση το 2010 ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί αλλά κυρίως διότι η Eurostat αναθεώρησε σε 15,4% του ΑΕΠ το έλλειμμα του 2009 μετά την υπογραφή του μνημονίου. Με σημείο αφετηρίας σχεδόν 2 μονάδες του ΑΕΠ ψηλότερα, το έλλειμμα του 2010 έκλεισε τελικά μια μονάδα ψηλότερα, στο 10,5% αντί για 9,4%.

Γιατί όμως να διατηρήσουμε τον στόχο μείωσης του ελλείμματος το 2011 παρά τα πρόσθετα προβλήματα;

 • Γιατί, τη στιγμή που:
 • η αβεβαιότητα συνεχίζεται αμείωτη στην ευρωπαϊκή οικονομία,
 • εντάχθηκαν ήδη 3 χώρες της Ευρωζώνης στο μηχανισμό στήριξης,
 • αμφισβητείται από πολλούς –καλοπροαίρετους ή μη- η βιωσιμότητα του χρέους της χώρας μας,
 • για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν διαφαίνεται στην παρούσα φάση ότι η χώρα μας θα μπορέσει να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες το 2012 με κανονικό τρόπο (δηλαδή από τις αγορές),

έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη χώρα μας να δείξουμε ότι μειώνουμε κι άλλο με μεγάλη ταχύτητα το έλλειμμά μας, ώστε να διατηρήσουμε και το στόχο του να πάμε σε ισοσκελισμένο (πλην τόκων) Προϋπολογισμό (δηλ. σε πρωτογενές πλεόνασμα) το 2012, που θα είναι το πιο σαφές σήμα ότι η Ελλάδα έχει πια βιώσιμο χρέος.

Άρα, επίπτωση για το 2011 από την αναθεώρηση των ελλειμμάτων: περίπου 2,5 δισ. ευρώ

2.2. Γιατί η ύφεση είναι μεγαλύτερη

Η ύφεση είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτήν που προέβλεπε το πρόγραμμα τον περασμένο Μάιο (-4,5% αντί για -4%) και ειδικά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 έφτασε το -7,4%.

Αυτό επηρεάζει και το 2011, με αποτέλεσμα:

-           λιγότερα φορολογικά έσοδα

-           λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές

-           μεγαλύτερες δαπάνες για κοινωνικές παροχές πχ ΟΑΕΔ

Επίπτωση για το 2011 από τη μεγαλύτερη ύφεση: περίπου 1 δισ. ευρώ

 

2.3. Μείωση εσόδων από μέτρα που ανακούφισαν την οικονομία και τους πολίτες

Λήφθηκαν πρωτοβουλίες που ανακουφίζουν την οικονομία και τους πολίτες αλλά προκαλούν μείωση εσόδων που πρέπει να αντισταθμιστούν: Συγκεκριμένα:

 • 1.000 εκ. ευρώ από την εφαρμογή του συμψηφισμού οφειλών που δίνει παράλληλα ανάσα στην αγορά
 • 300 εκ. ευρώ από την πληρωμή του ΦΠΑ με δόσεις, που διευκολύνει παράλληλα την ρευστότητα στην αγορά
 • 400 εκ. μη προβλεφθείσα απώλεια από την μείωση του φόρου εισοδήματος λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας για εισοδήματα κάτω από 40.000 ευρώ.

 

Επίπτωση για το 2011 από πρωτοβουλίες μείωσης φορολογικών εσόδων: 1,7 δισ. ευρώ

 

2.4. Επανεκτίμηση αποδόσεων μέτρων που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του 2011

Επανεκτιμήθηκε η απόδοση διαφόρων μέτρων που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό του 2011.

Συγκεκριμένα προβλέπονται περίπου 2 δισ. ευρώ μειωμένα έσοδα ως εξής:

 • 200 εκ. ευρώ από τα δικαιώματα τυχερών παιχνιδιών,
 • 150 εκ. από την μη αύξηση των αντικειμενικών αξιών (για να μην πληγεί περισσότερο η οικοδομή),
 • 100 εκ. από την μη διεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ (άρα μη επιβολή νέας αύξησης) στις αρχές του 2011,
 • 770 εκ. από το γεγονός ότι έσοδα από παραχωρήσεις (αδειών τηλεπικοινωνιών, του ΔΑΑ και του ΟΠΑΠ) δεν μπορούν να καταγραφούν λογιστικά στα έσοδα του 2011
 • 200 εκ. από τη μη εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών στα καύσιμα,
 • 500 εκ. από διάφορα άλλα μέτρα (εξοικονομήσεις από τους ΟΤΑ, κλπ, …)

Ταυτόχρονα προβλέπονται 800 εκ. ευρώ περισσότερα έσοδα από μέτρα που απέδωσαν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, όπως:

 • 300 εκ. από την τακτοποίηση ημι-υπαίθριων,
 • 300 εκ. από την εθελούσια επίλυση φορολογικών διαφορών,
 • 200 εκ. από άλλα μικρότερα μέτρα

 

Επίπτωση για το 2011 από επανεκτίμηση αποδόσεων μέτρων: 1,2 δισ. ευρώ

ΣΥΝΟΨΗ

Επίπτωση από την αναθεώρηση των ελλειμμάτων

2,5 δισ.

Επίπτωση από τη μεγαλύτερη ύφεση

1 δισ.

Πρωτοβουλίες μείωσης φορολογικών εσόδων

1,7 δισ.

Επανεκτίμηση αποδόσεων μέτρων: ευρώ

1,2 δισ.

ΣΥΝΟΛΟ

6,4 δισ.

 

3. Η διαχρονική αξιοπιστία των προϋπολογισμών

 

Μέγεθος

2005

2006

2007

2008

2009

Αρχική πρόβλεψη ελλείμματος (προϋπολογισμός, % ΑΕΠ)

2,8

2,6

2,4

1,6

2

Τελικό έλλειμμα (Eurostat, % ΑΕΠ)

5,2

5,7

6,4

9,8

15,4

Απόκλιση (% ΑΕΠ)

2,4

3,1

4

8,2

13,4

ΑΕΠ (δισ. Ευρώ)

194,8

211,3

227,1

236,9

235,0

Απόκλιση (δισ. Ευρώ)

4,7

6,6

9,1

19,4

31

 

 

Με άλλα λόγια, οι Προϋπολογισμοί του 2007, 2008 και 2009 έπεσαν έξω κατά 9,1 δισ, 19,4 δισ. και 31,5 δισ. αντίστοιχα. Σημειωνόταν μέση ετήσια απόκλιση κατά 8,5 μονάδες του ΑΕΠ.

Την πραγματικότητα αυτή τη μαθαίναμε μετά από μήνες ή χρόνια, γεγονός που από μόνο του εξηγεί και το γιατί η χώρα μας έφτασε σε τέτοιο δημοσιονομικό αδιέξοδο και βίωσε τέτοια κρίση αξιοπιστίας.

Η απόκλιση στον προϋπολογισμό του 2010 είναι συγκριτικά πολύ μικρότερη, αν αναλογιστεί κανείς και το μέγεθος της αβεβαιότητας και τις εξελίξεις στο έτος αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι επιτακτική ανάγκη για την χώρα – την αξιοπιστία της και τη συνέχιση της χρηματοδότησής της – να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα κατά την πορεία προκειμένου να τηρηθεί ο αρχικός στόχος.

 

 

 

4. Τι κάναμε και τι πετύχαμε για τη φοροδιαφυγή

Σε μια τόσο μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια είναι πολύ λογικό να ψάχνουν διάφοροι για αφορισμούς, γενικεύσεις και εύκολες απαντήσεις. Ως αποτέλεσμα το επιχείρημα της «μη πάταξης της φοροδιαφυγής» προσφέρει μια εύκολη απάντηση για πολλούς.

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης, η μεγαλύτερη πρόκληση της δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι όμως και ένα έργο που καμία χώρα δεν κατάφερε ποτέ να αντιμετωπίσει από την μία μέρα στην άλλη, ακόμη και σε περιόδους ανάπτυξης. Απαιτείται πολύς χρόνος γιατί το εγχείρημα στηρίζεται από τη μία στην αλλαγή φορολογικής νοοτροπίας του συνόλου των πολιτών και από την άλλη στην πλήρη και αποτελεσματική κρατικών δομών, που υπολειτουργούσαν για δεκαετίες.

Εμείς παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και τα τεράστια προβλήματα που βρήκαμε στο φορολογικό σύστημα, αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου και είσπραξης έχουμε καταφέρει τα πρώτα θετικά βήματα.

Πρώτον, το 2010 καταφέραμε παρά την ύφεση την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων στην ΕΕ. Το 2010 συνολικά τα δημόσια έσοδα αυξήθηκαν 1,8% του ΑΕΠ ή περίπου 5 δισ. ευρώ.

Δεύτερον, στα φορολογικά έσοδα όπως ήταν λογικό η ύφεση επηρέασε σημαντικά τα έσοδα και τις εισπράξεις από άμεσους φόρους τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων όμως τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν και αυτό είναι και αποτέλεσμα της ενίσχυσης φορολογικής συμμόρφωσης (ειδικά στο ΦΠΑ και στους άλλους έμμεσους φόρους). Η επίπτωση της συμμόρφωσης στα έσοδα από ΦΠΑ υπολογίζεται ως αύξηση 4,2% (η οποία δεν εξηγείται από την αύξηση των συντελεστών και την πορεία του τζίρου).

Τρίτον, για πρώτη φορά γίνεται μια οργανωμένη, συστηματική και πολύπλευρη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της φοροδιαφυγής στις πηγές του μέσα από στοχευμένους ελέγχους, διασταυρώσεις στοιχείων, σχέδια δράσης για συγκεκριμένους τομείς όπως η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας περιλαμβάνονται:

 • 1,6 δισ. ευρώ εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα
 • 500 εκ. ευρώ βεβαιώσεις και εισπράξεις παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ από την δράση του ΣΔΟΕ (έναντι 200 εκ. ευρώ το 2009)
 • 120 εκ. ευρώ βεβαιώσεις διαφυγόντων δασμών και φόρων από δράσεις ενάντια στο λαθρεμπόριο
 • 3,4 δισ. ευρώ βεβαιωμένα πρόστιμα από ελέγχους του ΣΔΟΕ (έναντι μόλις 1,2 δισ. το 2009).
 • Στα αποτελέσματα του ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται επίσης:
  • άνοιγμα 1875 λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών
  • 777 έλεγχοι σε γιατρούς και εντοπίστηκαν πάνω από 9,000 παραβάσεις (τα αντίστοιχα νούμερα του 2009 είναι 130 και 142)
  • πάνω από 18.000 έλεγχοι σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης
  • σφραγίστηκαν περίπου 29 χώροι (σε εφαρμογή νόμου που ισχύει από τον Οκτώβριο)
  • δεσμεύτηκαν 555 σκάφη δηλωθέντα ως επαγγελματικά με στόχο τη διακρίβωση της πραγματικής χρήσης τους
  • ελέχθηκαν δεκάδεςακίνητα που ανήκουν σε offshore και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 8,5 εκ. ευρώ
  • εντοπίστηκαν 1.208 πισίνες που δεν έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, για αυτές θα επιβληθεί ο αναλογούν φόρος και προσαυξήσεις. Από στοιχεία κατασκευαστών ελέγχονται επιπλέον 1.200 πισίνες για να εντοπισθεί εάν έχουν δηλωθεί. Και μόνο από αυτή τη δράση εθελοντικά δηλώθηκαν περίπου 5.000 επιπλέον ιδιωτικές πισίνες κολύμβησης στα αρχεία των φορολογικών αρχών και της ΓΓΠΣ (και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των τεκμηρίων δαπάνης)
  • Από το 2011 για πρώτη φορά παρακολουθείται συστηματικά το έργο ελέγχου στις ΔΟΥ. Μέχρι σήμερα περίπου 300 εκ. ευρώ έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί ως αποτέλεσμα των διασταυρώσεων που αποστέλλονται για έλεγχο στις ΔΟΥ. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δημοσιεύονται καθημερινά στο διαδίκτυο.
  • Για περισσότερους από 100 υπαλλήλους του φορολογικού μηχανισμού έχουν εφαρμοστεί πειθαρχικές ποινές έως και απόλυση.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικά από τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου εφαρμογής της πολιτικής μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής χωρίς να έχει προλάβει να υλοποιηθεί σχεδόν καμία από τις μεγάλες τομές που προωθούμε για την επιτάχυνση και την ενίσχυση των εισπράξεων.

 

Αυτά τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων κατά 5 δισ. ευρώ το 2010 σε συνθήκες ύφεσης δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα μιας Κυβέρνησης που αδιαφορεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Γνωρίζουμε ότι μένουν ακόμα να γίνουν πολλά. Είμαστε ακόμα στην αρχή.

 

 


Γ. Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής: Ο πρώτος πολυετής Προϋπολογισμός της χώρας

 

Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο συντάχθηκε από την Κυβέρνηση με τη συνεργασία όλων των Υπουργείων. Είναι υποχρέωση που απορρέει από τον Νόμο 3871/2010, που εμείς ψηφίσαμε και αποτελεί τη δική μας δέσμευση για τη συνέχιση του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας, την οριστική βιώσιμη επίλυση του δημοσιονομικού μας προβλήματος και τη σταδιακή ανάταξη και ανάπτυξη της οικονομίας μας, η οποία όμως θα στηρίζεται σε γερές βάσεις και αξιόπιστες πολιτικές.

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιλαμβάνει όλες τις προβλέψεις για την πορεία των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών και ορίζει τους στόχους και τις πολιτικές παρεμβάσεις που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξή τους.

Για πρώτη φορά στην χώρα ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός προγραμματισμός αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια και εξειδικεύεται σε παρεμβάσεις ύψους 28 δισ. ευρώ για την κάλυψη της πρόσθετης προσπάθειας που απαιτείται για το 2011 καθώς και για όλα τα χρόνια έως το 2015.

 

2011-2015

Περιγραφή παρέμβασης

εκ ευρώ

% ΑΕΠ

Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης

2,2

0.9%

Μειώσεις λειτουργικών δαπανών

1,2

0.5%

Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων

1,5

0.6%

Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1,5

0.6%

Μείωση του ύψους των αμυντικών δαπανών

1,2

0.5%

Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας

0,8

0.3%

Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

1,1

0.4%

Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών

4,2

1.7%

Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής

3,1

1.2%

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

3,5

1.4%

Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα

6,0

2.4%

Βελτίωση των αποτελεσμάτων ΟΤΑ

1,4

0.5%

Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ

0,5

0.2%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

28

11%

 

 

 

 

 

1. Μισθολογική δαπάνη

Η μισθολογική δαπάνη του δημοσίου το 2009 πλησίαζε τα 30 δισ. Ευρώ ή 13% του ΑΕΠ (έναντι 10%-11% που ίσχυε μέχρι το 2004). Στόχος της πολιτικής μας είναι η επαναφορά της στο μέσο όρο των προηγούμενων ετών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Για τη συγκράτηση της μισθολογικής δαπάνης ακολουθούμε δύο ειδών παρεμβάσεις:

 • Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της μείωσης του αριθμού των συμβασιούχων, η οποία συνεχίζεται έως το 2015 και της εφαρμογής σημαντικών περιορισμών στις προσλήψεις (πάγωμα προσλήψεων το 2010, εξαιρώντας τους τομείς της υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, κανόνας 1:10 στις προλήψεις το 2011 και 1:5 τα επόμενα χρόνια χωρίς καμία εξαίρεση). Μόνο με αυτή την πολιτική εκτιμάται ότι ο αριθμός των αμειβόμενων από το δημόσιο και χωρίς καμία απόλυση θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 150.000 άτομα σε σχέση με το 2010 (και περισσότερο από 230.000 άτομα αν συγκρίνουμε με το 2009). Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται, για πρώτη φορά ο θεσμός της εθελούσιας μερικής απασχόλησης και προσωρινής αποχώρησης, και για πρώτη φορά οι μετατάξεις θα γίνονται μέσα από αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ, εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα για περιορισμένες χρονικά μεταβατικές περιόδους μετ’ αποδοχών (εργασιακή εφεδρεία) πριν τη διαδικασία της μετάταξης.

 

 • Εξορθολογισμός του μισθολογίου του δημοσίου τομέα. Ήδη από το 2010 έχει υπάρξει σημαντική συγκράτηση του μισθολογικού κόστους μέσω της μείωσης ενός μεγάλου αριθμού επιδομάτων, ριζικής μείωσης στις αμειβόμενες επιτροπές, μείωση του υπερωριακού κόστους. Το 2011 συνεχίζεται στοχευμένα ο εξορθολογισμός στις πρόσθετες αμοιβές κυρίως με τη μείωση του υπερωριακού κόστους με την αύξηση των ωρών εργασίας από τις 37,5 ώρες στις 40 ώρες την εβδομάδα και τη μείωση των δαπανών για μετακινήσεις.

Από το 2011 ξεκινάει και η σταδιακή μετάβαση στο νέο ενιαίο μισθολόγιο που θα θεσπιστεί τον Ιούλιο. Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο:

 • μεγάλο μέρος των σημερινών επιδομάτων ενσωματώνονται στο βασικό μισθό, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τις συντάξιμες αποδοχές,
 • το μισθολόγιο του δημοσίου τομέα εναρμονίζεται με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα,
 • οι μισθοί συνδέονται με τους ρόλους και τις θέσεις των υπαλλήλων με αποτέλεσμα την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων που ασκούν τα ίδια καθήκοντα σε διαφορετικές υπηρεσίες, την εξομάλυνση προς τα πάνω σε μισθούς που σήμερα βρίσκονται σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα και προς τα κάτω σε αμοιβές που δεν δικαιολογούνται από την θέση και τα καθήκοντα.

2. Λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου

Οι λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (ενδιάμεση κατανάλωση Γενικής Κυβέρνησης) το 2009 ξεπέρασαν τα 17 δις. Ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ και ήταν 1,7% του ΑΕΠ μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Το 2010 καταφέραμε τη δραστική μείωσή τους κατά περίπου 4 δισ. Ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Στόχος είναι η διαμόρφωση της ενδιάμεσης κατανάλωσης της Γενικής Κυβέρνησης σε περίπου 5% του ΑΕΠ (επίπεδο που διατηρούν πολλές άλλες χώρες της Ευρωζώνης όπως η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Κύπρος, το Βέλγιο).

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής περιλαμβάνει παρεμβάσεις ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών στην κεντρική διοίκηση, τους ΟΚΑ, τους ΟΤΑ και άλλους φορείς του δημοσίου.

Για τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου για πρώτη φορά αξιολογήθηκαν οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού γραμμή-γραμμή, εντοπίστηκαν τομείς που είναι εφικτή η άμεση περικοπή δαπανών (ελαστικές λειτουργικές δαπάνες) ή περικοπή δαπανών μεσοπρόθεσμα μέσα από τη λειτουργία του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών (που αναμένεται κυρίως να οδηγήσει σε μείωση των τιμών στις προμήθειες του δημοσίου), τη μείωση των δαπανών για ενοίκια, την ενεργειακή εξοικονόμηση στα δημόσια κτήρια, την ένταξη όλου του δημοσίου στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Σύζευξις.

Περαιτέρω εξοικονόμηση στοχεύουμε μέσα από τη συνέχιση της αξιολόγησης όλων των δαπανών και την εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων που θα προκύψουν μέσα από την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσίων Δαπανών (που ξεκίνησε την λειτουργία του για τον Κρατικό Προϋπολογισμό την 1η Ιανουαρίου 2011 και θα επεκταθεί σε όλο το δημόσιο τομέα).

 

3. Καταργήσεις - συγχωνεύσεις φορέων

Η πραγματική τομή στη δημόσια διοίκηση είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά και η συρρίκνωση σε εκείνους τους τομείς που η κοινωνική συνεισφορά τους είναι περιορισμένη, ενώ απορροφούν δυσανάλογα υψηλούς πόρους από τους πολίτες.

Η πολιτική μας για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και νομικών προσώπων παράλληλα με τη συγκράτηση της δαπάνης για μεταβιβάσεις που σε μεγάλο βαθμό δεν ελέγχονται για την απόδοσή τους σε όρους παρεχόμενων υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει από το 2010 και περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

 • Φορείς που δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση αλλά λαμβάνουν δημόσια επιχορήγηση σε τακτική βάση (π.χ. αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, μουσεία, συλλογές κ.λπ.)
 • Φορείς που δεν υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, αλλά επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των άλλων φορέων του δημοσίου, καθώς παρέχουν συμπληρωματικές δραστηριότητες (π.χ. ΟΚΕ).
 • Φορείς που η λειτουργία τους συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένους τομείς πολιτικής (π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ, σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, αστυνομικά τμήματα, πρεσβείες, προξενεία, γραφεία τύπου εξωτερικού κ.λπ.).
 • Φορείς εντός δημοσίου που επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης (π.χ. ΙΓΜΕ, ΟΔΔΥ κ.λπ.).

Ως προς την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, η άμεση πολιτική παρέμβαση είναι η μείωση των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 300 εκ. Ευρώ μέσα στο 2011, ενώ το ίδιο προτείνεται και ως δράση σε μια σειρά από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα π.χ. ΟΤΑ, ΟΚΑ κ.λπ.

Στην τρίτη κατηγορία έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό πολιτικές που περιλαμβάνουν το ασφαλιστικό (που μειώνει τον αριθμό των ταμείων), τον Καλλικράτη που εκτός από τους ΟΤΑ α’ βαθμού που μειώθηκαν από 1.034 σε 325 και τις 76 νομαρχίες και επαρχεία σε 13 Περιφέρειες οδήγησε και στη συγχώνευση 6.000 νομικών προσώπων στα 1.500. Οι εξοικονομήσεις από τον Καλλικράτη αποτυπώνονται στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΟΤΑ, αλλά και στη συγκράτηση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό έως το 2015.

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά σε συγχωνεύσεις σχολείων (σχέδιο δράσης υπουργείου παιδείας), νοσοκομείων (με τον νέο υγειονομικό χάρτη), αστυνομικών τμημάτων, στρατοπέδων κ.λπ. Από τις παρεμβάσεις αυτές αναμένεται η εξοικονόμηση περίπου 225 εκ. Ευρώ για την περίοδο 2011-2015.

Ως προς την τέταρτη κατηγορία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 897 φορείς συγκαταλέγονται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (το μητρώο αυτό συμπληρώνεται και εκκαθαρίζεται με την βοήθεια της Eurostat), κατά συνέπεια όλη η οικονομική τους διαχείριση επηρεάζει το έλλειμμα και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς του ΓΛΚ πάνω από 5.000 φορείς που λαμβάνουν κάποιας μορφής κρατική χρηματοδότηση.

Οι δαπάνες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο για μεταβιβάσεις αντιστοιχεί σε περίπου 2,7 δις. ευρώ. Ενώ για δεκάδες φορείς έχουν θεσπιστεί ειδικοί πόροι ή χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από άλλους φορείς του δημοσίου.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν καταργήσεις φορέων και δραστηριοτήτων τους ή συγχωνεύσεις φορέων με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 800 εκ. Ευρώ στην περίοδο 2011-2015. Ήδη έχουν καταργηθεί ή συγχωνευθεί 77 φορείς ενώ στον άμεσο προγραμματισμό είναι η κατάργηση και συγχώνευση άλλων 75 φορέων (συμπεριλαμβανομένων 10 μεγάλων).

 

4. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ

Οι δημόσιες επιχειρήσεις το 2009 επιβάρυναν το έλλειμμα του δημοσίου κατά 1,5 δις. Ευρώ ενώ πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο είναι οι καταπτώσεις εγγυήσεις για επιχειρήσεις κυρίως του δημοσίου τομέα. Με τις παραμβάσεις κυρίως στο μισθολογικό κόστος, αλλά και την έναρξη της εφαρμογής των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης στον ΟΣΕ και του άλλους συγκοινωνιακούς φορείς τα αποτελέσματα των ΔΕΚΟ βελτιώθηκαν δραματικά, ενώ πρόσθετη βελτίωση προβλέπεται να υπάρχει το 2011.

Η πολιτική μας για τις ΔΕΚΟ περιλαμβάνει σχέδια αναδιοργάνωσης με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων τους κατά 1,5 δις. Ευρώ έως το 2015.

 

5. Αμυντικές δαπάνες

Στην προσπάθεια για τη δραστική μείωση του ελλείμματος και τους χρέους της χώρας είναι καθοριστική και η συμβολή της Εθνικής Άμυνας. Η δαπάνη του δημοσίου για εξοπλιστικά προγράμματα μειώνεται την περίοδο 2010-2015 περισσότερα από 800 εκ. Ευρώ, ενώ πρόσθετα 400 εκ. Ευρώ θα εξοικονομηθούν από δράσης για την αναδιοργάνωση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους στον τομέα της Άμυνας. Τονίζεται ότι η συνολική μείωση των αμυντικών δαπανών κατά περίπου 1,1 δις ευρώ αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 20% των αμυντικών δαπανών.

 

6. Δαπάνες υγείας και φαρμακευτική δαπάνη

Η πολιτική μας για τη δραστική μείωση της σπατάλης στο χώρο της υγείας έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή και έχει ήδη αποδόσει σημαντικά αποτελέσματα.

Μέσα στο 2010 η πολιτική μας για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που περιλάμβανε κυρίως έλεγχο των προμηθειών στα νοσοκομεία, έλεγχο στις φαρμακευτικές δαπάνες των ΟΚΑ και μείωση των τιμών των φαρμάκων οδήγησε σε εξοικονομήσεις περίπου 2 δις. Ευρώ ή περίπου 30%.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και μέσα στο 2011 με εξοικονομήσεις περίπου 1 δις. Ευρώ, ενώ οι πρόσθετες παρεμβάσεις που προβλέπονται για τους τομείς της υγείας και της δαπάνης φαρμάκου αναμένεται να προκαλέσουν εξοικονομήσεις πάνω από 1,6 δις Ευρώ μεταξύ άλλων μέσα από:

 • Την εφαρμογή κεντρικού συστήματος προμηθειών στα νοσοκομεία
 • Τον νέο υγειονομικό χάρτη
 • Την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων τιμολογήσεων των ιατρικών πράξεων στα νοσοκομεία
 • Την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την επέκταση του ελέγχου των συνταγών
 • Την καθιέρωση ασφαλιστικής τιμής για τα φάρμακα
 • Τον περαιτέρω εξορθολογισμό στις λίστες φαρμάκων

 

7. Εξορθολογισμός και στόχευση κοινωνικών δαπανών και ενίσχυση των εσόδων του συστήματος κοινωνικής προστασίας

Η Ελλάδα δαπανά για κοινωνικές μεταβιβάσεις περίπου 45 δις. Ευρώ ή περίπου 20% του ΑΕΠ. Η δαπάνη αυτή σε πολλές περιπτώσεις αποτυγχάνει να βρει το στόχο της και αυτό αποδεικνύεται και από την ελάχιστη μείωση του ποσοστού φτώχειας στη χώρα μετά την παρέμβαση του κράτους μέσω των επιδομάτων και άλλων κοινωνικών μεταβιβάσεων.

Στόχος της πολιτικής μας είναι ο εξορθολογισμός και η στόχευση αυτών των δαπανών αντιμετώπιζοντας υπαρκτά προβλήματα που συνοψίζονται στα εξής:

 • Ανορθολογισμός στο ύψος των συντάξεων και των επιδομάτων σε σχέση με τις εισφορές.
 • Τεράστιος αριθμός δικαιούχων πολλών διαφορετικών επιδομάτων και προνοιακών παροχών.
 • Κατακερματισμός του συστήματος και έλλειψη ελέγχου στις λίστες των δικαιούχων

Ταυτόχρονα η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες και την αυξημένη ανεργία δημιουργεί μια ισχυρή δυναμική αύξησης των δαπανών του συστήματος κοινωνικής προστασίας παράλληλα με την μείωση των εσόδων τους.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τομές και αλλαγές που ξεκίνησαν τόσο μέσω του νέου ασφαλιστικού νόμου όσο και μέσα από την υλοποίηση και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου και διασταυρώσεων των δεδομένων των ταμείων.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη τη δημιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικών παροχών, αλλά και την πραγματοποίηση λειτουργικής αξιολόγησης όλου του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο περιλαμβάνει τόσο άμεσες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των κοινωνικών μεταβιβάσεων και την ενίσχυση των εσόδων τους μέσα από την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, αλλά και την εφαρμογή εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανεργίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί ο πληθυσμός που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας όσο και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις που αφορούν στη συνολική αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα συνεχίζονται τα προγράμματα ενεργητικής στήριξης του ΟΑΕΔ, δεν επιβαρύνεται επιπλέον κανένας χαμηλοσυνταξιούχος.

Συνεχίζουμε να στοχεύουμε στη στήριξη των πιο αδύναμων, αλλά και μέσα από τον εξορθολογισμό στις λίστες των δικαιούχων των επιδομάτων που θα μπορούσε να οδηγήσει παράλληλα με τις εξοικονομήσεις ακόμη και σε αυξήσεις σε παροχές προς τις πιο ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Με την εξυγίανση του συστήματος κοινωνικών μεταβιβάσεων θα μπορέσει να γίνει εφικτή και η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

 

8. Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των φορολογικών εσόδων

Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα είναι περίπου 5 μονάδες του ΑΕΠ χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα έσοδα είναι μέρος του δημοσιονομικού μας προβλήματος όμως το πρόβλημα οφείλεται τόσο στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή, όσο και στη μικρή φορολογική βάση (λόγω των πολλαπλών εξαιρέσεων, απαλλαγών και εκπτώσεων), για παράδειγμα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τα περίπου 100 δις ευρώ που δηλώνονται μόνο τα 30 αποτελούν αντικείμενο φορολόγησης. Ταυτόχρονα, το πρόβλημα της είσπραξης και συλλογής φόρων διογκώνεται από το πρόβλημα ρευστότητας της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα μας περιλαμβάνει:

 • Παρεμβάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (ύψους 3 δις ευρώ) που βασίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο.
 • Παρεμβάσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης κυρίως στους άμεσους, αλλά και στους έμμεσους φόρους (ύψους 6 δις ευρώ).

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η επίτευξη των στόχων των εσόδων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης με προτεραιότητα σε εκείνες τις κατηγορίες φόρων που επιβαρύνουν τους πιο ευάλωτους και τις επενδύσεις. Με άλλα λόγια, όσο προχωράει η βελτίωση των εισπράξεων στο φορολογικό μηχανισμό τόσο θα μπορούμε να προχωράμε και σε περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Ήδη με τον φορολογικό νόμο του 2010 μεγάλο μέρος της επιβάρυνσης από τους έμμεσους φόρους αντισταθμίστηκε από την φορολογική ελάφρυνση στα εισοδήματα κάτω από 40.000 ευρώ λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας (συνολική ελάφρυνση πάνω από 400 εκ. ευρώ), αλλά και από το κίνητρο της συλλογής των αποδείξεων που προκαλεί και εκπτώσεις στους φόρους.

Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών που δεν διανέμονται μειώθηκε από το 24% στο 20%.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος παρέχει φορολογικά κίνητρα για πολλές επενδύσεις, παράλληλα με τις απαλλαγές που δόθηκαν για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για στοχευμένες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, του κινηματογράφου, την επένδυση σε υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής (π.χ. Γεράνι).

Για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, ήδη έχει ανασταλεί η εφαρμογή του πόθεν έσχες για την αγορά πρώτης κατοικίας για δύο χρόνια. Η Κυβέρνηση προχωρά στην αναστολή του πόθεν έσχες για κάθε κατοικία για τα επόμενα δύο χρόνια.

 

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται για την επαναξιολόγηση του συστήματος φορολόγησης και την επιδίωξη της μείωσης των συντελεστών με νομοθετική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2011.

Η παρέμβαση θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη και θα στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης και στην ανακούφιση των ασθενέστερων.

 

9. Τοπική αυτοδιοίκηση

Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του Καλλικράτη οδηγεί ήδη σε μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας, περισσότερη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση – για πρώτη φορά λειτουργεί ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των οικονομικών των δήμων – μεγαλύτερη εξοικονόμηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων πόρων. Με τον Καλλικράτη, οι αμειβόμενες θέσεις αιρετών μειώθηκαν από 30.795 σε 16.657. Αντίστοιχα τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των ΟΤΑ μειώθηκαν κάτω από 20.000. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων στο β’ βαθμό αυτοδιοίκησης μειώθηκε κατά 30.000. Το 2011 μπαίνει για πρώτη φορά τάξη στα οικονομικά των δήμων. Παλιές υποχρεώσεις εντοπίζονται, καταγράφονται και τακτοποιούνται. Η καταγραφή των παλαιών υποχρεώσεων είναι αυτή που κυρίως οδήγησε και σε σχετικά δυσμενέστερη αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ σε σχέση με αυτή που ήταν γνωστή έως το τέλος του 2010 και αυτό δημιουργεί καθυστέρηση ως προς την επαναφορά των ΟΤΑ σε θετικά αποτελέσματα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα συμμετάσχει στην προσπάθεια για την δημοσιονομική προσαρμογή της οικονομίας μας μέσα από την αξιολόγηση των δαπανών, κυρίως των ελαστικών λειτουργικών δαπανών, αλλά και τη σταδιακή ενίσχυση των εσόδων.

Η συνολική βελτίωση που αναμένεται στα αποτελέσματα των ΟΤΑ είναι περίπου 1,3 δις ευρώ και θα προέλθει κυρίως από οικονομίες κλίμακας με την υλοποίηση του Καλλικράτη, την αύξηση εσόδων και την ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσα από την απαίτηση της δημοτικής ενημερώτητας, αλλά και τη σταδιακή αυτονόμηση μέρους των εσόδων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό μέσα από την αύξηση των τοπικών τελών και άλλων εσόδων των δήμων.

 

 


Δ. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου

 

Ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μάλιστα τέτοιας έκτασης όπως αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσει η Ελλάδα αναπόφευκτα αφαιρεί πόρους από την οικονομία (είτε μέσω της μείωσης των δαπανών είτε μέσω της αύξησης των δημοσίων εσόδων). Ταυτόχρονα η οικονομία της χώρας είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που η τεράστια αύξηση των δημοσίων δαπανών όχι απλώς δεν μπορούσε να αποτρέψει την ύφεση, αλλά και προκαλούσε ιδιαίτερα υψηλές εισαγωγές με μεγάλη αρνητική επίπτωση στο εξωτερικό ισοζύγιο.

Η χώρα εκτός από προσαρμογή, χρειάζεται και ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα βασιστεί σε νέες επενδύσεις και θα οδηγήσει σε νέες πηγές παραγωγής εισοδήματος, σε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης.

Το δημόσιο μπορεί να μην είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει άμεσα την ανάπτυξη, όμως ο δημόσιος πλούτος, οι συμμετοχές του δημοσίου, αλλά και η ακίνητη περιουσία του δημοσίου μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια και μαζί εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, αλλά και τεχνογνωσία και νέες δράστηριότητες που αυτή τη στιγμή η οικονομία μας δεν μπορεί να αναπτύξει χωρίς πρόσθετες επενδύσεις.

Άρα με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου στοχεύουμε όχι μόνο στα να άρουμε το μεγάλο βάρος του χρέους από τον Ελληνικό λαό αλλά παράλληλα να διασφαλίσουμε

 • Εισροή κεφαλαίων και επενδύσεων.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς όπως στην μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
 • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
 • Στήριξη τομέων τους οποίους έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα.
 • Δημιουργία συμμαχιών για άνοιγμα σε διεθνείς αγορές.
 • Καλύτερες πρακτικές και σύγχρονο μάνατζμεντ.
 • Διατήρηση εθνικού ελέγχου σε κρίσιμους ή στρατηγικούς τομείς.
 • Επίτευξη καλύτερου δυνατού τιμήματος χωρίς όμως καθυστερήσεις.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα συνεισφέρει δραστικά στην μείωση του δημόσιου χρέους. Με στόχο τα 50 δις ευρώ εισπράξεις έως το 2015 – με 15 δις ευρώ να στοχεύουμε να εισπραχθούν έως το τέλος του 2012 – από τις αποκρατικοποιήσεις την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, θα μπορέσει να μειωθεί το χρέος μας κατά περίπου 20 μονάδες του ΑΕΠ.

Πως προχωράμε

Έχουν ήδη επιλεγεί σύμβουλοι αποκρατικοποιήσεων για: ΔΕΠΑ, ΕΑΣ, ΔΑΑ, ΤΠΔ, Ελληνικό, Φάσμα Συχνοτήτων, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Κρατικά Λαχεία, ΕΛΒΟ, Κοίτασμα Αερίου «Νότια Καβάλα», Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων Δημοσίου.

Έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΛΑΡΚΟ, Καζίνο, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Περιφερειακά Αεροδρόμια και Λιμάνια.

Δημιουργείται ειδικός φορέας, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, στον οποίο θα ενταχθούν ειδικά χαρτοφυλάκια αξιοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.

Το δημόσιο διατηρεί μειοψηφικά ποσοστά που διασφαλίζουν έλεγχο σε κρίσιμες δικτυακές υποδομές.

Στα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

2011

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

ΟΠΑΠ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Κρατικά Λαχεία

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΛΑΡΚΟ

AlphaBank

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Οργαν. Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)

Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας

Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

Ελληνικό

Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus

Ακίνητα

 

2012-2015

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

Τράπεζα Πειραιώς

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

Λιμάνια

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ακίνητα 2

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι

Περιφερειακά Αεροδρόμια

Ελληνικό 2

Ψηφιακό Μέρισμα

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

Μεταλλευτικά Δικαιώματα

Υποθαλάσσιο κοίτασμα/αποθήκη φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»

 

 

 

 


Ε. Διαρθρωτικές αλλαγές για την ανάπτυξη

 

Ο μύθος που καλλιεργείται από διάφορους είναι ότι το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής είναι ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μόνο. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος όμως επιχειρεί να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να δώσει μια βιώσιμη ώθηση στην ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του Οδικού Χάρτη που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό έχει μεταφραστεί σε δράσεις του ίδιου του προγράμματος που έχει δεχτεί τόση κριτική. Παρεμβάσεις που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιάγραμματα για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της η οικονομία και να προχωρήσει σε πιο στέρεες βάσεις περιλαμβάνουν:

 

1. Άμεσες παρεμβάσεις για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας

 • Αναστολή πόθεν έσχες για την αγορά κάθε κατοικίας.
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την οριστική επίλυση του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης.
 • Προώθηση της τουριστικής κατοικίας.
 • Καμία περαιτέρω αύξηση στις αντικειμενικές αξίες το 2011.

 

2. Ένα φιλικό και αποδοτικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα. Έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του σχεδίου για μια «Επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα» με στόχο την άρση των 30 πλέον σημαντικών διατηρούμενων περιορισμών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Το σχέδιο εντοπίζει τα εμπόδια στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα-που αφορά όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης από την ίδρυση έως την παύση των εργασιών της. Το σχέδιο περιέχει, μεταξύ άλλων, μέτρα για:

 • την απλοποίηση και τη μείωση του κόστους σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων για τις εταιρίες,
 • την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) με την άμεση λήψη μέτρων όπως η εκπαίδευση των χειριστών του δικτύου υπηρεσιών μιας στάσης (OneStopShop) και του ΓΕΜΗ, την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα πληροφοριακά συστήματα των Επιμελητηρίων και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (PointsofSingleContact), ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα για την ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών δημιουργίας μια επιχείρησης και των διοικητικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την άσκηση των δράσεών τους,
 • την απλοποίηση της άδειας χωροταξίας και των περιβαλλοντικών, κτιριακών και λειτουργικών αδειών,
 • την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στη διανομή καυσίμων,
 • την ανάπτυξη ενός «μοναδικού ηλεκτρονικού παράθυρου» (singleelectronicwindow) το οποίο θα συγκεντρώνει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικές με το εμπόριο και θα απλοποιεί τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για εξαγωγικές δραστηριότητες.

 

Επιτάχυνση και ενδυνάμωση της απορρόφησης των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΣΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής. Η μόνη βέβαιη πηγή εισροής κεφαλαίων στη χώρα είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της απορρόφησης του ΕΣΠΑ έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η αναμόρφωση του πλαισίου για την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων. Στο πρώτο εξάμηνο έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε τον στόχο της προώθησης 5 μεγάλων έργων. Παράλληλα θα προχωρήσουμε άμεσα στην νομοθέτηση για τη συντόμευση προθεσμιών και την απλοποίηση διαδικασιών για τη σύναψη συμβολαίων και τις απαλλοτριώσεις γης, συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές προθεσμίες.

Μείωση του διοικητικού βάρους. Επιλέον, προχωράμε σε σημαντικές τομές για την διευκόλυνση και τη μείωση του διαχειριστικού κόστους για τις επιχειρήσεις όπως:

 • την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, την ενσωμάτωση βασικών διατάξεων στην νομοθεσία με στόχο την απλοποίηση και την οριστική αποσαφήνιση όλων των κατηγοριών των δαπανών που δεν εκπίπτουν,
 • την αποτύπωση όλων των τελών υπέρ τρίτων, την ανάλυση του κόστους και του οφέλους για τους πολίτες και την απαξιολόγηση και κατάργηση όσων δεν έχουν πια ανταποδοτικό χαρακτήρα,
 • την απλοποίηση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των έργων που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και του χρόνου για τις διαδικασίες έγκρισης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ε.Ε.,
 • την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τις εξαγωγές και την απλοποίηση της διαδικασίας τελωνειακής εκκαθάρισης των εξαγωγών και εισαγωγών,
 • την κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του εμπορικού επιμελητηρίου,
 • την άμεση εξέταση των αιτήσεων ιδιωτικών έργων και την προώθηση συγκεκριμένου αριθμού μεγάλων έργων,
 • την ολοκλήρωση των νομοθετικών πρωτοβουλιών (διαταγμάτων κλπ) για την υλοποίηση του νόμου για την ταχεία αδειοδότηση (fast-tracklicensing) σχετικά με μεταποιητικές δράσεις και επιχειρηματικά πάρκα,
 • την άμβλυνση των φορολογικών εμποδίων στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές,
 • την αναμόρφωση του πλαισίου για τις υπηρεσίες εποπτείας της αγοράς, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 53 (2) του δίκαιου του Ανταγωνισμού.

 

Κτηματολόγιο. Έχουμε επίσης δεσμευτεί στην επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου προχωρώντας στα εξής βήματα:

 • καταγραφή 4 εκατομμυρίων δικαιωμάτων έως το Δεκέμβριο του 2011,
 • λειτουργία κτηματολογικών γραφείων αποκλειστικά για μεγάλα αστικά κέντρα ως το 2015.


 

Κλαδικοί οδηγοί ανάπτυξης: τουρισμός και εμπόριο. Και για τους δύο αυτούς πολύ σημαντικούς για την Ελληνική οικονομία κλάδους βρίσκονται σε εξέλιξη και θα παραδοθούν άμεσα κλαδικές μελέτες με στόχο των εντοπισμό ειδικών τομέων νομοθετικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν την ανάπτυξη των κλάδων του τουρισμού και του εμπορίου και θέτουν γραφειοκρατικά ή άλλα όρια στην περαιτέρω δυναμική τους.

Το επόμενο βήμα είναι αντίστοιχες κλαδικές μελέτες και νομοθετικές παρεμβάσεις για τους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας και του χονδρικού εμπορίου έως το φθινόπωρο του 2011.

3. Ενίσχυση της επαγγελματικής δραστηριότητας προς όφελος του καταναλωτή

Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων. Νομοθετήσαμε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων τον Απρίλιο. Το επόμενο βήμα είναι η αποτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας που συνδέεται με τον τρόπο εφαρμογής αυτής της πολιτικής.

Επιπλέον, εμπόδια και επιβαρύνσεις προς τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες που συνδέονται με την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος θα επανεξεταστούν με στόχο να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, αλλά και θα οριστεί η υποχρέωση σε κάθε επαγγελματική οργάνωση και επιμελητήριο να δημοσιοποιεί χρηματοοικονομικά και στατιστικά δεδομένα ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, αλλά και τον έλεγχο ως προς την προάσπιση των συμφερόντων των επαγγελματιών και καταναλωτών.

Για την εφαρμογή του νόμου 3919/2011 θα ζητηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εκδώσει γνωμοδότηση στο τέλος του έτους.

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την εναρμόνιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Προχωράμε στην οριστική επίλυση των εκκρεμουσών υποθέσεων και αιτήσεων και στην εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση προσόντων που προέρχονται από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών. Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 123 έχουμε προχωρήσει δυναμικά στην πλήρη υλοποίηση του πλαισίου για την άσκηση επαγγελμάτων που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών, διευκολύνοντας τόσο τις διαδικασίες πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών όσο και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Μέχρι το τέλος του 2011 το Μοναδικό Σημείο Επαφής για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της αδειδότησης στις υπηρεσίες θα είναι πλήρως λειτουργικό μειώνοντας δραστικά την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία για χιλιάδες επαγγελματίες.

 

4. Ενίσχυση απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και θεσμών αγοράς εργασίας

 

Η διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους, η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων αποτελούν όχι μόνο πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και πολιτικές που ενισχύουν τα έσοδα του κράτους και τη θέση των ασφαλιστικών ταμείων.

Για το λόγο αυτό, υλοποιούμε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και δια βίου μάθησης επιδοτώντας τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι την ανεργία, θεσπίζοντας εισφορά αλληλεγγύης υπέρ των προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης, εξορθολογίζοντας τα κριτήρια ωφελούμενων και τη διασταύρωση στοιχείων για τη χορήγηση επιδομάτων και κοινωνικών προγραμμάτων με στοχευμένο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους προωθώντας θεσμούς κοινωνικής οικονομίας και αναμορφώνοντας θεσμούς και κίνητρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ταυτόχρονα, μετά την θεσμοθέτηση σημαντικών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά και της αγοράς εργασίας ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού μέσω της διασταύρωσης βάσεων δεδομένων ΣΕΠΕ-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, την αναμόρφωση της λειτουργίας του θεσμού, την βελτίωση της στελέχωσης και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Παράλληλα, προωθούμε προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων θέσεων, για την προώθηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και για την παροχή κινήτρων για πρόσληψη νέων παρέχοντας ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τη δυνατότητα σύναψης ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα εργασιακά δικαιώματα και την εργασιακή ειρήνη.

 

5. ΄Ερευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Έχουμε προχωρήσει μια σε βάθος αξιολόγηση όλων των δράσεων ‘έρευνας και ανάπτυξης’ (Ε&Α) και καινοτομίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο δράσης για πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και των συνεργειών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, όπως και της έρευνας και ανάπτυξης που παράγεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το σχέδιο δράσης προσδιορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και εναρμονίζοντας τις δράσεις αυτές με όλες τις άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ειδικότερα τον επενδυτικό νόμο.

 

6. Καλύτερη Νομοθέτηση

Η διαδικασία νομοθέτησης είναι συχνά πηγή πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. Η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί στη βελτίωση του καθεστώτος νομοθέτησης, και παρά τις αντίξοες συνθήκες και τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσουμε τους νόμους όσο γίνεται πιο ξεκάθαρους, χωρίς αναφορές σε πολυτομεακές διατάξεις. Στο ίδιο πλαίσιο καθιερώθηκε και ο ανοικτός διάλογος για όλες τις μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο με τον νέο κανονισμό βελτίωσε και ενίσχυσε τη διαδικασία διαλόγου και εξέτασης των προτεινόμενων σχεδίων νόμου.

Το επόμενο βήμα είναι η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό δίκαιο για την καλύτερη νομοθέτηση που καλύπτει κυρίως:

 • τις αρχές της καλύτερης νομοθεσίας,
 • τις υποχρεώσεις των νομοθετών για την εκπλήρωση αυτών των αρχών,
 • τα εργαλεία της καλύτερης νομοθέτησης, συμπεριλαμβανομένων της κωδικοποίησης αναδιατύπωσης, ενοποίησης, κατάργησης της παρωχημένης νομοθεσίας, απλοποίησης της νομοθεσίας, ελέγχου του συνολικού σώματος της υπάρχουσας νομοθέτησης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση επιπτώσεων και διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης,
 • την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τον αποκλεισμό του κανονιστικού υπερθεματισμού,
 • τη δημιουργία δομών καλύτερης νομοθέτησης σε κάθε Υπουργείο και μιας Κεντρικής Μονάδας Καλύτερης Νομοθέτησης,
 • την υποχρέωση για τους νόμους και τις πιο σημαντικές νομοθετικές πράξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) να συνοδεύονται από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής,
 • ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα κατάλογο για την υπάρχουσα νομοθεσία και μια ετήσια έκθεση προόδου για την Καλύτερη Νομοθέτηση.

 

Παράλληλα με την ενίσχυση της απλότητας και της διαφάνειας στη νομοθεσία είναι άμεση προτεραιότητα η αποτελεσματικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση της δικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε να νιώσει ο πολίτης και προστατευμένος και ασφαλής στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης πολιτείας.

 

 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο   Ν Ο Μ Ο Υ

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015»

Άρθρο Μόνο

 1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, το οποίο έχει ως εξής:

« ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Ι.          ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 

Μακροοικονομικές εξελίξεις

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΑΕΠ, δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιωτική κατανάλωση

172,6

172,7

169,1

168,8

172,5

176,3

180,2

% μεταβολή όγκου

-2,2

-4,5

-4,8

-1,2

1,1

1,2

1,3

Συνολικές επενδύσεις

32,2

33,9

31,5

31,3

32,1

34,0

36,3

% μεταβολή όγκου

-13,9

-16,5

-7,1

-2,2

1,1

4,0

5,0

Δημόσια κατανάλωση

49,7

41,9

37,7

36,5

36,5

36,8

37,3

% μεταβολή όγκου

10,3

-6,5

-8,4

-4,0

-1,0

-0,3

0,3

Εξαγωγές

44,3

48,2

52,4

56,5

61,7

67,1

72,5

% μεταβολή όγκου

-20,1

3,8

6,4

6,7

7,2

6,8

6,1

Εισαγωγές

69,5

67,7

67,1

66,5

69,0

73,1

76,6

% μεταβολή όγκου

-18,6

-4,8

-4,2

-3,0

1,6

3,6

2,7

ΑΕΠ

235,0

230,2

225,4

228,4

235,5

242,9

251,9

% μεταβολή όγκου

-2,0

-4,5

-3,5

0,8

2,1

2,1

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμές

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΚ (μέσα επίπεδα) (2000=100)

130,1

136,3

140,3

141,7

143,2

144,8

146,1

% μεταβολή

1,1

4,7

2,9

1,0

1,1

1,0

0,9

Αποπληθωριστής ΑΕΠ (2000=100)

130,4

133,7

135,7

136,3

137,7

139,0

140,3

% μεταβολή

1,3

2,5

1,5

0,5

1,0

1,0

0,9

Ισοτιμία ευρώ/$ ΗΠΑ

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

% μεταβολή

-5,4

-4,3

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Τιμή πετρελαίου ($/βαρέλι)

61,5

80,2

112,8

112,0

100,0

100,0

100,0

% μεταβολή

-36,6

30,4

40,6

-0,7

-10,7

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση, 000 άτομα, εθνικολογιστική βάση

4.758

4.658

4.509

4.495

4.536

4.568

4.604

%του πληθυσμού

42,2

41,2

39,8

39,6

39,9

40,1

40,3

Ανεργία, 000 άτομα

471,0

628,7

766,8

792,9

767,5

747,6

724,9

% του εργατικού δυναμικού, εθνικολογιστική βάση

9,0

11,5

14,5

15,0

14,5

14,0

13,6

Αμοιβές εξηρτημένης εργασίας, δισ. ευρώ

88,6

83,5

79,6

79,7

80,0

80,4

80,7

Ακαθ. λειτουργικό πλεόνασμα/μικτό εισόδημα, δισ. ευρώ

123,7

121,8

119,5

121,4

128,1

134,9

143,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομισματικός τομέας

 

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμο επιτόκιο

1,2

0,8

 

 

 

 

 

Διαφορά απόδοσης 10ετούς ομολόγου (Ελλάδας-Γερμανίας), μονάδες βάσης

200

635

 

 

 

 

 

Πιστωτική επέκταση (ιδιωτικός τομέας)

4,1

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικός τομέας (% του ΑΕΠ)

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, εθνικολογιστική βάση

-10,7

-8,5

-6,5

-4,4

-3,1

-2,5

-1,6

Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, εθνικολογιστική βάση

-14,0

-11,8

-10,0

-7,9

-6,6

-5,9

-5,0

Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος

173,5

178,3

 

 

 

 

 

Διεθνής καθαρή επενδυτική θέση

-84,9

-98,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεθνές οικονομικό περιβάλλον (% μεταβολή)

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόσμιο ΑΕΠ

-0,5

5,0

4,4

4,5

4,7

4,7

4,7

ΑΕΠ Ευρωζώνης

-4,1

1,8

1,6

1,7

2,0

2,0

2,0

Όγκος παγκόσμιου εμπορίου(αγαθά και υπηρεσίες)

-10,9

12,4

7,4

6,9

7,0

7,0

7,0

Εν.ΔΤΚ Ευρωζώνης

0,3

1,5

2,2

1,7

1,7

1,7

1,7

 

 

Εκτιμήσεις αποχωρήσεων-προσλήψεων μόνιμου προσωπικού

γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015 – χωρίς παρεμβάσεις

Έτος 

Εκτίμηση αποχωρήσεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ) 

Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός τακτικού προσωπικού + προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)

κανόνας 1:5  

Εκτίμηση αποχωρήσεων (ΝΠΔΔ,ΟΚΑ και ΟΤΑ α' και β')  

Εκτίμηση προσλήψεων (αριθμός προσωπικού ΝΠΔΔ και ΟΤΑ )

κανόνας 1:5  

Σύνολο

αποχωρήσεων  

Σύνολο

προσλήψεων  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2011

15.000

5.600

5.000

930

20.000

6.530

2012

20.000

3.000

6.600

1.000

26.600

4.000

2013

20.000

4.000

6.600

1.320

26.600

5.320

2014

20.000

4.000

6.600

1.320

26.600

5.320

2015

20.000

4.000

6.600

1.320

26.600

5.320

 

 

 

Εκτιμήσεις για το συνολικό αριθμό υπηρετούντος προσωπικού

γενικής κυβέρνησης για τα έτη 2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις

Έτος

Εκτίμηση αριθμού

προσωπικού (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)

Εκτίμηση αριθμού προσωπικού (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β')

Εκτίμηση για αριθμό προσωπικού ορισμένου χρόνου

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2011

540.016

124.629

41.000

705.645

2012

523.016

119.029

41.000

683.045

2013

507.016

113.749

41.000

661.765

2014

491.016

108.469

41.000

640.485

2015

475.016

103.189

41.000

619.205

 

 

 

Εκτιμήσεις για τον αριθμό συνταξιούχων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη

2011-2015– χωρίς παρεμβάσεις

Έτος

Εκτίμηση αριθμού

συνταξιούχων (τακτικό προσωπικό + προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ΑΕΙ, ΤΕΙ)

Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων (ΝΠΔΔ, ΟΚΑ και ΟΤΑ Α' και Β')

Αριθμός θανόντων

Συνολικός αριθμός

συνταξιούχων

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2011

371.178

62.068

8.500

427.246

2012

391.178

68.668

8.500

451.346

2013

411.178

75.268

8.500

477.946

2014

431.178

81.868

8.500

504.546

2015

451.178

88.468

8.500

531.146


 

ΙΙ.         ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ–ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΑΣΗΣ)

Α.        Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς χωρίς παρεμβάσεις

Εξέλιξη εσόδων – εξόδων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης περιόδου 2012-2015 κατά υποτομείς

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πραγμ/σεις

Πραγμ/σεις

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Ι. Έσοδα

50.585

54.259

55.501

54.591

54.814

54.397

54.859

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

48.545

51.187

51.579

49.987

50.026

50.555

51.223

α. Τακτικά έσοδα

52.307

54.383

53.280

51.727

52.172

52.728

53.801

1. Άμεσοι φόροι

21.431

20.223

19.144

16.961

17.114

17.339

17.623

2.Έμμεσοι φόροι

28.293

31.043

29.657

30.245

30.834

31.447

32.101

3. Απολήψεις από Ε.Ε.

264

320

185

148

165

174

176

4. Μη φορολογικά έσοδα

2.319

2.797

4.294

4.373

4.059

3.768

3.901

β. Μη τακτικά έσοδα

1.190

1.786

2.099

1.957

1.600

1.627

1.280

γ. Επιστροφές φόρων

4.952

4.982

3.800

3.697

3.746

3.800

3.858

2. Έσοδα ΠΔΕ

2.040

3.072

3.922

4.604

4.788

3.842

3.636

α. Εισροές ΕΣΠΑ

1.734

2.634

3.192

3.616

3.842

2.910

2.730

β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)

123

167

530

788

746

732

706

γ. Ίδια έσοδα

183

271

200

200

200

200

200

ΙΙ. Δαπάνες

84.215

75.690

81.389

81.277

86.483

88.423

92.956

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

74.627

67.243

72.889

72.777

77.983

79.923

84.456

α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)

58.043

51.656

53.468

52.375

53.493

52.660

53.053

1. Μισθοί και συντάξεις

24.487

22.139

22.018

21.585

21.622

21.673

21.729

2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)

17.779

15.747

17.784

16.308

17.316

16.304

16.514

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

9.326

8.107

7.773

7.906

7.865

7.969

7.805

4. Αποδόσεις προς τρίτους

6.452

5.663

5.312

5.116

5.230

5.208

5.235

5. Μη κατανεμημένες δαπάνες

0

0

0

50

50

100

100

6. Αποθεματικό

0

0

580

1.410

1.410

1.405

1.670

β. 1. Εγγυήσεις σε Γενική Κυβέρνηση

484

827

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

2. Εγγυήσεις εκτός Γενικής Κυβέρνησης

100

145

224

134

211

139

67

γ. Τόκοι

12.325

13.223

16.002

16.900

20.500

24.400

28.000

δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές

1.498

375

450

350

300

300

300

ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

2.175

1.017

1.500

1.500

1.500

1.400

1.400

2. ΠΔΕ

9.588

8.447

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού

-33.630

-21.431

-25.888

-26.686

-31.669

-34.026

-38.097

% ΑΕΠ

-14,3%

-9,3%

-11,5%

-11,7%

-13,4%

-14,0%

-15,1%

ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα

-21.305

-8.208

-9.886

-9.786

-11.169

-9.626

-10.097

 

 

 

 

 

 

 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης

-528

-4.145

458

-1.646

-1.816

-1.678

-1.584

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο Νομικών Προσώπων πλην ΔΕΚΟ

647

878

997

754

660

622

793

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

-1.593

3.059

1.211

1.368

1.866

859

1.385

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα Κεντρικής Κυβέρνησης κατά ESA95

-35.104

-21.638

-23.222

-26.209

-30.959

-34.223

-37.503

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟΤΑ

27

-379

-564

-732

-702

-711

-722

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA

-158

-186

225

223

313

0

0

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95

-131

-565

-339

-509

-389

-711

-722

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟKΑ

393

369

787

-631

638

1.539

2.242

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA

-1.466

-2.357

-778

-150

-200

-200

-200

Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95

-1.074

-1.988

9

-781

438

1.339

2.042

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95

-36.308

-24.191

-23.552

-27.499

-30.909

-33.595

-36.183

% ΑΕΠ

-15,4%

-10,5%

-10,4%

-12,0%

-13,1%

-13,8%

-14,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900


Β.        Εξέλιξη τόκων και χρέους γενικής κυβέρνησης

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις)

(σε εκατ. ευρώ)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Τόκοι σε ταμειακή βάση

12.325

13.223

16.002

16.900

20.500

24.400

28.000

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)

12.490

13.945

15.559

18.900

22.800

26.900

30.900

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % του ΑΕΠ

5,3%

6,1%

6,9%

8,3%

9,7%

11,1%

12,3%

Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων   (προσαρμογή κατά ESA)

-165

-722

443

-2.000

-2.300

-2.500

-2.900

Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης (χωρίς παρεμβάσεις)

(σε εκατ. ευρώ)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Χρέος γενικής κυβέρνησης

298.706

328.587

364.105

399.253

432.378

465.614

501.078

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

127,1%

142,8%

160,6%

174,8%

183,6%

191,7%

198,9%

 

 

Γ.         Στόχοι ελλειμμάτων γενικής κυβέρνησης και δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί μέσω παρεμβάσεων

Δημοσιονομικό κενό ανά έτος για την περίοδο 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Πραγμ/σεις

Πραγμ/σεις

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95

(βασικό σενάριο)

-36.308

-24.191

-23.552

-27.499

-30.909

-33.595

-36.183

% ΑΕΠ

-15,4%

-10,5%

-10,4%

-12,0%

-13,1%

-13,8%

-14,4%

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95 (Στόχοι)

-17.065

-14.916

-11.399

-6.385

-2.991

% ΑΕΠ

 

 

-7,6%

-6,5%

-4,8%

-2,6%

-1,2%

Δημοσιονομικό κενό

6.487

12.584

19.510

27.210

33.583

% ΑΕΠ

 

 

2,9%

5,5%

8,3%

11,2%

13,3%

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900


Δ.        Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγουμένων ετών 2009-2010 και τρέχοντος έτους 2011

 

 

Σύγκριση προϋπολογισθέντων μεγεθών και αποτελεσμάτων 2009-2010

(σε εκατ. ευρώ) 
2009

2010


Προϋπ/σμός

Πραγμ/σεις

Απόκλιση

Απόκλιση

(% ΑΕΠ)

Προϋπ/σμός

Πραγμ/σεις

Απόκλιση

Απόκλιση

(% ΑΕΠ)


Κρατικός Προϋπολογισμός


Ι. Έσοδα (1+2)

65.972

50.585

-15.387

-6,5%

57.560

54.259

-3.301

-1,4%


1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ)

62.272

48.545

-13.727

-5,8%

53.700

51.187

-2.513

-1,1%


α. Τακτικά Έσοδα

64.200

52.307

-11.893

-5,1%

56.950

54.383

-2.567

-1,1%


β. Μη τακτικά έσοδα

1.372

1.190

-182

-0,1%

1.400

1.786

386

0,2%


γ. Επιστροφές φόρων

3.300

4.952

-1.652

-0,7%

4.650

4.982

-332

-0,1%


2. Έσοδα ΠΔΕ (α+β+γ)

3.700

2.040

-1.660

-0,7%

3.860

3.072

-788

-0,3%


ΙΙ. Δαπάνες (1+2)

76.978

84.215

-7.822

-3,3%

82.796

75.690

6.135

2,6%


1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ)

68.178

74.627

-7.034

-3,0%

72.496

67.243

4.282

1,8%


α. Πρωτογενείς δαπάνες

53.978

58.628

-4.650

-2,0%

56.846

52.627

4.219

1,8%


β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών τους

 

1.498

-1.498

-0,6%

0

375

-375

-0,2%


γ. Τόκοι

12.000

12.325

-325

-0,1%

12.950

13.223

-273

-0,1%


δ. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

2.200

2.175

25

0,0%

2.700

1.017

1.683

0,7%


2. ΠΔΕ

8.800

9.588

-788

-0,3%

10.300

8.447

1.853

0,8%


ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ)

-11.006

-33.630

-22.624

-9,6%

-25.236

-21.431

3.805

1,6%


% ΑΕΠ

-4,2%

-14,3%

-10,1%

-10,3%

-9,2%

1,1%


ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ)

994

-21.305

-22.299

-9,5%

-12.286

-8.208

4.078

1,8%


% ΑΕΠ

0,4%

-9,1%

-9,4%

-5,0%

-3,5%

1,5%

0,0%


IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ

4.350

-2.150

-6.500

-2,8%

2.465

1.384

-1.081

-0,5%


V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα

-575

0

575

0,2%

-550

0

550

0,2%


VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές

1.390

-528

-1.918

-0,8%

595

-4.145

-4.740

-2,0%


VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (III+IV+V+VI)

-5.266

-36.308

-31.042

-13,2%

-22.176

-24.191

-2.015

-0,9%


% ΑΕΠ

-2,0%

-15,4%

-13,4%

 

-9,1%

-10,5%

-1,4%

0,0%


ΑΕΠ

260.248

235.017

244.233

230.173


 


Σύγκριση προϋπολογισμού και εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων 2011

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

2011

Προϋπ/σμός

Εκτιμήσεις

πραγμ/σεων

Απόκλιση

Απόκλιση

(% ΑΕΠ)

Κρατικός Προϋπολογισμός

 

 

 

 

Ι. Έσοδα (1+2)

59.482

55.501

-3.981

-1,8%

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ)

55.560

51.579

-3.981

-1,8%

α. Τακτικά Έσοδα

57.520

53.280

-4.240

-1,9%

β. Μη τακτικά έσοδα

1.840

2.099

259

0,1%

γ. Επιστροφές φόρων

3.800

3.800

0

0,0%

2. Έσοδα ΠΔΕ

3.922

3.922

0

0,0%

ΙΙ. Δαπάνες (1+2)

80.339

81.389

1.051

0,5%

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε)

71.839

72.889

1.051

0,5%

α. Πρωτογενείς δαπάνες

52.673

53.468

795

0,4%

1. Μισθοί και συντάξεις

21.593

22.018

426

0,2%

2. Κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (συμπ.

πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)

16.652

17.784

1.132

0,5%

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

7.870

7.773

-97

0,0%

4. Αποδόσεις προς τρίτους

5.978

5.312

-666

-0,3%

5. Μη κατανεμημένες δαπάνες

0

0

0

0,0%

6. Αποθεματικό

580

580

0

0,0%

β. 1. Εγγυήσεις σε φορείς   γενικής κυβέρνησης

1.051

1.245

194

0,1%

2. Εγγυήσεις σε φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης

145

224

79

0,0%

γ. Τόκοι

15.920

16.002

82

0,0%

δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές

450

450

0

0,0%

ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

1.600

1.500

-100

0,0%

2. ΠΔΕ

8.500

8.500

0

0,0%

ΙΙΙ. Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού (Ι-ΙΙ)

-20.857

-25.888

-5.032

-2,2%

% ΑΕΠ

-9,1%

-11,5%

ΙΙΙ. α. Πρωτογενές αποτέλεσμα (ΙΙΙ-ΙΙ1γ)

-4.937

-9.886

-4.949

-2,2%

% ΑΕΠ

-2,2%

-4,4%

 

 

IV. Ισοζύγιο ΟΤΑ, ΟΚΑ, νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ

1.491

1.877

386

0,2%

ΝΠΔΔ

230

997

767

0,3%

ΟΤΑ

500

-339

-839

-0,4%

ΟΚΑ

700

248

-452

-0,2%

Ανεξόφλητες οφειλές ΟΚΑ

-239

-239

0

0,0%

ΔΕΚΟ

300

1.211

911

0,4%

V. Χρηματοδότηση φορέων με ειδικά ομόλογα

-420

-420

0

0%

VI. Εθνικολογιστικές προσαρμογές

2.953

878

-2.075 

-1,5%

VΙI. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης βάσει Π/Υ (III+IV+V+VI)

-16.833

-23.552

-6.720

-3,0%

% ΑΕΠ

-7,4%

-10,4%

 

VIII. Στόχος ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης βάσει προγράμματος

-17.065

-23.552

-6.487

% ΑΕΠ

-7,6%

-10,4%

2,9%

 

ΑΕΠ

 

225.400

 

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ι.          ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

Παρεμβάσεις ΜΠΔΣ 2011-2015

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Περιγραφή παρέμβασης (σε εκ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

2011-2015

% ΑΕΠ

1.

Εξορθολογισμός μισθολογικής δαπάνης

800

660

398

246

71

2.175

0,9%

1.

1

Συγκράτηση μισθολογικού κόστους με περιορισμό προσλήψεων (εφαρμογή του κανόνα 1:10 το 2011 και 1:5 έως το 2015), αναστολή χορήγησης μισθολογικής ωρίμανσης, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

350

170

200

200

50

970

0,4%

1.

2

Αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες και μείωση της δαπάνης για υπερωρίες, περαιτέρω μείωση των αμειβόμενων επιτροπών και άλλων πρόσθετων αμοιβών

130

310

0

0

0

440

0,2%

1.

3

Μείωση των συμβασιούχων (κατά 50% το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος)

245

35

28

21

21

350

0,2%

1.

4

Εφαρμογή προγραμμάτων εθελούσιας μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και μακροχρόνιας άδειας άνευ αποδοχών

75

145

170

25

0

415

0,2%

2.

Μειώσεις λειτουργικών δαπανών

140

90

98

223

33

584

0,2%

2.

1

Μείωση της επιχορήγησης για τη διανομή τύπου

20

20

0

0

0

40

0,0%

2.

2

Παρακράτηση 7% στις λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου (εξαιρώντας ανελαστικές δαπάνες όπως ΔΕΚΟ, ενοίκια, υπηρεσίες καθαριότητας)

80

0

0

0

0

80

0,0%

2.

3

Μείωση δαπανών για προμήθεια της ΤτΕ

40

0

0

0

0

40

0,0%

2.

4

Εφαρμογή πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) για όλες τις προμήθειες στο δημόσιο

0

42

61

23

20

146

0,1%

2.

5

Εξορθολογισμός δημοσίων δαπανών (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μισθώσεις ακινήτων) και πλήρης εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

0

28

37

200

13

278

0,1%

3.

Καταργήσεις / Συγχωνεύσεις φορέων και μείωση επιχορηγήσεων

491

89

102

70

19

770

0,3%

3.

1

Μείωση των επιχορηγήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

291

0

0

0

0

291

0,1%

3.

2

Σχέδιο δράσης για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων

200

89

102

70

19

479

0,2%

4.

Αναδιοργάνωση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

0

414

329

298

274

1.314

0,6%

4.

1

Ενίσχυση των εσόδων των συγκοινωνιακών φορέων και άλλων Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

0

0

120

120

0

240

0,1%

4.

2

Σχέδια αναδιάρθρωσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

0

119

28

41

147

335

0,1%

4.

3

Πώληση μη στρατηγικών δραστηριοτήτων

0

25

25

25

25

100

0,0%

4.

4

Μείωση σε δαπάνες προσωπικού

0

200

75

39

38

352

0,2%

4.

5

Μείωση σε λειτουργικές δαπάνες και εξοικονομήσεις από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις δραστηριοτήτων

0

70

81

72

64

287

0,1%

5.

Μείωση αμυντικών δαπανών

0

200

333

333

333

1.200

0,5%

5.

1

Μείωση ύψους λειτουργικών δαπανών

0

0

133

133

133

399

0,2%

5.

2

Εξοικονομήσεις από το εξοπλιστικό πρόγραμμα (εξ αυτών 600 εκατ.ευρώ που αφορούν τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχουν ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζονται στο σύνολο των παρεμβάσεων)

0

200

200

200

200

800

0,3%

6.

Εξοικονόμηση δαπανών και βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα υγείας

60

204

149

153

188

754

0,3%

6.

1

Ειδικό τέλος σε επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τον αντικαπνιστικό νόμο

40

0

0

0

0

40

0,0%

6.

2

Αύξηση εσόδων νοσοκομείων με (Ι) ειδική συμφωνία για παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, (ΙΙ) χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, (ΙΙΙ) και περιορισμός υπηρεσιών για ανασφάλιστους

20

20

10

15

75

140

0,1%

6.

3

Νέος χάρτης υγείας

0

64

64

38

38

204

0,1%

6.

4

Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών στα νοσοκομεία και τιμολόγηση ιατρικών πράξεων

0

50

75

100

75

300

0,1%

6.

5

Λειτουργία Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας

0

70

0

0

0

70

0,0%

7.

Εξορθολογισμός ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

250

493

200

42

0

985

0,4%

7.

1

Ψηφιοποίηση και έλεγχος χειρόγραφων συνταγών και επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

35

208

100

42

0

385

0,2%

7.

2

Επέκταση της λίστας φαρμάκων που δεν απαιτούν συνταγογράφηση

30

10

0

0

0

40

0,0%

7.

3

Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα (2011)

100

30

0

0

0

130

0,1%

7.

4

Εισαγωγή ασφαλιστικής τιμής στα φάρμακα

85

245

100

0

0

430

0,2%

8.

Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισμός κοινωνικών δαπανών

1.008

1.260

1.025

790

400

4.483

1,9%

8.

1

Εξορθολογισμός επιδομάτων και λίστας δικαιούχων ΟΕΕ-ΟΕΚ και ΟΑΕΔ και άλλων παροχών κοινωνικών επιδομάτων

345

251

65

0

0

661

0,3%

8.

2

Έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων για την εφαρμογή των κριτηρίων παροχής συνταξιοδοτικών παροχών και επιδομάτων

330

251

130

80

50

841

0,4%

8.

3

Μείωση του εφάπαξ των συντάξεων σύμφωνα με τις εισφορές

120

130

0

0

0

250

0,1%

8.

4

Προσαρμογή επικουρικών συντάξεων

50

310

200

200

100

860

0,4%

8.

5

Επιβολή ειδικής εισφοράς 8% στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών για ποσά άνω των 1700 € πλην όσων έχουν απολυθεί αυτοδικαίως (π.χ. στρατιωτικούς, σώματα ασφαλείας κλπ) και αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις άνω των 1700 €

88

88

0

0

0

176

0,1%

8.

6

Συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ (μείωση 6%)

50

50

 

 

 

100

0,0%

8.

7

Αυστηρότερος έλεγχος στις λίστες των δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων

25

80

120

180

220

625

0,3%

8.

8

Μείωση της δαπάνης για κύριες συντάξεις του ΟΓΑ και στο κατώτατο όριο των συντάξεων άλλων ασφαλιστικών ταμείων και αυστηροποίηση των κριτηρίων δικαιούχων με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας

0

100

50

30

30

210

0,1%

8.

9

Αξιολόγηση και εξορθολογισμός κοινωνικών προγραμμάτων

0

0

460

300

0

760

0,3%

9.

Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέμηση εισφοροδιαφυγής

629

259

713

1.127

337

3.065

1,3%

9.

1

Εισφορά αλληλεγγύης δημοσίων υπαλλήλων για την καταπολέμηση της ανεργίας

455

0

0

0

0

455

0,2%

9.

2

Εισφορά αλληλεγγύης ελεύθερων επαγγελματιών για την καταπολέμηση της ανεργίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

9.

3

Αύξηση της εισφοράς ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας

74

219

4

4

4

305

0,1%

9.

4

Αύξηση στις εισφορές των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ

0

40

60

185

0

285

0,1%

9.

5

Εισαγωγή ταμείου αλληλεγγύης του ΟΑΕΕ

0

0

150

450

0

600

0,2%

9.

6

Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και αντιμετώπιση εισφοροδιαφυγής

0

0

499

488

333

1.320

0,5%

10

Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

0

0

878

975

1.147

3.000

1,2%

10.

1

ΦΠΑ

0

0

250

244

200

694

0,3%

10.

2

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

0

0

125

244

400

769

0,3%

10.

3

Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

0

0

250

244

400

894

0,4%

10.

4

Περιορισμός λαθρεμπορίου

0

0

162

146

80

389

0,2%

10.

5

Άλλοι φόροι

0

0

91

97

67

255

0,1%

11.

Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα φορολογικά έσοδα

2.450

2.880

450

300

0

6.080

2,7%

11.

1

Αξιολόγηση και μείωση φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών και αύξηση τεκμηρίων

100

500

300

 

 

900

0,4%

11.

2

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, αύξηση τεκμηρίων διαβίωσης και τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών

400

1.400

 

 

 

1.800

0,8%

11.

3

Αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23% από 1/9/2011

300

700

0

0

0

1.000

0,4%

11.

4

Αλλαγή στον φόρο ακίνητης περιουσίας

500

215

200

300

0

1.215

0,5%

11.

5

Έσοδα από αυθαίρετα

300

-200

0

0

0

100

0,0%

11.

6

Αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και μείωση του περιθωρίου καταβολής του ΕΦΚ για τις εταιρείες από τις 56 στις 26 μέρες

150

150

0

0

0

300

0,1%

11.

7

Δήλωση σκαφών αναψυχής ως ιδιωτικά σε συνέχεια δράσεων ΣΔΟΕ και ρύθμισης για την εγγραφή τους στα αρχεία των φορολογικών αρχών

150

-100

-50

0

0

0

0,0%

11.

8

Έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης

250

315

0

0

0

565

0,2%

11.

9

Αύξηση των τελών κυκλοφορίας

100

0

0

0

0

100

0,0%

11.

10

Έκτακτη εισφορά σε οχήματα μεγάλου κυβισμού, μεγάλης αξίας ακίνητα, σκάφη και πισίνες

100

-100

0

0

0

0

0,0%

11.

11

Φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών

100

0

0

0

0

100

0,0%

12.

Βελτίωση αποτελεσμάτων ΟΤΑ

0

355

345

350

305

1.355

0,6%

12.

1

Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ

0

250

175

170

160

755

0,3%

12.

2

Αύξηση ίδιων εσόδων ΟΤΑ χάρη στις οικονομίες κλίμακας και την καλύτερη οργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών

0

105

120

130

145

500

0,2%

12.

3

Αύξηση της συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις προς ΟΤΑ μέσω της υποχρέωσης έκδοσης δημοτικής ενημερότητας

0

0

50

50

0

100

0,0%

13.

Εξορθολογισμός δαπάνης ΠΔΕ

700

-196

0

0

0

504

0,2%

13.

1

Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ

700

-350

0

0

0

350

0,2%

13.

2

Περιορισμός του διοικητικού κόστους που σχετίζεται με το ΕΣΠΑ

0

154

0

0

0

154

0,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

 

 

Μη κατανεμημένες παρεμβάσεις

9

277

405

547

133

1.371

0,6%

 

 

Παρεμβάσεις για κάλυψη απρόβλεπτων αποκλίσεων

0

0

0

0

1.220

1.220

0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

6.537

6.785

5.224

5.453

4.260

28.259(1)

12,0%

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

3.310

3.408

2.858

2.711

2.531

14.818

6,3%

 

 

ΕΣΟΔΑ

3.227

3.377

2.366

2.742

1.729

13.441

5,7%

ΑΕΠ

225.449

228.390

235.523

242.886

251.930

 

(1) Ποσό 600 εκατ. ευρώ που αφορά στις εξοπλιστικές δαπάνες (κατηγορία 5.2) που αφορά τα έτη 2012, 2013 και 2015 έχει ληφθεί υπόψη στο βασικό σενάριο και για το λόγο αυτό δεν αθροίζεται στο σύνολο των παρεμβάσεων

 

 

 


II.         ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011-2015 

Έτος

Όνομα

Εκτιμώμενος χρόνος

Ποσοστό του Δημοσίου

Ποσοστό προς

πώληση

Είδος συναλλαγής

 

 

2011

 

 

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (OTE)

2ο τρίμηνο

16.0%

10,0%

Πώληση Μετοχών

 

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

3ο τρίμηνο

74,0%

40%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Επέκταση Σύμβασης

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 1

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Επέκταση Σύμβασης

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 2

3ο τρίμηνο

100,0%

-

Νέες Άδειες Παιγνίων

 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

3ο τρίμηνο

74,3%

23,3%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Κρατικά Λαχεία

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

4ο τρίμηνο

74,1%

23,1%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ)

4ο τρίμηνο

99,8%

99,8%

Πώληση Μετοχών

 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

4ο τρίμηνο

34,0%

34,0%

Πώληση Μετοχών

 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

4ο τρίμηνο

65,0%

55,0%

Πώληση Μετοχών

 

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Αερίου (ΔΕΣΦΑ)

4ο τρίμηνο

65,0%

31,0%

Πώληση Μετοχών

 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών

 

ΛΑΡΚΟ

4ο τρίμηνο

55,2%

55,2%

Πώληση Μετοχών

 

Alpha Bank

4ο τρίμηνο

0,6%

0,6%

Πώληση Μετοχών

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

4ο τρίμηνο

1,2%

1,2%

Πώληση Μετοχών

 

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ)

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών

 

Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Επέκταση Σύμβασης

 

Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας

4ο τρίμηνο

49,0%

49,0%

Πώληση Μετοχών

 

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ)

4ο τρίμηνο

72,6%

72,6%

Πώληση Μετοχών

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

4ο τρίμηνο

34,0%

34,0%

Πώληση Μετοχών

 

Ελληνικό 1

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Τέσσερα Αεροσκάφη Airbus

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση

 

Ακίνητα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

2012

 

 

 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)

1ο τρίμηνο

55,0%

³ 21%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ)

1ο τρίμηνο

35,5%

35,5%

Πώληση Μετοχών

 

Τράπεζα Πειραιώς

1ο τρίμηνο

1,3%

1,3%

Πώληση Μετοχών

 

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE)

1ο τρίμηνο

77,3%

26,2%

Πώληση Μετοχών

 

Αυτοκινητόδρομος «Εγνατία Οδός»

1ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

1ο τρίμηνο

90,0%

³ 40%

Πώληση Μετοχών

 

Λιμάνια 1

1ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης

2ο τρίμηνο

61,3%

27,3%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ακίνητα 2

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)

3ο τρίμηνο

51,0%

17,0%

Πώληση Μετοχών

 

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 1

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Περιφερειακά Αεροδρόμια 1

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικό 2

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ακίνητα 3

4ο τρίμηνο

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ψηφιακό Μέρισμα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Δικαιωμάτων

 

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

4ο τρίμηνο

34,0%

 

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 1

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

2013

 

 

 

 

Υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα»

1ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Περιφερειακά Αεροδρόμια 2

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Λιμάνια 2

2ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ακίνητα 4

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Μεταλλευτικά Δικαιώματα 2

3ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ψηφιακό Μέρισμα 2

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Δικαιωμάτων

 

Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης

4ο τρίμηνο

34,0%

 

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 2

4ο τρίμηνο

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

2014

 

 

 

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 3

 

100,0%

100,0%

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ακίνητη Περιουσία

 

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

 

 

2015

 

 

 

Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 4

 

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ

 

Ακίνητη Περιουσία

 

100,0%

-

Πώληση Μετοχών ΕΕΣ


ΙIΙ.        ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ME ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

A.        Έλλειμμα κεντρικής και γενικής κυβέρνησης κατά υποτομείς με παρεμβάσεις

Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Πραγμ/σεις

Πραγμ/σεις

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Εκτίμηση

Ι. Έσοδα

50.585

54.259

58.600

60.959

62.454

63.192

64.924

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού

48.545

51.187

54.675

56.344

57.661

59.347

61.286

α. Τακτικά έσοδα

52.307

54.383

56.225

57.783

59.507

61.220

63.564

1. Άμεσοι φόροι

21.431

20.223

20.649

20.634

21.597

22.464

23.621

2.Έμμεσοι φόροι

28.293

31.043

30.757

32.435

33.464

34.557

35.581

3. Απολήψεις από Ε.Ε.

264

320

185

148

165

174

176

4. Μη φορολογικά έσοδα

2.319

2.797

4.634

4.566

4.281

4.025

4.186

β. Μη τακτικά έσοδα

1.190

1.786

2.250

2.258

1.900

1.927

1.580

γ. Επιστροφές φόρων

4.952

4.982

3.800

3.697

3.746

3.800

3.858

2. Έσοδα ΠΔΕ

2.040

3.072

3.925

4.615

4.793

3.845

3.638

α. Εισροές ΕΣΠΑ

1.734

2.634

3.192

3.616

3.842

2.910

2.730

β. Λοιπές εισροές (περιλαμβάνεται ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΛΙΕΙΑ)

123

167

530

788

746

732

706

γ. Ίδια έσοδα

183

271

203

211

205

203

202

ΙΙ. Δαπάνες

84.215

75.690

79.671

79.491

83.467

83.363

85.399

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού

74.627

67.243

71.871

71.491

75.467

75.363

77.399

α. Πρωτογενείς δαπάνες (1+2+3+4+5+6)

58.043

51.656

52.450

51.088

51.977

50.700

50.996

1. Μισθοί και συντάξεις

24.487

22.139

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

2. Κοινωνική ασφάλιση & περίθαλψη (συμπ. πληρωμή για ασφαλιστικό ταμείο ΔΕΗ)

17.779

15.747

17.664

15.722

16.567

15.497

15.620

3. Λειτουργικές και άλλες δαπάνες

9.326

8.107

7.261

7.289

7.157

6.981

6.791

4. Αποδόσεις προς τρίτους

6.452

5.663

5.312

5.772

6.117

6.246

6.355

5. Μη κατανεμημένες δαπάνες

0

0

0

50

50

100

100

6. Αποθεματικό

0

0

580

1.410

1.410

1.405

1.670

β. 1. Εγγυήσεις σε γενική κυβέρνηση

484

827

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

2. Εγγυήσεις εκτός γενικής κυβέρνησης

100

145

224

134

211

139

67

γ. Τόκοι

12.325

13.223

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

δ. Πληρωμές στα νοσοκομεία για παλιές οφειλές

1.498

375

450

350

300

300

300

ε. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες

2.175

1.017

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

2. ΠΔΕ

9.588

8.447

7.800

8.000

8.000

8.000

8.000

ΙΙΙ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού

-33.630

-21.431

-21.071

-18.532

-21.013

-20.171

-20.475

% ΑΕΠ

-14,3%

-9,3%

-9,3%

-8,1%

-8,9%

-8,3%

-8,1%

ΙΙΙ.α. Πρωτογενές αποτέλεσμα

-21.305

-8.208

-5.069

-1.631

-1.513

1.829

2.925

 

 

 

 

 

 

Εθνικολογιστικές προσαρμογές κεντρικής κυβέρνησης

-528

-4.145

708

-1.371

-1.041

-678

-384

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο νομικών   προσώπων πλην ΔΕΚΟ

647

878

1.232

1.140

1.213

1.286

1.488

Ισοζύγιο επαναταξινομημένων ΔΕΚΟ

-1.593

3.059

1.248

1.818

2.677

1.992

2.795

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA95

-35.104

-21.638

-17.883

-16.944

-18.164

-17.571

-16.576

 

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟΤΑ

27

-379

-341

385

1.011

1.537

1.843

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OTA

-158

-186

225

223

313

0

0

Ισοζύγιο ΟΤΑ κατά ESA95

-131

-565

-117

608

1.324

1.537

1.843

 

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο ΟKΑ

393

369

2.090

2.629

5.953

9.039

10.671

Εθνικολογιστικές προσαρμογές OKA

-1.466

-2.357

-778

-150

-200

-200

-200

Ισοζύγιο ΟKΑ κατά ESA95

-1.074

-1.988

1.312

2.479

5.753

8.839

10.471

 

Μη προσδιορισμένα μέτρα

9

286

691

1.237

1.371

Έλλειμμα γενικής κυβέρνησης κατά ESA95

-36.308

-24.191

-16.678

-13.571

-10.396

-5.957

-2.891

% ΑΕΠ

-15,4%

-10,5%

-7,4%

-5,9%

-4,4%

-2,5%

-1,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΕΠ

235.017

230.173

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900


Β.        Τόκοι και χρέος γενικής κυβέρνησης:

α)         με παρεμβάσεις

β)         με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις

Τόκοι κεντρικής κυβέρνησης

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Α. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις

 

 

 

 

 

Τόκοι σε ταμειακή βάση

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)

15.559

18.500

20.900

23.300

24.700

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ

6,9%

8,1%

8,9%

9,6%

9,8%

Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)

443

-1.600

-1.400

-1.300

-1.300

 

 

 

 

 

 

Β. Υπολογισμός τόκων με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις

 

 

 

 

 

Τόκοι σε ταμειακή βάση

16.100

16.900

19,800

20.700

21.100

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση (ESA 95)

15.800

17.900

20.900

21.300

21.700

Τόκοι σε δεδουλευμένη βάση ως % ΑΕΠ

7,0%

7,8%

8,9%

8,8%

8,6%

Διαφορά ταμειακών-δεδουλευμένων τόκων (προσαρμογή κατά ESA)

300

-1.000

-1.100

-600

-600

ΑΕΠ

225.400

228.400

235.500

242.900

251.900

Εξέλιξη χρέους γενικής κυβέρνησης

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Α.   Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις

Χρέος γενικής κυβέρνησης

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

298.706

328.587

357.450

379.900

393.400

399.400

401.300

 

127,1%

142,8%

157,7%

166,3%

167,0%

164,4%

159,3%

Β.   Υπολογισμός χρέους γενικής κυβέρνησης με παρεμβάσεις και αποκρατικοποιήσεις

 

 

 

 

 

 

 

Χρέος γενικής κυβέρνησης

Χρέος γενικής κυβέρνησης ως % ΑΕΠ

298.706

328.587

352.436

364.886

371.436

364.503

351.356

ΑΕΠ

127,1%

142,8%

155,5%

159,8%

157,7%

150,1%

139,5%


ΙV.        ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α.        Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά υπουργείο με παρεμβάσεις

Δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού 2009-2015 ανά φορέα με παρεμβάσεις

(ποσά σε εκατ. ευρώ) 

Φορείς

2009

2010

2011 Π/Υ

2011 Εκτ.

2012

2013

2014

2015

1

Προεδρία Δημοκρατίας

5

5

5

5

5

5

5

5

Τ.Π.

5

5

5

5

5

5

5

5

ΠΔΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Βουλή των Ελλήνων

219

198

200

198

189

184

179

174

Τ.Π.

218

198

198

196

187

182

177

172

ΠΔΕ

1

0

2

2

2

2

2

2

3

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6.667

4.291

5.633

5.166

5.347

5.650

5.703

5.625

Τ.Π.

5.510

3.492

4.923

4.658

4.738

5.041

5.094

5.016

ΠΔΕ

1.157

799

710

508

609

609

609

609

4

Εξωτερικών

457

395

374

361

347

338

325

320

Τ.Π.

450

378

356

346

331

322

309

304

ΠΔΕ

7

17

18

15

16

16

16

16

5

Εθνικής Αμυνας

6.313

4.549

4.973

4.794

4.725

4.501

4.024

3.752

Τ.Π.

4.133

3.531

3.355

3.277

3.208

2.984

2.807

2.735

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

ΠΔΕ

5

1

18

17

17

17

17

17

6

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6.267

6.221

5.817

5.695

5.344

5.150

5.075

5.024

Τ.Π. (πλήν ΟΠΑΔ)

6.187

6.204

5.742

5.630

5.274

5.080

5.005

4.954

ΠΔΕ

80

17

75

65

70

70

70

70

7

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

914

704

740

674

616

607

598

606

Τ.Π.

909

701

732

667

609

600

591

599

ΠΔΕ

5

3

8

7

7

7

7

7

8

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

7.480

6.988

6.863

6.530

6.362

6.221

6.105

6.044

Τ.Π.

7.131

6.683

6.283

6.009

5.841

5.671

5.554

5.494

ΠΔΕ

349

305

580

521

550

550

550

550

9

Πολιτισμού και Τουρισμού

978

726

647

566

598

585

571

562

Τ.Π.

698

599

525

454

481

468

453

444

ΠΔΕ

280

127

122

112

117

117

117

117

10

Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών)

1.186

1.059

1.032

986

926

840

808

784

Τ.Π.

1.178

1.054

1.018

973

913

827

795

771

ΠΔΕ

8

5

14

13

13

13

13

13

11

Γενικές Κρατικές Δαπάνες

23.667

23.627

27.048

27.213

29.946

33.398

35.104 

37.598

Τ.Π.

10.758

9.432

9.933

9.742

11.934

11.708 

11.941 

12.495

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

ΠΔΕ

12

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1.775

1.593

1.455

1.340

1.220

1.218

1.192

1.082

Τ.Π.

1.237

1.222

1.055

950

824

823

797

687

ΠΔΕ

538

371

400

390

395

395

395

395

13

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

652

626

644

651

644

638

636

637

Τ.Π.

330

274

224

238

228

222

220

220

ΠΔΕ

322

352

420

413

416

416

416

416

14

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

16.201

14.748

14.927

15.997

13.975

15.004

13.999

14.221

Τ.Π. (με   ΟΠΑΔ)

15.935

14.054

14.322

15.408

13.378

14.407

13.401

13.624

ΠΔΕ

266

694

605

589

597

597

597

597

15

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

2.514

2.762

2.118

1.911

1.851

1.848

1.845

1.843

Τ.Π.

115

115

118

111

105

103

99

98

ΠΔΕ

2.399

2.647

2.000

1.800

1.745

1.745

1.745

1.745

16

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3.854

3.257

3.059

2.976

3.001

2.979

2.957

2.935

Τ.Π.

769

755

839

886

842

820

798

776

ΠΔΕ

3.085

2.502

2.220

2.090

2.159

2.159

2.159

2.159

17

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

1.669

1.202

1.641

1.628

1.398

1.389

1.383

1.379

Τ.Π.

1.669

1.202

1.551

1.546

1.312

1.303

1.297

1.293

ΠΔΕ

90

82

86

86

86

86

18

Προστασίας του Πολίτη

2.371

2.173

2.022

1.929

1.846

1.789

1.734

1.687

Τ.Π.

2.309

2.148

1.944

1.854

1.779

1.713

1.658

1.611

ΠΔΕ

62

25

78

75

76

76

76

76

19

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΠΔΕ

1.024

583

1.140

1.101

1.121

1.121

1.121

1.121

ΣΥΝΟΛΟ

81.454

73.717

80.339

79.722

79.491

83.468

83.364

85.400

Πρωτογενείς δαπάνες Τ.Π

59.541

52.047

53.123

52.951

51.439

52.278

51.001

51.297

Τόκοι

12.325

13.223

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

Εξοπλιστικά προγράμματα (ταμειακή βάση)

2.175

1.017

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

Καταπτώσεις εγγυήσεων

584

972

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

 

ΠΔΕ

9.588

8.447

8.500

7.800

8.000

8.000

8.000

8.000


Β.        Ανάλυση δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων ανά κατηγορία δαπανών με παρεμβάσεις

Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία (με παρεμβάσεις)

(σε εκατ. ευρώ)

α/α

Κατηγορία δαπάνης

2011

2011

2012

2013

2014

2015

Προϋπ/σμός

Εκτιμήσεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Προβλέψεις

Α'

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2)

21.592

21.632

20.846

20.675

20.470

20.460

1

Μισθοί-Συντάξεις- Λοιπές παροχές

21.542

21.582

20.816

20.645

20.440

20.430

- Μισθοί

13.873

13.997

13.164

12.793

12.390

12.175

 

- Συντάξεις

6.258

6.258

6.471

6.693

6.915

7.136

 

- Λοιπές παροχές

1.412

1.328

1.180

1.160

1.135

1.118

2

Νέες προσλήψεις

50

50

30

30

30

30

Β'

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (3+4+5+6)

16.652

17.664

15.722

16.567

15.497

15.620

3

Δαπάνες περίθαλψης

61

61

61

61

58

57

4

Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων

13.790

14.833

12.601

13.517

12.429

12.532

 

-Ο.Γ.Α.

4.600

4.600

3.360

3.223

3.070

3.026

 

-Ι.Κ.Α.

2.310

2.910

2.303

2.870

2.444

2.544

 

-Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ

500

1.064

500

1.000

500

500

 

-Ν.Α.Τ.

1.200

1.130

1.000

1.000

1.000

1.000

 

-ΟΑΕΕ

800

800

800

800

800

801

 

-ΤΑΠ-ΟΤΕ

600

600

600

600

600

600

 

-Κοινωνική χρηματοδότηση

400

400

337

337

337

337

 

-EOΠYY

0

0

1.370

1.391

1.432

1.478

 

-ΟΠAΔ

1.250

1.120

870

890

890

890

 

-Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία

29

28

26

26

26

26

 

-Λοιπές δαπάνες ασφαλιστικών ταμείων

561

691

120

100

100

100

 

-Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στον ΟΑΠ-ΔΕΗ

600

600

600

600

600

600

 

-ΕΚΑΣ(πλην συνταξιούχων Δημοσίου)

940

890

715

680

630

630

5

Λοιπές δαπάνες, περίθαλψης (κάλυψη ελλείμματος νοσοκομείων)

1.200

1.200

1.150

1.100

1.100

1.100

6

Kοινωνική προστασία

1.601

1.570

1.910

1.890

1.911

1.932

 

-Επιδόματα πολυτέκνων

675

700

700

700

700

700

 

-Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών

606

575

627

648

670

692

 

-Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις

320

295

583

542

541

540

Γ'

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10)

7.870

7.261

7.339

7.207

7.081

6.891

7

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

2.213

1.765

1.863

1.848

1.821

1.794

- Συγκοινωνιακοί φορείς

446

446

445

436

426

411

 

-Λοιπές επιχορηγήσεις

1.719

1.271

1.418

1.412

1.395

1.383

 

-Επιχορήγηση στην ΕΛΣΤΑΤ για δαπάνες απογραφής

48

48

0

0

0

0

8

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2.292

2.368

2.148

1.878

1.775

1.736

 

- Μετακινήσεις

327

309

302

164

157

151

 

- Λειτουργικές

865

801

784

754

699

685

 

- Μισθώματα Αεροσκαφών πρώην ΟΑ

40

40

0

0

0

0

 

- Προμήθειες

671

665

615

579

539

518

 

-Διάφορες άλλες δαπάνες

348

513

413

346

345

347

 

-Δαπάνες ΝΑΤΟ

40

40

35

35

35

35

9

ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.222

3.010

3.163

3.114

3.169

3.122

 

-Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2.487

2.355

2.560

2.510

2.570

2.630

 

-Επιδοτήσεις γεωργίας

735

655

603

604

599

492

10

ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

143

117

165

368

317

240

 

-Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες

93

70

137

269

213

212

 

- Δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λογ/σμών

29

27

28

28

28

28

- Δαπάνες εκλογών

20

20

0

71

76

0

Δ'.

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.978

5.312

5.772

6.117

6.246

6.355

E'

Αποθεματικό

580

580

1.410

1.410

1.405

1.670

I.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

52.672

52.450

51.088

51.977

50.700

50.996

II.

Επιχ. Νοσοκ. για ανεξόφλητες οφειλές προηγ. έτους

450

450

350

300

300

300

III.

ΤΟΚΟΙ (χωρίς αποκρατικοποιήσεις)

15.920

16.002

16.900

19.500

22.000

23.400

IV.

ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ   ΤΠ (πλην χρεολυσίων) (I+II+III)

69.042

68.902

68.339

71.777

73.000

74.696

V.

Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθν. Άμυνας

1.600

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

VΙ.

Kαταπτώσεις εγγυήσεων

1.196

1.469

1.652

2.190

1.163

1.703

Εντός ΓΚ

1.051

1.245

1.518

1.979

1.024

1.636

Εκτός ΓΚ

145

224

134

211

139

67

VΙΙ.

Σύνολο δαπανών ΤΠ πλην αυξήσεων ΜΚ (IV+V+VI)

71.838

71.871

71.491

75.467

75.363

77.399


Γ.         Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στους φορείς της γενικής κυβέρνησης

Μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης

(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία δαπάνης

2009

Πληρωμές

2010

Πληρωμές

2011

Εκτιμήσεις

2012

Προβλέψεις

2013

Προβλέψεις

2014

Προβλέψεις

2015

Προβλέψεις

1. Μεταβιβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

4.913

4.916

4.008

4.039

4.132

4.103

4.110

α. Επιχορηγήσεις

143

77

48

 

 

 

 

β. Αποδόσεις

4.770

4.839

3.960

4.039

4.132

4.103

4.110

2. Μεταβιβάσεις στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

17.639

14.766

14.498

16.687

17.765

16.710

16.928

α. Επιχορηγήσεις

11.842

10.054

10.094

12.602

13.650

12.629

12.827

β. ΟΑΠ-ΔΕΗ

758

604

600

600

600

600

600

γ. Αποδόσεις

1.886

1.682

1.784

1.501

1.530

1.547

1.566

δ. Τριμερής χρηματοδότηση

390

412

400

400

400

400

400

ε. ΕΚΑΣ

1.034

914

940

850

850

800

800

στ. Λοιπές επιχορηγήσεις

409

8

6

34

34

34

34

ζ. Επιχορηγήσεις για πολυτεκνικά επιδόματα

790

792

675

700

700

700

700

η. Χρηματοδότηση με ειδικά ομόλογα

531

300

0

0

0

0

0

3. Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία

1.515

1.047

1.731

1.500

1.400

1.400

1.400

α. Επιχορηγήσεις

72

675

1.281

1.150

1.100

1.100

1.100

β. Επιχορηγήσεις για εξόφληση παλαιών οφειλών

1.444

372

450

350

300

300

300

4. Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης

3.291

3.143

3.038

2.325

2.304

2.291

2.295

α. Επιχορηγήσεις

2.893

2.885

2.564

1.744

1.739

1.725

1.715

β. Αποδόσεις

258

113

144

149

153

155

169

γ. Επιχορηγήσεις σε συγκοινωνιακούς φορείς

140

145

330

432

411

411

411

Γενικό σύνολο μεταβιβάσεων

27.359

23.871

23.275

24.551

25.600

24.504

24.733

Δ.        Περιθώριο προγραμματισμού για την κάλυψη του κόστους μελλοντικών πολιτικών και σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών

Περιθώριο για κάλυψη τυχόν αποκλίσεων στη διάρκεια της περιόδου 2011-2015

(σε εκατ. ευρώ)

2011

2012

2013

2014

2015

Περιθώριο (αποθεματικό) για κάλυψη σφαλμάτων στις προβλέψεις δαπανών (περιλαμβάνεται στον πίνακα IV.A)

580

1.410

1.410

1.405

1.670

Προβλεπόμενες παρεμβάσεις για κάλυψη τυχόν επιπλέον απρόβλεπτων αποκλίσεων

0

0

0

0

1.220


V.         ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ακαθάριστα έσοδα – έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα του κοινωνικού προϋπολογισμού

Κοινωνικός Προϋπολογισμός

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

I.  Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

α) IKA, OΓΑ, κλπ.

 

 

 

 

 

Έσοδα

46.952

46.178

47.971

49.631

50.697

Εισφορές

19.636

19.978

20.828

22.487

23.294

Ρύθμιση οφειλών

1.150

1.300

1.340

1.440

1.440

Μεταφορά από ΑΚΑΓΕ

100

150

200

200

0

Κοινωνικοί πόροι

1.329

1.814

2.114

2.264

2.335

Επιχορηγήσεις κρατ. προϋπ/σμού και αποδόσεις

14.347

12.413

12.914

12.388

12.589

Απόδοση περιουσίας

2.392

2.457

2.477

2.597

2.677

Λοιπά

7.999

8.067

8.098

8.255

8.361

Δαπάνες

44.467

43.061

42.129

41.232

41.057

Συντάξεις

25.440

25.439

25.349

25.059

24.860

Κύρια σύνταξη

21.030

21.190

21.300

21.210

21.111

Επικουρικό

4.410

4.249

4.049

3.849

3.749

Φαρμακευτικές

3.443

2.850

2.757

2.815

3.015

Παροχές ασθένειας

2.916

2.696

2.696

2.696

2.696

Προνοιακές παροχές

2.965

2.715

2.110

1.660

1.550

Πληρωμές αντικρυζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα

7.233

7.271

7.327

7.384

7.435

Λοιπές

242

164

148

96

92

Αμοιβές προσωπικού

828

627

547

477

464

Διοικητικές δαπάνες

50

49

45

44

45

Πληρωμές στα νοσοκομεία

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Ισοζύγιο (α)

2.486

3.118

5.841

8.399

9.639

 

 

 

 

 

 

β) ΟΑΕΔ, OEE, OEK

 

 

 

 

Έσοδα

4.318

3.445

3.471

3.287

3.390

Εισφορές

2.565

2.475

2.150

2.464

2.564

Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.527

750

1.100

600

600

Απόδοση περιουσίας

37

30

30

30

30

Λοιπά

189

190

191

193

196

Δαπάνες

4.211

4.102

3.480

2.801

2.630

Παροχές

3.694

3.701

3.085

2.417

2.252

Αντικρυζόμενες δαπάνες

180

181

181

181

181

Αμοιβές προσωπικού

217

210

204

198

192

Λοιπές

120

10

10

5

5

Ισοζύγιο (β)

107

-657

-9

486

760

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (Ι) ΟΚΑ (α+β)

2.593

2.461

5.832

8.885

10.399

 

II.     Νοσοκομεία

 

 

 

 

 

Έσοδα

3.020

2.790

2.590

2.440

2.340

Μεταβιβάσεις από ΟΚΑ

1.350

1.250

1.150

1.000

900

Μεταβιβάσεις από κρατικό προϋπολογισμό

1.650

1.500

1.400

1.400

1.400

Ίδια έσοδα

20

40

40

40

40

Αντικρυζόμενα έσοδα

 

 

 

 

 

Δαπάνες

3.523

2.622

2.469

2.286

2.068

Φαρμακευτικές και άλλα υλικά

3.051

2.272

2.109

1.946

1.748

Λοιπές

472

350

360

340

320

 

 

 

 

 

 

Ισοζύγιο (ΙΙ)

-503

168

121

154

272

 

 

 

 

 

 

Συνολικό ισοζύγιο (Ι+ΙΙ)

2.090

2.629

5.953

9.039

10.671


VI.        ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειμμα ή πλεόνασμα ενοποιημένων προϋπολογισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Τοπική αυτοδιοίκηση

(σε εκατ. ευρώ)

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

ΕΣΟΔΑ

7.301

7.936

8.368

8.635

8.800

Ασφαλιστικές εισφορές

0

0

0

0

0

Τόκοι

30

28

26

24

22

Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό

3.959

4.450

4.688

4.750

4.750

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ

642

659

659

659

659

Λοιπά έσοδα

2.670

2.799

2.995

3.202

3.369

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

7.643

7.551

7.357

7.097

6.957

Αμοιβές προσωπικού

2.312

2.541

2.412

2.329

2.278

Συντάξεις

0

0

0

0

0

Τόκοι

100

110

110

120

120

Δαπάνες για επενδύσεις

1.324

1.313

1.286

1.259

1.233

Λοιπά έξοδα

3.906

3.587

3.549

3.389

3.326

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+)

-341

385

1.011

1.537

1.843

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 1. Η λογιστική απεικόνιση των δημοσιονομικών δεικτών, στόχων και προβλέψεων μαζί με την εναρμόνιση των κύριων δημοσιονομικών συνόλων της γενικής κυβέρνησης, που εκτίθενται στο ανωτέρω Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής βασίζονται σε έννοιες και ταξινομήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95).

 

 1. Οι προβλέψεις και οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής είναι σύμφωνοι με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010.»

 

 

 1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ

To ΣΤΙΓΜΑ της ημέρας1

10 Ιουνίου 2011

Στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εγκρίνεται ομόφωνα το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής και το πρόγραμμα
αποκρατικοποιήσεων για την περίοδο 2011-2015, ο Γ. Παπανδρέου δηλώνει
ότι «εθνικό καθήκον είναι να πάψει το κράτος να ξοδεύει περισσότερα απ’ όσα
εισπράττει» και σημειώνει ότι θα επιμείνει «μέχρι τέλους για την υπερψήφιση του
μεσοπρόθεσμου από μια ευρύτερη πλειοψηφία», στο εσωτερικό της Ευρωζώνης
συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη μορφή της νέας ενίσχυσης προς τη χώρα μας
με την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη γαλλική κυβέρνηση
να διατυπώνουν ενστάσεις σχετικά με τη γερμανική πρόταση που προβλέπει την
εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε μια επταετή επιμήκυνση του χρόνου
αποπληρωμής των δανείων, ενώ η Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας συζητά
σήμερα κοινό ψήφισμα των τριών κομμάτων του κεντροδεξιού κυβερνητικού
συνασπισμού για το νέο πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα.

«Είναι η ώρα για το πολιτικό σύστημα συνολικά να αντιληφθεί τον δραματικό
χαρακτήρα της περιόδου και να προσεγγίσει το πρόβλημα ρεαλιστικά, μακριά
από τη συνήθη λαϊκιστική τακτική του αρνητισμού» σχολιάζει η ΗΜΕΡΗΣΙΑ
στο κύριο άρθρο της. Και επισημαίνει: «αυτός ο πόλεμος δεν θα έχει διασωθέντες
αν δεν είναι νικηφόρος. Η καταστροφή θα συμπαρασύρει τους πάντες και τα πάντα.
Είναι συνεπώς φρόνιμο και επιβεβλημένο, στο όνομα των επόμενων γενεών, να
μην χαθεί η ύστατη ευκαιρία για τη χώρα. Δύσκολα ναι, με συνέπειες ναι, αλλά
υπάρχει μια κάποια ελπίδα που δεν έχουμε το δικαίωμα να την αφήσουμε να πάει
χαμένη».
Για το ΕΘΝΟΣ η χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ήταν η
σημαντικότερη συνεδρίαση, όχι των τελευταίων ημερών – αλλά του τελευταίου
έτους, καθώς η κυβέρνηση επιχειρούσε να «παντρέψει» τον βηματισμό της με το
μνημόνιο και να αποτρέψει το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας. Οι κίνδυνοι δεν έχουν
απομακρυνθεί, σημειώνει το δημοσίευμα, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε
ένα καθοριστικό σταυροδρόμι και μια δύσκολη διαπραγμάτευση βρίσκεται
σε εξέλιξη. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας κάνει λόγο για «τετραετία σκληρών
και επίπονων προσπαθειών, που το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει την πορεία
της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες» και σημειώνει ότι προϋπόθεση για να
έχει η προσπάθεια αυτή το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η ανάθεση της εφαρμογής
των νέων μέτρων σε ανθρώπους που διαθέτουν τόσο την ικανότητα όσο και την
αποφασιστικότητα να φέρουν εις πέρας το έργο τους.
Σε δημοσίευμα με τίτλο «η λιτότητα του…αιώνα» τα ΝΕΑ αναφέρουν ότι
τα «μέτρα φωτιά» που περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο αποτελούν το τίμημα που
καταβάλλει η χώρα προκειμένου να πείσει τους δανειστές της να της χορηγήσουν
νέο πακέτο βοήθειας, 100 δισ. ευρώ, για να καλύψει τις ανάγκες της και μετά
το 2012 και να αποφύγει έτσι τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Το κύριο άρθρο της
εφημερίδας επισημαίνει δυο κινδύνους σχετικά με τα νέα φορολογικά μέτρα: «ο

1

Εφημερίδες που διερευνήθηκαν σήμερα: ΝΕΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΕΘΝΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ,
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

ένας είναι να προκύψει περαιτέρω μείωση της φοροδοτικής ικανότητας προσώπων
και επιχειρήσεων. Και ο άλλος είναι το ενδεχόμενο ομαδικής αδυναμίας – ή και
άρνησης – πληρωμής των νέων φόρων. Τι θα συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα
θέλαμε ούτε να το σκεφτούμε».
Η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ θεωρεί ότι οι δανειστές μας έχουν καταλήξει σε συμφωνία
για τη συνέχιση της δανειακής υποστήριξης για τα δυο επόμενα χρόνια το μόνο
που απομένει είναι να καθαριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης και το ποσό και
«φυσικά, η όποια λύση θα δοθεί με βαρύτατους όρους για την Ελλάδα, οι οποίοι
αποτυπώνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε χθες από το
υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή». «Πρόκειται» σημειώνει το
κύριο άρθρο, «για το πιο επαχθές οικονομικό πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στη
χώρα, τουλάχιστον στη Μεταπολίτευση».
Για την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ η κατάθεση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
σηματοδοτεί «εικοσαήμερο» φωτιά για το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες
της εφημερίδας το μεσοπρόθεσμο θα εισαχθεί στις 14 Ιουνίου στην αρμόδια
επιτροπή της Βουλής για την «πρώτη ανάγνωσή του», με τη σχετική διαδικασία να
ολοκληρώνεται στις 16 Ιουνίου. Στις 23 Ιουνίου – ταυτόχρονα με την έναρξη της
κρίσιμης για τα ελληνικά συμφέροντα Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. – θα υπάρξει η
κατά τον κανονισμό «Β’ Ανάγνωση» του νομοσχεδίου, ώστε το μεσοδιάστημα
να έχουν ενσωματωθεί τυχόν παρατηρήσεις βουλευτών ή ακόμη και σημεία
συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα οποία
αναζητά εκ νέου ο Γ. Παπανδρέου.

Επιμέλεια κειμένου: Πέγκυ Ζαγορίτη

 
Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε τα δύο μας ερωτηματολόγια:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1
και
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-2

Links

Μενέλαος Τριανταφύλλου
Προφίλ στο Facebook

Ηφαιστος Group
ΑΜΕΑ Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης

Menelaos Blog
Ανακοινώσεις - Αρθρα

Mobile Alarm
Συναγερμοί - Σταθερή & Κινητή Τηλεφωνία

Youtube
Οπτικοακουστικό υλικό απο εκδηλώσεις - συνεντεύξεις - απόψεις

TerraBalcan
Το Ελληνικό portal των Βαλκανίων

Το πηγάδι (Blog)
Θαυμαστή μεγάλη πόλη

Πρόσφατα Άρθρα